Mô tả của gói tích lũy cho Lync 2010 cho Android: tháng 6 năm 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2716895
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cumulative Update for update Microsoft Lync 2010 cho Android là ngày tháng 6 năm 2012.
GIỚI THIỆU

Các vấn đề cập nhật này sửa chữa

Bản cập nhật này tích lũy các bản sửa lỗi các vấn đề sau:
  • 2717010 Bạn không thể kí nhập vào Lync 2010 cho Android khi trương mục người dùng được liên kết với nhiều địa chỉ email trong một môi trường Lync Online
  • 2717011 Một bản Cập Nhật có sẵn để kích hoạt Lync 2010 cho Android để hiển thị trạm đậu hiện diện không hoạt động sau 5 phút trong trạm đậu nhàn rỗi
GIẢI PHÁP

Cập nhật thông tin gói

Android App Store

Gói có sẵn để tải về từ các cửa hàng ứng dụng Android. Để biết thêm chi tiết, hãy vào web site Google sau đây: Microsoft cung cấp bên thứ ba thông tin liên hệ để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin này có thể thay đổi mà không báo trước. Microsoft không đảm bảo tính chính xác của thông tin liên hệ bên thứ ba này.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết cho cài đặt chuyên biệt gói cập nhật này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại điện thoại để lưu dữ liệu trước khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản cập nhật này không thay thế một Cập Nhật phát hành trước đó.

kiểm nhập thông tin

Bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi trong registry để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.
THAM KHẢO
Cho thông tin thêm về phần mềm Cập Nhật thuật ngữ, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2716895 - Xem lại Lần cuối: 06/18/2012 08:04:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010 for Android

  • kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2716895 KbMtvi
Phản hồi