Tin thư thoại cũ hơn 30 ngày bị thiếu trong mục tin thư thoại khoản mục đã xóa hộp thư người dùng Exchange Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2714467
VẤN ĐỀ
bức e-mail có hơn 30 ngày bị thiếu trong mục tin thư thoại khoản mục đã xóa hộp thư của người dùng trong tổ chức của bạn. Sự cố này xảy ra ngay cả khi thời gian lưu giữ bức e-mail mặc định cho các mục đã xoá được mở rộng trong Exchange Online.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong những điều kiện sau là đúng:
  • Chính sách lưu giữ tuỳ chỉnh được tạo ra và được gán cho hộp thư.
  • Chính sách MRM mặc định được đổi tên.
GIẢI PHÁP
Để tăng thời gian lưu giữ cho mục tin thư thoại mục đã xóa, làm như sau:
  • Tăng số ngày trong chính sách lưu giữ tuỳ chỉnh.
  • Gán chính sách MRM mặc định cho hộp thư.
  • Đổi tên chính sách lưu giữ được gán cho hộp thư là "Chính sách MRM mặc định" (không có dấu kiểm ngoặc kép).
THÔNG TIN
Trong Exchange Online, thời gian mục trong vẫn còn trong mục tin thư thoại khoản mục đã xóa được mở rộng 30 ngày để vô hạn hoặc thời gian được đặt bởi người quản trị. Thời gian lưu trữ có thể được ghi đè bằng tên chính sách MRM mặc định hoặc gán chính sách lưu giữ tuỳ chỉnh cho hộp thư.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các tài nguyên sau:Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2714467 - Xem lại Lần cuối: 06/13/2015 01:49:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Online

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m kbmt KB2714467 KbMtvi
Phản hồi