Biểu tượng trạng thái trong tiêu đề cột trong chế độ xem trạng thái chỉ hiển thị các sự cố từ mục đầu tiên trong System Center Operations Manager

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2711108
TRIỆU CHỨNG

Trong hệ thống Trung tâm Operations Manager, cột y tế toàn bộ bất kỳ xem trạng thái sẽ phản ánh trạng thái xấu nhất của tất cả thiết bị/máy chủ tại đó, Tuy nhiên trong hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager (OpsMgr 2012) nó chỉ phản ánh trạng thái của máy chủ/thiết bị trong dòng đầu tiên. Nếu bạn thay đổi thứ tự sắp xếp, cột trạng thái chung cũng thay đổi.

Ví dụ:

Xem xét chúng tôi có hai máy chủ trong chế độ xem trạng thái. Dòng đầu tiên có trạng thái ổn định và dòng thứ hai có trạng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, sự cố chung sẽ hiển thị trạng thái nghiêm trọng (trạng thái xấu nhất). OpsMgr 2012, chúng tôi chỉ xem xét trạng thái hàng đầu và phản ánh là trạng thái tổng thể.

GIẢI PHÁP
Đây là một vấn đề trong hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager và dự kiến sẽ được giải quyết trong gói dịch vụ 1.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2711108 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2015 03:38:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft System Center 2012 Operations Manager

  • kbtshoot kbmt KB2711108 KbMtvi
Phản hồi