Cách khắc phục lỗi khi bạn lưu tệp Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bạn có thể gặp phải sự cố khi bạn cố lưu một tệp Microsoft Excel nếu một hoặc nhiều các điều kiện sau là đúng:
 • Bạn lưu tệp Excel vào ổ đĩa mạng mà bạn bị giới hạn quyền.
 • Bạn lưu tệp Excel vào vị trí không có đủ không gian ổ cứng.
 • Kết nối đến tệp Excel đã bị ngắt.
 • Có xung đột với chương trình phần mềm chống vi-rút.
 • Bạn lưu tệp Excel đã được chia sẻ.
 • Bạn đã vượt quá giới hạn đường dẫn 218 ký tự khi lưu tệp Excel.
 • Tính năng Uớc lượng Chuyển tiếp Công thức đã được bật trong Excel.
 • Tệp đã được tạo từ một khuôn mẫu có chứa các đối tượng nhúng.
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách khắc phục sự cố̀ có thể xảy ra khi bạn lưu tệp Microsoft Excel.
Thông tin thêm

Chú ý trước khi bạn bắt đầu khắc phục sự cố

Nếu bạn hiện đang gặp sự cố này với tệp mà bạn chưa lưu thành công, hãy xem phần Lưu tệp Excel của bạn trước khi bắt đầu khắc phục sự cố trước khi tiếp tục khắc phục sự cố này.

Nếu bạn muốn biết thêm về cách lưu tệp Excel, hãy xem phần Quá trình lưu tệp Excel.

Để khắc phục sự cố lưu tệp Excel, làm theo những bước sau theo đúng trật tự xuất hiện của chúng cho đến khi sự cố được giải quyết.

Bước 1: Thử lưu tệp Excel vào vị trí khác

Nếu bạn có thể lưu tệp Excel đúng cách khi bạn lưu nó vào ổ đĩa cứng nội bộ, ổ đĩa mạng hoặc ổ mêm, dưới đây là các nguyên nhân có thể của sự cố mà bạn đang gặp phải:

Bước 2: Thử lưu một tệp Excel mới vào vị trí ban đầu

Để lưu một tệp Excel mới vào vị trí ban đầu, làm theo những bước sau:
 1. Tạo sổ làm việc Excel mới.
 2. Trên menu Tệp, bấm Lưu với tên.
 3. Trong hộp thoại Lưu với tên, làm theo những bước sau:
  1. Trong ô Lưu vào, bấm vào vị trí mà tệp Excel ban đầu của bạn được lưu.
  2. Trong ô Tên tệp, gõ tên mới cho tệp Excel mới của bạn.
  3. Bấm Lưu.
Nếu bạn có thể lưu một tệp Excel mới vào vị trí ban đầu, dưới đây là các nguyên nhân có thể xảy ra: Nếu bạn không thể lưu một tệp Excel mới vào vị trí ban đầu, dưới đây là một nguyên nhân có thể đã gây ra sự cố đó: Nếu bạn có đủ không gian ổ đĩa, hãy thử bước 3.

Bước 3: Thử lưu tệp Excel file trong Chế độ An toàn của Microsoft Windows

Nếu bước 1 và 2 không giải quyết được sự cố, khởi động lại Windows ở Chế độ An toàn, rồi thử lưu tệp Excel vào ổ đĩa cứng nội bộ của bạn.

Chú ý Nếu bạn sử dụng vị trí trên mạng để lưu các tệp Excel của mình, thử khởi động lại Windows ở Chế độ An toàn với hỗ trợ mạng, rồi thử lưu tệp Excel của bạn.


Để biết thêm thông tin về cách khởi động Windows trong Chế độ An toàn, bấm các số bài viết sau để xem các bài viết đó trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

315222 Mô tả các tùy chọn Khởi động Chế độ An toàn trong Windows XP (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)


Nếu tệp Excel được lưu sau khi bạn khởi động lại Windows ở Chế độ An toàn, hãy thử lưu lại tệp. Để làm việc này, bấm Lưu trên menu Tệp.

