Tổ chức sự kiện ID 122 được kí nhập không chính xác trên một máy chủ đang chạy Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2716912
TRIỆU CHỨNG
Một thông báo cảnh báo tương tự với những điều sau đây được kí nhập vào Nhật ký ứng dụng trên một máy chủ đang chạy Microsoft Exchange Server 2010:
ID: 122
Mức độ: cảnh báo
Nguồn: MSExchange tra cứu Indexer
Máy: SERVER_NAME.company_name.com
Tin nhắn: MS Search (Exchange) đạt cap bộ nhớ và bộ nhớ là 7193395200 byte. Các cap là 4294967296 byte

Lưu ý Sử dụng Bộ nhớ trong thông báo cảnh báo là giữa bốn Gigabyte (GB) và bảy GB.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra bởi vì sự kiện này được kí nhập dựa trên truy cập Process\Working Set cao điểm cho bản ghi dịch vụ mục chỉ dẫn tra cứu của Microsoft Exchange (Msftesql.exe) thay vì của truy cập Process\Working Set. Vì vậy, thông báo cảnh báo này được kí nhập nhiều lần khi các điều kiện sau là đúng:
  • Quá trình Msftesql.exe Bắt đầu.
  • Sử dụng Bộ nhớ cho quá trình Msftesql.exe là lớn hơn 4 GB bất cứ lúc nào.

    Lưu ý Bởi vì sự kiện ID 122 dựa trên truy cập Process\Working Set cao điểm, các sự kiện được kí nhập nhiều lần, ngay cả khi Sử dụng Bộ nhớ cho quá trình Msftesql.exe giảm đến ít hơn 4 GB.

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, khởi động lại quá trình Msftesql.exe.

Lưu ý Nếu vấn đề được mô tả trong phần "Triệu chứng" reoccurs, khởi động lại quá trình Msftesql.exe một lần nữa.
THÔNG TIN THÊM
Tổ chức sự kiện ID 122 là một thông báo cảnh báo thông tin Sử dụng Bộ nhớ cho Msftesql.exe quá trình đã tăng lên đến hơn 4 GB. Tuy nhiên, Sử dụng Bộ nhớ cho quá trình Msfteaql.exe chỉ có thể hai GB trong một số trường hợp.

Vấn đề được mô tả trong phần "Triệu chứng" là phổ biến hơn trên các máy chủ Exchange Server 2010 có một số lượng lớn của vật lý bộ nhớ RAM. Ví dụ, vấn đề này là nhiều khả năng xảy ra nếu máy chủ đang chạy Exchange Server 2010 có hơn 96 GB dung lượng bộ nhớ RAM vật lý.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về hiệu suất giám sát, truy cập vào web site TechNet sau đây:Thông tin về các bản ghi dịch vụ được cài đặt chuyên biệt bởi trao đổi cài đặt chuyên biệt, truy cập web site TechNet sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2716912 - Xem lại Lần cuối: 06/01/2012 02:18:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2716912 KbMtvi
Phản hồi