Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể sử dụng một thiết bị USB RNDIS để kết nối với một 3 G hay 4 G mạng trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2719857
Triệu chứng
Trên một máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, bạn cố gắng sử dụng một thiết bị USB Remote mạng điều khiển giao diện đặc điểm kỹ thuật (RNDIS) để kết nối với một mạng 3 G hay 4 G. Tuy nhiên, thiết bị không thể khởi tạo được, và bạn không thể kết nối vào mạng.

Lưu ý Bản cập nhật này cũng giải quyết vấn 3 G và 4 G mạng kết nối đề được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2477042 Các giao tiếp dừng giữa một thiết bị USB RNDIS và một máy tính đang chạy Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista hoặc Windows Server 2008 sau khi bạn loại bỏ thiết bị USB hub và sau đó reattach thiết bị
Giải pháp

Cập nhật thông tin

Làm thế nào để có được cập nhật này

Microsoft Update
Bản cập nhật này có sẵn từ web site của Microsoft Update:
Microsoft Download Center
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ MicrosoftTrung tâm tải về:
hệ điều hànhCập Nhật
Tất cả hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.
Tất cả hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.
Tất cả hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.
Tất cả hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.
Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Windows 7 Service Pack 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

kiểm nhập thông tin

Để sử dụng Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế hotfix

Bản cập nhật này không thay thế một Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt tập tin có các thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin tập tin ghi chú
  • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như được hiển thị trong bảng sau.
    Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngbản ghi dịch vụ chi nhánh
    6.1.7601.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG ĐỨC
    6.1.7601.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • Đông Đức bản ghi dịch vụ chi nhánh chứa chỉ là những sửa chữa được phát hành rộng rãi đến địa chỉ các vấn đề phổ biến rộng rãi, rất quan trọng. LDR bản ghi dịch vụ chi nhánh chứa hotfix ngoài việc sửa chữa phát hành rộng rãi.
  • Các tập tin bản kê (.manifest) và MUM tệp (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
NDIS.sys6.1.7601.17856712,04802-Jun-201204: 45
Ndismigplugin.dll6.1.7600.16385156,16014 Tháng bảy, 200901: 16
Ndistrace.MOFkhông áp dụng4,548Jun tháng 10 năm 200921: 15
NDIS.sys6.1.7601.22010712,04802-Jun-201204: 57
Ndismigplugin.dll6.1.7601.22010156,16002-Jun-201204: 54
Ndistrace.MOFkhông áp dụng4,548Jun tháng 10 năm 200921: 15
Rndismp.sys6.1.7601.1785633,28002-Jun-201203: 07
Rndismp.sys6.1.7601.2201033,28002-Jun-201203: 18
Rndismp6.sys6.1.7601.1785630,20802-Jun-201203: 07
Rndismpx.sys6.1.7601.1785633,28002-Jun-201203: 07
Usb80236.sys6.1.7600.1638515,87213 Tháng bảy, 200923: 54
Usb8023x.sys6.1.7600.1638515,87213 Tháng bảy, 200923: 54
Rndismp6.sys6.1.7601.2201030,20802-Jun-201203: 18
Rndismpx.sys6.1.7601.2201033,28002-Jun-201203: 18
Usb80236.sys6.1.7600.1638515,87213 Tháng bảy, 200923: 54
Usb8023x.sys6.1.7600.1638515,87213 Tháng bảy, 200923: 54
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
NDIS.sys6.1.7601.17856950,12802-Jun-201205: 48
Ndismigplugin.dll6.1.7600.16385166,91214 Tháng bảy, 200901: 41
Ndistrace.MOFkhông áp dụng4,548Jun tháng 10 năm 200920: 31
NDIS.sys6.1.7601.22010950,12804-Jun-201207: 55
Ndismigplugin.dll6.1.7601.22010166,91204-Jun-201207: 54
Ndistrace.MOFkhông áp dụng4,548Jun tháng 10 năm 200920: 31
Rndismp.sys6.1.7601.1785641,47202-Jun-201203: 54
Rndismp.sys6.1.7601.2201041,47202-Jun-201203: 42
Rndismp6.sys6.1.7601.1785635,84002-Jun-201203: 54
Rndismpx.sys6.1.7601.1785641,47202-Jun-201203: 54
Usb80236.sys6.1.7600.1638519,96814 Tháng bảy, 200900: 09
Usb8023x.sys6.1.7600.1638519,96814 Tháng bảy, 200900: 09
Rndismp6.sys6.1.7601.2201035,84002-Jun-201203: 42
Rndismpx.sys6.1.7601.2201041,47202-Jun-201203: 42
Usb80236.sys6.1.7600.1638519,96814 Tháng bảy, 200900: 09
Usb8023x.sys6.1.7600.1638519,96814 Tháng bảy, 200900: 09
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
NDIS.sys6.1.7601.178561,998,19202-Jun-201204: 20
Ndismigplugin.dll6.1.7600.16385357,37614 Tháng bảy, 200901: 47
Ndistrace.MOFkhông áp dụng4,548Jun tháng 10 năm 200920: 36
NDIS.sys6.1.7601.220101,998,19202-Jun-201204: 23
Ndismigplugin.dll6.1.7601.22010357,37602-Jun-201204: 19
Ndistrace.MOFkhông áp dụng4,548Jun tháng 10 năm 200920: 36
Rndismp.sys6.1.7601.17856102,91202-Jun-201202: 52
Rndismp.sys6.1.7601.22010102,91202-Jun-201202: 58
Rndismp6.sys6.1.7601.1785681,92002-Jun-201202: 52
Rndismpx.sys6.1.7601.17856102,91202-Jun-201202: 52
Usb80236.sys6.1.7600.1638548,64014 Tháng bảy, 200900: 26
Usb8023x.sys6.1.7600.1638548,64014 Tháng bảy, 200900: 26
Rndismp6.sys6.1.7601.2201081,92002-Jun-201202: 58
Rndismpx.sys6.1.7601.22010102,91202-Jun-201202: 58
Usb80236.sys6.1.7600.1638548,64014 Tháng bảy, 200900: 26
Usb8023x.sys6.1.7600.1638548,64014 Tháng bảy, 200900: 26
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ phần mềm Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpX86_41d1cd468009bea91942fd59e1b698c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_3dabace7318ee647.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin702
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpX86_5af947abe46975108edca757ce48f9da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_2e54a3fc4ab6a4b3.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin702
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpX86_df665727f37bb1aefea6098bbb932619_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_5488d8e0ff8fbbbe.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin692