Nếu tệp Excel không được lưu (hoặc lưu lại) sau khi bạn khởi động lại Windows ở Chế độ An toàn, dưới đây là các nguyên nhân có thể xảy ra:  

Nguyên nhân

Bổ trợ của bên thứ ba

Nếu tệp Excel không được lưu khi bạn chạy Excel ở Chế độ An toàn của Windows, sự cố này có thể do bổ trợ của bên thứ ba hoặc tệp nằm ở một trong các vị trí khởi động Excel gây ra. Theo mặc định, các tệp này được nạp khi bạn khởi động Excel.

Đôi khi, các nhà cung cấp phần mềm thuộc bên thứ ba cài đặt các trình bổ sung tuỳ chỉnh để làm việc với Excel. Một số trình bổ sung này được thiết kế để làm việc với các tính năng Excel hiện có, và một số được thiết kế để cho phép một chuyển đổi liên tục khi bạn sử dụng sản phẩm của bên thứ ba. Thông thường, các trình bổ sung của bên thứ ba này không cản trở chức năng thông thường của Excel. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ, trong đó xảy ra xung đột khi lưu tệp Excel do trình bổ sung.

Để kiểm tra hoặc loại bỏ khả năng trình bổ sung Excel của bên thứ ba hoặc tệp gây ra sự cố lưu tệp Excel, khởi động Excel ở Chế độ An toàn. Để làm việc này, hãy làm theo các bước sau.
 1. Thoát khỏi Excel.
 2. Bấm Bắt đâu, rồi trỏ chuột vào Các chương trình.
 3. Giữ phím CTRL khi khởi động Excel cho đến khi bạn nhận được thông báo giống dưới đây:
  Excel đã phát hiện rằng bạn đang giữ phím CTRL. Bạn có muốn khởi động Excel ở chế độ an toàn?
 4. Bấm Có.
 5. Thử lưu một tệp Excel mới, và sau đó lưu lại tệp Excel đó.
Nếu tệp được lưu đúng cách, thì nguyên nhân khả dĩ nhất là do một trình bổ sung tuỳ chỉnh hoặc tệp được đặt trong vị trí khởi động Excel. Bạn phải định vị và loại bỏ trình bổ sung hoặc tệp để giải quyết sự cố. Sau khi bạn xác định được trình bổ sung hoặc tệp đã gây ra sự cố, liên hệ nhà cung cấp đã thiết kế nó. Nhà cung cấp có thể có thông tin thêm về sự cố và bản cập nhật không gây ra sự cố.

Để biết thêm thông tin về Chế độ An toàn của Microsoft Excel, bấm F1 trong Excel để đi tới menu Trợ giúp, nhập chế độ an toàn trong hộp Tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm để xem chủ đề.


Để biết thêm thông tin về cách xác định cặp mà Excel sử dụng trong khi khởi động và các tuỳ chọn bổ sung để vô hiệu hoá chức năng này, bấm vào các số bài sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

822107 Cách sử dụng các thư mục khởi động trong Excel
826922 Cách ngăn các tệp tự động mở trong Excel


trở về đầu trang

Cấp phép có giới hạn

Khi lưu tệp Excel, bạn phải có các quyền sau đây đối với thư mục mà bạn đang lưu tệp:
 • Quyền đọc
 • Quyền ghi
 • Sửa đổi quyền truy cập
 • Quyền xoá
Chú ý Nếu bạn không có các quyền này, quá trình lưu tệp Excel không thể hoàn thành.

quay lại đầu trang

Không đủ dung lượng ổ đĩa

Khi bạn lưu vào bất kỳ ổ đĩa nào, cho dù là ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng cục bộ hay ổ đĩa mạng, bạn phải đảm bảo rằng ổ đĩa có đủ dung lượng trống để cho phép tệp được lưu. Nếu ổ đĩa đích không có đủ không gian, Excel không thể hoàn thành thao tác lưu, và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
Ổ đĩa Đầy.


