Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS12-060: Lỗ hổng trong Windows điều khiển chung có thể cho phép thực thi mã từ xa: ngày 14 tháng 9 năm 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2720573
Giới thiệu
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS12-060. Để xem bản tin an ninh đầy đủ, đi đến một trong các web site Microsoft sau đây:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Virus giải pháp và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin thêm

Hỏi đáp (câu hỏi thường gặp) về bản Cập Nhật bảo mật này

Tại sao bản tin này sửa đổi ngày 11 tháng 12 năm 2012?

Microsoft đã sửa đổi bản tin này cung cấp rerelease Cập Nhật bảo mật 2726929 cho Office 2003 và Office 2003 cấu phần Web. Phiên bản này chỉ là một vấn đề với chứng chỉ số thức cụ thể đã được tạo ra bởi Microsoft mà không có thuộc tính tem thời gian chính xác.Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft an ninh tư vấn 2749655.

Biết thêm thông tin về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa các thông tin bổ sung về bản cập nhật này vì nó liên quan đến sản phẩm cá nhân phiên bản. Các bài viết có thể chứa các thông tin cụ thể về các cá nhân thông tin Cập Nhật như tải xuống URL, điều kiện tiên quyết và thiết bị chuyển mạch dòng lệnh.
 • 983811 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2000 Service Pack 4 QFE: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 983812 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2000 Service Pack 4 GDR: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 983813 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SQL Server 2000 phân tích bản ghi dịch vụ Service Pack 4 QFE: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2597986 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: ngày 14 tháng 9 năm 2011

  Các vấn đề được biết đến trong bảo mật Cập Nhật 2597986:
  • Windows dựa trên phổ biến điều khiển nhúng ActiveX điều khiển có thể không tải trong vòng tiền sẵn có tài liệu văn phòng, trong ứng dụng của bên thứ ba, và khi bạn nạp điều khiển mới trong chế độ phát triển.
 • 2687441 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho hệ thống Office 2007: ngày 14 tháng 9 năm 2011

  Các vấn đề được biết đến trong bảo mật Cập Nhật 2687441:
  • Windows dựa trên phổ biến điều khiển nhúng ActiveX điều khiển có thể không tải trong vòng tiền sẵn có tài liệu văn phòng, trong ứng dụng của bên thứ ba, và khi bạn nạp điều khiển mới trong chế độ phát triển.
 • 2687323 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2003 và Office 2003 cấu phần Web: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2708437 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Visual Basic 6.0 Service Pack 6: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2708940 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Visual FoxPro 8,0 Service Pack 1: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2708941 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2711207 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho máy chủ lưu trữ tích hợp Server 2004 gói bản ghi dịch vụ 1: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2716389 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho thương mại máy chủ 2002: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2716390 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho thương mại Server 2007: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2716392 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho năm 2009 Server thương mại: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2716393 MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho thương mại Server 2009 R2: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2726929MS12-060: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2003 và Office 2003 cấu phần Web: ngày 14 tháng 9 năm 2011

  Các vấn đề được biết đến trong bảo mật Cập Nhật 2726929:
  • Phổ biến dựa trên điều khiển nhúng ActiveX điều khiển có thể không tải trong vòng tiền sẵn có tài liệu văn phòng, trong ứng dụng của bên thứ ba, và khi bạn nạp điều khiển mới trong chế độ phát triển.

