Danh sách tập tin đính kèm lớn hơn 3 MB không không sẵn dùng gián tuyến trong một SharePoint workspace

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2711474
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn đồng bộ một Microsoft SharePoint site SharePoint workspace bằng cách sử dụng Microsoft SharePoint Workspace.
  • Các web site SharePoint bao gồm một danh sách có chứa tập tin đính kèm.
  • Danh sách các dường như đồng bộ thành công để SharePoint workspace.
  • Sau khi danh sách đã đồng bộ, bạn đi ngoại tuyến và sau đó mở danh sách trong SharePoint workspace.

Trong trường hợp này, bạn có thể thấy rằng một số tập tin đính kèm danh sách là không sẵn dùng. Phần đính kèm nhỏ hơn so với 3 megabyte (MB) mở trong khi bạn đang gián tuyến. Tuy nhiên, tập tin đính kèm 3 MB hoặc lớn hơn làm không mở. Thay vào đó, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể mở URL của tập tin đính kèm. Không thể định vị hệ phục vụ Internet hoặc hệ phục vụ giám quản, hệ phục vụ ủy quyền

Sau khi bạn đi trở lại trực tuyến, bạn có thể truy cập các tập tin đính kèm từ SharePoint workspace.

Ngoài ra, nếu bạn cố gắng để thêm tập tin đính kèm 3 MB hoặc lớn hơn vào danh sách workspace, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

SharePoint Workspace không thể gửi biểu mẫu.
Lỗi xuất hiện khi các hình thức đã được đệ trình.

Kích cỡ tệp quá lớn)tập đã đặt tên tin).
NGUYÊN NHÂN
Cơ chế đồng bộ hoá cho các danh sách trong SharePoint Workspace là tối ưu cho nhiều nhỏ records. Cơ chế không hỗ trợ tập tin đính kèm lớn hơn 3 MB. Các tập tin đính kèm có thể được truy cập khi workspace có thể kết nối tới hệ phục vụ SharePoint. Tuy nhiên, các tập tin đính kèm không bao giờ lấy gián tuyến.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Chỉnh sửa giới hạn kích thước, lưu trữ các tập tin lớn trong một Thư viện Tài liệu thay vì như danh sách phần đính kèm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2711474 - Xem lại Lần cuối: 05/08/2012 22:00:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Groove 2010 Office Groove

  • kbmt KB2711474 KbMtvi
Phản hồi