Để biết thêm thông tin về thông báo lỗi này, bấm vào các số bài viết sau để xem bài có trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
214245 Bạn nhận được thông báo lỗi "Ổ đĩa Đầy" khi lưu sổ làm việc trong Excel
214073 Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố lưu một tệp trong Excel
trở về đầu trang

Mất kết nối mạng

Nếu bạn đang làm việc với một tệp Excel và kết nối với ổ đĩa chứa tệp đó bị mất, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi khi cố gắng lưu tệp.

Sự cố này xảy ra do khi bạn mở một tệp Excel từ vị trí mạng, một vài phần của tệp không được tải xuống tới máy tính nội bộ tại thời điểm bạn mở tệp. Phần Bộ nhớ đệm Bảng Trụ, đối tượng ActiveX, và Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) của tệp không được tải xuống máy tính nội bộ đến khi chúng được truy cập trong phần Excel nội bộ.

Do đó, nếu kết nối mạng bị ngắt, Excel không thể truy cập các phần không được tải xuống máy tính nội bộ của tệp và không thể lưu được tệp.

Để biết thêm thông tin, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
291204 Bạn nhận được thông báo lỗi khi lưu tệp sau khi kết nối mạng bị ngắt trong Excel
214073 Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố lưu một tệp trong Excel
quay lại đầu trang

Xung đột phần mềm chống vi-rút

Khi phần mềm chống vi-rút được cài đặt hay đang chạy, bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi bạn cố lưu một tệp Excel hiện có. Bạn không nhận được thông báo lỗi nếu bạn cố lưu một tệp Excel mới. Bạn nhận được thông báo lỗi do một số chương trình chống vi-rút quét nhanh bất kỳ tệp mới nào xuất hiện trong máy tính. Quá trình quét này đôi khi có thể làm gián đoạn quá trình lưu tệp Excel. Sự gián đoạn này có thể khiến Excel dừng lưu tệp đúng cách.

trở về đầu trang

Xung đột chia sẻ tệp

Nếu bạn đang làm việc với một tệp Excel chung cùng lúc với một người dùng khác, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi nếu bạn và người dùng thứ hai cố gắng lưu tệp Excel đó cùng lúc. Bạn nhận được thông báo lỗi do Excel không thể lưu tệp trong khi phiên bản khác của Excel đang lưu tệp tương tự.

Để biết thêm thông tin về thông báo lỗi này, bấm vào số bài viết sau để xem bài có trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
130494 Bạn nhận được thông báo lỗi "Tệp này đã bị khoá" khi lưu sổ làm việc được chia sẻ trong Excel 2002
quay lại đầu trang

Độ dài tên tệp

Nếu bạn cố lưu hoặc mở một tệp Excel và đường dẫn của tệp đó (bao gồm cả tên tệp) dài hơn 218 ký tự, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Tên tệp không hợp lệ.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

213983 Thông báo lỗi khi bạn mở hoặc lưu tệp trong Microsoft Excel: "Tên tệp không hợp lệ"

quay lại đầu trangđầu trang

Thông tin bổ sung

Lưu tệp Excel của bạn trước khi bạn bắt đầu khắc phục sự cố

Bạn gần như luôn có thể lưu tệp Excel cùng với những thay đổi mới nhất của bạn trước khi tiếp tục khắc phục nguyên nhân xảy ra sự cố lưu Excel thực sự. Tuỳ thuộc vào nguyên nhân của sự cố lưu tệp Excel, bạn có thể không phục hồi được tệp hiện tại về "nguyên trạng". Tuy nhiên, các phương pháp sau thường mang lại thành công. Các đề xuất dưới đây được liệt kê theo trật tự duy trì định dạng khi bạn đang cố giữ tệp sao cho giống với định dạng ban đầu nhất có thể.