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpX86_f00b775fd516c3cb3456283912e4d025_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_a5135e4edda4d5f2.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin692
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpX86_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_a9a55c487a6fc00a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin225,943
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 11
Tên tệpX86_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_aa540f2993728b48.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin218,613
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Thời gian (UTC)05: 25
Tên tệpX86_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_e30ce02eea460fab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,808
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Thời gian (UTC)05: 09
Tên tệpX86_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_e3bb93100348dae9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,808
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Thời gian (UTC)05: 24
Tên tệpX86_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_c9a0bfaba42d55fa.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin3,522
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 11
Tên tệpX86_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_ca4f728cbd302138.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin3,522
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 11
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_a7773fd4328f8aef2d0fdc0acc36b9ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_fa037c75a00297b5.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin706
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpAmd64_c55173e6cce0a651a9671bde0513e95d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_5488805d733dfda5.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin706
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpAmd64_da0d2bb651508ffdf5f40249904446ab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_9042251b7a082071.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpAmd64_e1880ebb0f3a67f57182d80ef71d822a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_a64f5fc4e28e8010.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_05c3f7cc32cd3140.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin225,991
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 16
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_0672aaad4bcffc7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin218,661
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)08: 22
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_3f2b7bb2a2a380e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.812 người
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Thời gian (UTC)06: 27
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_3fda2e93bba64c1f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.812 người
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)08: 21
Tên tệpAmd64_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_25bf5b2f5c8ac730.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin3.526
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 16
Tên tệpAmd64_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_266e0e10758d926e.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin3.526
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 16
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_3597ae9d7d77159468e52deb25d20172_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_4c6c57d5c2500808.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpIa64_54eeaa7d8664b31ef0695f497b54837b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_5320c7543508b95b.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin704
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpIa64_6383e648f891c6a9a2d78116c4783180_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_7e2381952a7316dd.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin704
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpIa64_8587017e6d745d3479c1f5f285d33584_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_b5887836f8f51c56.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpIa64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_a9a7003e7a6dc906.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin225,960
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpIa64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_aa55b31f93709444.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin218,630
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Thời gian (UTC)06: 17
Tên tệpIa64_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_e30e8424ea4418a7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,810
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Thời gian (UTC)05: 50
Tên tệpIa64_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_e3bd37060346e3e5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,810
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Thời gian (UTC)06: 16
Tên tệpIa64_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_c9a263a1a42b5ef6.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin3.524 người
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06
Tên tệpIa64_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_ca511682bd2e2a34.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin3.524 người
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Thời gian (UTC)10: 06

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2719857 - Xem lại Lần cuối: 08/14/2012 21:12:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2719857 KbMtvi
Phản hồi