Tập tin băm thông tin

Nhà xuất bản tên tệpSHA1SHA2
office2003-kb2726929-fullfile-ara.exe9C758342DBBB9D0A3AE704B846673A8C6E3058DC5CD72B6C3FF335048638DA8A2E20077A7B3810A74C9AE3C5142329E4B2634EA0
office2003-kb2726929-fullfile-bgr.exe762FCF83BE1733E085077166DD2824ACEA3BD536351B19D5DB14495E2141A61DAAC85A76C8DE824424946BFFF8A8E21AF0E8A164
office2003-kb2726929-fullfile-chs.exe4734AC0E3D9B0E237370E29EAAECE33D68182CAD3E5E718475476E58CECDF40E3DD191EFEBC837A416C51A1EE18859034A437CB7
office2003-kb2726929-fullfile-cht.exeE975152B820C74A3758FAC10D12A15BBAD80CC84455CE097D850E2D072E8779A896779275A59836B9DCE1694D46E8FC0CF948F6E
office2003-kb2726929-fullfile-csy.exeAE895BDCF586AD979FF951B551B763FED90331599B9E4880AB83A5A212C070DA08D1446C7786F161050D43C6030F54A768E7869E
office2003-kb2726929-fullfile-dan.exe37AA6F262E9FF76428D8402EE59ECD96D7155EEEC1E4CF8CA646D441522B7D2917A812BEFF180CC84E0BD806065463F0C547DC2C
office2003-kb2726929-fullfile-deu.exeD5BBFCD950D112B0F9E99EFA8A210FBABE470EB906A12E910B2ABD2C583889C10D335BD338CB8D6CDD82F7DB0C98166A45F28D8F
office2003-kb2726929-fullfile-ell.exeCA7977AA26A1D9D82B5EF92850BFAB8CE9F169A5EBADAC7074DE9BE0437302A67833FA9BFA1FE2BB2394BA67CA22FABC618247F2
office2003-kb2726929-fullfile-enu.exe651DA68324561E8D47B8DA3C08B958081AE7F8986BA1A5E7034117CC044D23DB994BFB47469DAA2D26CF6CAE0278AE612F8345BD
office2003-kb2726929-fullfile-esn.exe5A797741B51C77C6B057FD750D119121C0539110A38FB70C7CD45ED1E8F6100A5F4AA182F40C4C7DBB24D9AF48B09CAC953CE550
office2003-kb2726929-fullfile-eti.exeDA035F88C1B41E7F46580F2D345C93FD26A6B1888987458B33E7190D45D05A68EF081656030E0839B84AACD701F8954A9E69D64D
office2003-kb2726929-fullfile-fin.exeC1003699E3C2062980A6F0D3F27D20AADECC3661239CEDBDA66C0BDA614415C1DD6ECF771258696E7B7130167215E72924736A7F
office2003-kb2726929-fullfile-fra.exe808FB32F8BA1CA5A1AB6924B671B5678E40483F9C642CE1ABDC46E15581238485C8EE6FB4623B940926E76E024E22B78E2BCCFF9
office2003-kb2726929-fullfile-heb.exeF57E91313481271EE49D44AA2D11067B8086A254FEF125FBBAFC8B31729C88092C79FB7B58ECC9141AB2D8E7CFCADA3B79DE37D2
office2003-kb2726929-fullfile-hin.exe0FCE35AF9ABADED9C4FFB813177D7E497DBAFA51A58193BD4682C8224928B0C29DB21249BA19859233F4B42FDBD84807E1D16444
office2003-kb2726929-fullfile-hrv.exe566D07CA9D0882BE28D8ECAF3A5875F86013510E2887CB077CB8DF7BF0509C6BAD46E164DF1F22552EF96C9FCB512E03AFA14AFD
office2003-kb2726929-fullfile-hun.exeC32426566C928F08840F227A1BBF4DCBB391D9634AAEE93099A989631A45D06F973F9977CAC2FC3F675806E60A85087EB2D345BA
office2003-kb2726929-fullfile-ita.exe14938B7224329F98BEF7C033A9C664627AB4E29C00F60ACADB51688CF349287C6991285929172B1C5CA7DDC58B65B6AA85B93798
office2003-kb2726929-fullfile-jpn.exe7CF73BCC719F12F0ED3AFA22A02823F3611EB3893CBC65243965C474A3A83031A1515CA2957DC84D5BEF1267E05F31610A9AF0DE
office2003-kb2726929-fullfile-kor.exe520523A2B9A7F21A75F04961AD97AF8130BAE0C1FE4EC39E3AB698DDDC62ACAB41F5DEE0DFD201A39CAF84D4C77EA0AF86311407