Chú ý Các phương pháp sau đây có thể không lưu được tệp với tất cả những thay đổi, định dạng và tính năng gần nhất dành riêng cho phiên bản Excel mà bạn đang sử dụng. Các phương pháp sau đây được dùng để cho phép bạn lấy phiên bản đã lưu và có thể sử dụng của tệp. Tất cả các phương pháp sau đây yêu cầu bạn lưu tệp vào ổ đĩa cứng nội bộ, và sử dụng tên tệp duy nhất khi thực hiện việc này

Phương pháp 1: Lưu tệp Excel với một tên tệp mới
 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu với tên.
 2. Lưu tệp Excel với tên tệp mới, duy nhất.
Phương pháp 2: Di chuyển các trang tính ban đầu vào một sổ làm việc mới
 1. Thêm trang tính có tính năng điền vào sổ làm việc của bạn bằng cách nhấn Shift + F11.

  Trang tính này được yêu cầu như một trang lọc vì phải có ít nhất một trang tính còn lại trong sổ làm việc sau khi bạn di chuyển tất cả các trang dữ liệu có liên quan.
 2. Nhóm tất cả các trang tính (ngoại trừ trang tính có tính năng điền) bằng cách bấm vào trang tính đầu tiên, nhấn giữ phím shift và bấm vào trang tính cuối cùng.
 3. Bấm chuột phải trên các trang tính được nhóm và chọn Di chuyển hoặc sao chép.
 4. Trong danh sách Tới Sổ, bấm (Sổ mới).
 5. Bấm OK.
Lưu ý Những bước này sẽ di chuyển các trang tính (được nhóm) đang hoạt động sang sổ làm việc mới.

Nếu bạn có các macro VBA trong sổ làm việc, hãy sao chép các môđun từ sổ làm việc cũ sang sổ làm việc mới.

Phương pháp 3: Lưu tệp dưới dạng một kiểu tệp Excel khác
 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu với tên.
 2. Trong danh sách Lưu dưới dạng, chọn một định dạng tệp khác với định dạng tệp hiện tại. Nếu bạn sử dụng Microsoft Excel 2007 trở lên, hãy lưu tệp dưới dạng .xlsx hoặc .xlsm thay vì .xls.
Phương pháp 4: Lưu tệp theo định dạng HTML
 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu với tên.
 2. Trong danh sách Kiểu Lưu, bấm Trang Web.
 3. Bấm Lưu.
trở về đầu trang

Quy trình lưu tệp Excel

Khi lưu tệp, Excel thực hiện theo quy trình sau:
 1. Excel tạo một tệp tạm thời được đặt tên ngẫu nhiên (ví dụ, Cedd4100 không có phần mở rộng tên tệp) trong cặp đích mà bạn đã chỉ định trong hộp thoại Lưu với tên. Toàn bộ sổ làm việc sẽ được ghi vào tệp tạm thời này.
 2. Nếu những thay đổi đang được lưu vào tệp hiện hành, Excel sẽ xoá tệp gốc.
 3. Excel đổi tên tệp tạm thời. Excel cung cấp cho tệp tạm thời tên tệp mà bạn đã chỉ định (chẳng hạn Book1.xls) trong hộp thoại Lưu với tên.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
814068 Mô tả cách Excel lưu tệp
Chú ý Những quy trình khác diễn ra trên máy tính của bạn có thể làm hỏng quy trình lưu của Excel. Những sự cố này có thể xảy ra nếu tệp Excel tạm thời được truy nhập trước khi quá trình lưu của Excel hoàn thành (chẳng hạn khi chương trình chống vi-rút trong máy khoá tệp tạm thời để quét trước khi tệp đó được đổi tên).

Vì vậy, bạn phải theo dõi các cài đặt hoặc cập nhật phần mềm mới được thực hiện trước khi gặp phải bất kỳ sự cố lưu tệp Excel nào. Thông tin này sẽ rất hữu ích nếu bài viết này không giải quyết được sự cố của bạn và bạn phải gọi Dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Web sau của Microsoft: quay lại đầu trang
XL2007 inf XL2010 XL2003
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 271513 - Xem lại Lần cuối: 05/23/2013 10:15:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbhowto KB271513
Phản hồi