Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Người dùng không thể sử dụng một nhóm Chat khách hàng để kết nối với một máy chủ nhóm trò chuyện trong một môi trường Office Communications Server 2007 R2 có chứa một nguồn tài nguyên rừn...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2711265
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn có một môi trường Microsoft Office Communications Server 2007 R2 có chứa một nguồn tài nguyên rừng và rừng tài khoản tin cậy.
  • Bạn triển khai một hệ phục vụ nhóm trò chuyện trong các nguồn tài nguyên rừng.
  • Bạn tạo một trương mục người dùng trong các nguồn tài nguyên rừng. Trương mục người dùng này bị vô hiệu hóa trong các nguồn tài nguyên rừng.
  • Bạn kết hợp các tài khoản người dùng với trương mục người dùng khác trong tài khoản tin cậy rừng.
  • Bạn bật trương mục người dùng trong các nguồn tài nguyên rừng cho Office Communications Server 2007 R2.
  • Bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được đề cập trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB) 2647090 trong môi trường.
  • Người dùng cố gắng sử dụng các tài khoản để kí nhập vào một nhóm Chat khách hàng.
Trong trường hợp này, các nhóm Chat khách hàng không thể kết nối tới hệ phục vụ nhóm Chat.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau đây:
2728998 Mô tả về Cập Nhật cho Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat server: tháng bảy năm 2012
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2647090 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat server: January, 2012
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để triển khai Office Communications Server 2007 R2 trong một môi trường rừng nhiều, đi đến web site của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo tài khoản người dùng bị vô hiệu hoá cho Office Communications Server 2007 R2, đi đến web site của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để triển khai Office Communications Server 2007 R2 trong một nguồn tài nguyên rừng topo, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2711265 - Xem lại Lần cuối: 09/06/2012 07:30:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Group Chat

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB2711265 KbMtvi
Phản hồi