office2003-kb2726929-fullfile-lth.exe21BD8EFFE31049A7A4CCF4D58D25F0A8C449738E0FE2B084B352EBB745C28A96412C54825ACEA0FEBF0AAE3D1432F27F65E7EECF
office2003-kb2726929-fullfile-lvi.exe96AC525786D5D4F33C67396EBCD431D446D769B6EFB72E8CCF998B685293D31BDC2E2DC319D3AB0FC0A21827E5765D119458282F
office2003-kb2726929-fullfile-nld.exeDC224A46C4A9702EB7134E9414B34221B345BAF06E5060271DAA0AAB231BBFC0BEFFAB6AC6FA6888F12B21F9585B3357124CD04F
office2003-kb2726929-fullfile-nor.exe507FDC23BB40F4468B928876697A87B123192C5457B1192545A78FF304A141D395AB5A033E3758641CC2532B90FCFD55CBB3598E
office2003-kb2726929-fullfile-plk.exe84AC8766AD34F3CB41184326410E37226E26E9E0D393ADD640A69D0B56955ED3C733514EE2F7AFB398F6FD230D918519EBB83D5F
office2003-kb2726929-fullfile-ptb.exe4AA3EC2431E0B42B7BD0229136533FAE5BF061EB790C296D950AEAA26960DE8B6C79A7FFDED800E5289336896BDB48D650E00509
office2003-kb2726929-fullfile-ptg.exe151990B69C2699AFAA18951A9F0BE3CF673933723AD3FD9320D56852820AA26527F4AC501DAD02B47F385EC6FA790DF244528FA6
office2003-kb2726929-fullfile-rom.exeA6885E045770EC5D1906FCDC35E5A85B4976E8E1176CC6BAE49D726DA346EEBBFB6174D6DD6213DE0EE5B460744108B75256A3F1
office2003-kb2726929-fullfile-rus.exe65C07DC54A33845EEB8EEA114E04A76310F6DBD787DBB73C9CD733B81A19B0C707063BC79AA8102E3A6969CCC73C2C838DA3C4E1
office2003-kb2726929-fullfile-sky.exe43E34173B764FA72D7A58728D4A5C6E6F32107C57173B99F6B4E669FC8D6EDF87D080F4E444DA56D204AD46E92B475EE68785976
office2003-kb2726929-fullfile-slv.exe0F58D10EAFCC6840B79F4298093B847CC3A189A5AA06BBA48C9CCE4C5DDBA1832AEB88BA8E5C93708964C84919452DEF778621C2
office2003-kb2726929-fullfile-srl.exe53261B5EAEFE90FCD493C7BA1B30A698DA8B7E478FDBEEDBEA53D26627C7921263E85ED23C829B533EB339523D16E6849F179A48
office2003-kb2726929-fullfile-sve.exe8AE8CD1D373075FA514E40085DA324A0406AC4745A86C4ED1720138E2C052A1BAA008B57557CB5D9A1977A8F50443D75A239A5F7
office2003-kb2726929-fullfile-tha.exe1F8B82BA423D33CF101A9917734414F42825A3DC15AD17B1C294F11018D148EA165044C1299530AD7CC373A74E5BF1C7ADCC457F
office2003-kb2726929-fullfile-trk.exe0C8A24CB7E2AF847C2EBFA44C1A35FD7FFBBE559E461563FF6EDFECC8A3BFA25E8C88D519F3144C31489047CA1E1CE8185610B93
office2003-kb2726929-fullfile-ukr.exe6725824D4BAF909B10BA81F5559983987C2FC7780CD9DC39C2BCA6E311E5F3A59B39345DE419C23B42DFD60C53395CB9411145CD
office2003-kb2726929-fullfile-zhh.exe064937B946FBFAC418D4DD97C8530EABCC71DB88B727C0D7D33150C01BE695A114A4C546119A358F018D405F3C239579FB880C14
CommerceServer2007SP2-KB2716390-ENU.exe222266EE9EF038C30280F8E3BB4D68CCC225AF5B5DB51211777AFEB5AE0DC0C5BE76F7FFD32BFB56E392ABEFD0BB663C67FED0C0
CommerceServer2007SP3-KB2716392-ENU.exeECC8BBE93C8C50EAEA82A5BE90435BE82BB2F48125948E7DE61ABF62DFA1FD0138B5203503E5308CAF3062DF043FD66B9DB3624A
CS2002-KB2716389.exeA5996E981AF73AD790E31C4A6FEA798968D416894D23E82EE87785E92124CF4093B4CC32A36B9D37FB98CC454C4077BF0D0DC3F0
CS2009R2RTM-KB2716393-x86.exe7F4A604D2157864D90CE1E1F2D2985E8147F25A963225E8A51F1642CF9B7581085F5794E1A5C627E39E67C0C1C078B98B163F4D1
HIS2000-SP2-KB2711206-ENU.exeB2F34B0CE2BC3A2882D9882444A755E41BA4232E23BFAF47EEB052058E7BD4B405D568E4AAD00340E059E5A34BBCB8339646EDBE
HIS2000-SP2-KB2711206-JPN.exeA0A1721ABB96722FC09F45CEEDCDC67B619CFB9E46FE351E4117DA64338AB992C13DDB67A19163CC99D19ED1F3DD6F2B278A845C
HIS2004-SP1-KB2711207-ENU.exe34D3E410A53894B9EAF47D7D131349CF66C8C7202AF748383EADFBDFD530757E71ECCB5A29686B5FA0423BC519A93EAA115456AB
HIS2004-SP1-KB2711207-JPN.exe90CF2779E14C1A13D8474D981DD65136362AB3EC8C82AB0F5FB5AEF7E88D0D56412C08236B05418A8FC980792F0EE2B4B3E6D82E
mscomctlocx2007-kb2598041-fullfile-x 86-glb.exeB006C52D34476B161252B8D70688962B0FC0F52FBD924E9DDDEA01733BDC4BC822B5DF9079CDF0AA02CB51CDC70319B140CB8F55
mscomctlocx2010-kb2597986-fullfile-x 86-glb.exeD259B87A5DA3235E2402F92CE5C29797604BD7A2E7E622ADDE54304ABB704AC94A3DA57308CF337B085DDAB12B539363384D51D1
office2003-kb2687323-fullfile-enu.exeF143B8A30BA324D13C4906980BD469ACCD766B66406F243904BB860D596F46E31B94C29400718283042D49124B6E60400A473594
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-CHS.exe5A7818DFB6B7365D4EE459C551A06C44D36911AA835894AA6F3B63A62E7C9D3039C50A2640E3E50B105AA16375AA72EAD3D43CB9
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-CHT.exe54BECEB4E0BC0E26CCA29D38E104A681D3B37DCD1926B76FAFC43420887027A325EF6FCA4FF523B0E0B23052916DDC3EB4083B61
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-DEU.exe74F0AF10E4EBDE8ED291EDD62BD54D6830515C4FEBC72F577CAD5B2704BA229D8EBFDF989628BA449F968D7C76E8ED42EAFFE7B5
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-ENU.exeCFC9AA6031AA8D57D3E27093FCA26048199EB275CD4682126EBB7477FA6B372A0D7CD72B2D9E578015D45AB22F39AA69DBD77703
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-ESN.exeFDAB880B3672C9276984DA9A5771C974237B86286D6E4B4A72AED925C5461945E6AF9E90C42E4BBFF48ED08EF37F9C795C41D06C
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-FRA.exe778A8E071A1ADFD34557E3F2A58DB3884083DA4F85A195319723321B2670D6C9B4CC5730E828E342AF849FE31EA710B57F4397C6
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-ITA.exeA658D997D2B6F16DB35B84204949CAEA6BE5E057BC89211ED5E53AF31CD7E0016D2B2BE69BBC79796D5665A76C59A67F130676BB
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-JPN.exeFF055B6996E43C0CB1FBFE05CF57BF1D8ACDD7BDE9F1CD82B482E2E089396707E0500BDFC661BC8F7E270FCE0532A0026CD203C9
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-KOR.exe6A0DFD379FBD43938B32AFD22C359A01C47DEB8E586B861B320978478BF87C1713CBECC81576978448F8C0AF36D4E2979B5419FF
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-NLD.exe5604A4CAB8A0529F5119A33E30CFA2B7E2B72177D6F11E33BA4F58C2752DD96E4F224C21E3916157D9B144E6E9E5FA07F1313023
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-PTB.exeA60DDCC338BA9C70023006CEBC054153A68CE8AB72E4566A5386701B03FE865E1E281DC48663B5A51B242B2081FE60789D8992F5
OLAP2000-KB983813-v8.00.2304-x 86 x 64-SVE.exeE84C6B73FA6B8A671D09AECB98B20C81ADFF51D8869C03F2167E321830B24C6257FE708A613CA0A1D87F5882856657327682A061
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-CHS.exe99B3199967A5C4BCFEDFA31318C567830FC102CF4ED38654D606684F75362FB78B9FFCA384D8889100E71351BA8834161D59A440
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-CHT.exeDF984264EE50F3B3914FD8A188DE153A6C00DA4647E79EDD1F29714FBC116DE311249EF824575E03C84CAB124F3A8413977C7B39
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-DEU.exeA4AD0DE7ED9D62E484CBF6AAAAA130295F8068DD75D49D9FB8008B996B20633A15C6D12D421960BFA9DB3A97CF4C0F0CEA001715
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-ENU.exe7D748BE0F1980E8F248DF6D0F96EFCA21A713D1893D8D4C6841BB02786E20E4F36F5925431801259F98BA8D17910E0C7245F2FCF
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-ESN.exeD37EF1ED611658495615A190BEF21ABB1D0812C9BF3F9059369AFBCA8FF96A3793920A0813C111E8ED4CA700D56158A582677B29
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-FRA.exeB545AF7B1170A24B44428507BAE3E924F1B23CB7C2907B1335E48D79588685ECA572057F86D4FA8BE971F536DAA075D810D5D671
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-ITA.exeEF51A81924199A407F1E86C90D7DC19B789C210459E1B8B7AA1BC58FBCE4652E401DC7D2E335F496E93CCA4F6F5BBDDE0F29DDB1
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-JPN.exe00F63A47270187487BD7BB1A973704C0C389A459EA287146007762B93B0FCB7FA205DC089C825A3B93D6E662DCFC20DBFCB94C96
SQL2000-KB983811-v8.00.2305-x 86 x 64-KOR.exe87B09790571B5B99873AB144ED55BCC1451883DAB767960CEFC4D5A4D78F44919913E939186C94AF58268EE7A94552EF2F9EAC9D
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-CHS.exe68B68021BCBAED572408F45BC855939AB0D40BAC9DD59BF947790F8B5079752365C40EEF7214AEC4EB72BC8DFBD134DBC0372419
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-CHT.exeC4FCDC310F21749F2A75447AF9863EB9B7174C90DDC1AC0DC14393568EB499ACC4F5E6EE7DEB78516C63089D39B3691F969ED79A
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-DEU.exeA6083A1CF83930791D398DE7599694FEF217A55B00F1C02873F5A4C1BA8D8786EC84F71EC099132ED2F2CE7150E2C6D53ADE7815
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-ENU.exe0A33F1FF61071EE4E174934395C04A486643D6A4394E543576D14C19ABE590FACAEF9DF632E1B565D3C16F5EB2C956D2F9BD011F
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-ESN.exe1BE82DE40F825FA4C7073FDE6940968D0CEA9D7E05F7DA5B8B4C1BDCB169B52E1FEDFA272ACEE0629F7E061BE3240ECA7606607C
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-FRA.exe41E4E9B5012FABE2958425FCBBFC78CAE2BEE02832B5A194B5538563B3D61AD5D4DF281893E067C54254AA678F2255123CEDEFE0
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-ITA.exe71A2F7D95E08BE011DCB13A187F34F56870B74613F95B3A53447F058D0AED183469975EEE6A7122FF201A71CFF8CA724771E48A7
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-JPN.exe45384B8FF39C5A9D4EF6DC2FCFD2709175A5376EE692C516418679EC6031A90DB018FDB26B4300DB5015E2B53F1EFADACE339B04
SQL2000-KB983812-v8.00.2066-x 86 x 64-KOR.exe839EB1865AB8EF458615B76325D429A63859DA702A13A20AFB75A4BBB30872291C035696E454A07A1FBA1B33BDB75AA75A7614A0
VB60SP6-KB2708437-x 86-CHS.msi7BF296F6BD9246D5BB8676C692C1A090E7E17B9E6934E2FA348EB557934B7324025CEE5638FCB624849F84E27CB745E1B30BBECD
VB60SP6-KB2708437-x 86-CHT.msi1E358276802905BEE265F0D8B04EC4F2246F0A2D3C20F88AD880EF3FB7EF16D8C44182994140108E13A9542C3E9C807C89E9F2A7
VB60SP6-KB2708437-x 86-DEU.msi05C171B4FBFCE8F39799045CC1489729807D0E7337CC26DA2345105A06ADDD3B9F996F8BAE407C0CBED22E271B7F89E71B97A17E
VB60SP6-KB2708437-x 86-ENU.msiA15014CD5839C39FF7749E87B754E576910D949A350602B2E084B39C97D1394C8594B18E41EF622315D4A9635C5E8EA6AA977B5E
VB60SP6-KB2708437-x 86-ESN.msi5EF5FE47F7EEFFD49C94C7D8A622C5B21039CF54EAE1DE5220F31DCD21685D29F63E3EEFC596E0D793C6B91AAA20534A5AE7A4F4
VB60SP6-KB2708437-x 86-FRA.msiE687A355C1CE482E61332386DF8F446176AAE96FB8300E5056A7572E60F2B7843322617BDAF06C12F10B85D5BFB51518E7922A49
VB60SP6-KB2708437-x 86-ITA.msi507A9F783B13D07C6174090382F7DBCA1DC4CEC80424717DC598F7A8107907ACFACE9E56D968F3A4F5091E667C96332C76F63D8D
VB60SP6-KB2708437-x 86-JPN.msi168662E7469D571350D3CA1E02794B4BF32D1A4010DD4B7AFC6CCC4DFD431D79C851627C91CC2E88B6CFC90476AC045F318F1F9C
VB60SP6-KB2708437-x 86-KOR.msi44E03BC7FEA445740D400A85E041564E16FFB3FF09776FF6626A09D1E3334ADE2ED50C2BAD797C87B70D9DC1575995D27829054B
VFP8SP1-KB2708940-x 86-ENU.msiD659F9570B3561FD8B8970621F492026DBF91E73B9D7B66842BB652FA858F4BA703928F9F7BD9D051B5742758E97924E0941FA58
VFP9SP2-KB2708941-x 86-ENU.msi92FEC6706646F24A18B616F22A93C3226438D2F75ABDB59FC23ED85808DD52C7C65E064DE6F0CDC2762E9DCA5E216E781FE2CEFD

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bạn có thể tìm thấy thông tin thay thế bản Cập Nhật cho mỗi lần Cập Nhật cụ thể trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft tương ứng với bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho những điều sau đây:
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft Office 2003 Gói bản ghi dịch vụ 3
 • Microsoft Office 2003 Web thành phần Service Pack 3
 • Microsoft Visual Basic 6.0 gói bản ghi dịch vụ 6
 • Microsoft Visual FoxPro 8,0 gói bản ghi dịch vụ 1
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 gói bản ghi dịch vụ 2
 • Tích hợp máy chủ Microsoft Server 2004 gói bản ghi dịch vụ 1
 • Máy chủ Microsoft thương mại năm 2002
 • Máy chủ Microsoft thương mại năm 2007
 • Máy chủ Microsoft thương mại năm 2009
 • Microsoft thương mại máy chủ 2009 R2
 • Microsoft SQL Server 2000 phân tích bản ghi dịch vụ gói 4 bản ghi dịch vụ
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2720573 - Xem lại Lần cuối: 11/27/2013 01:13:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2720573 KbMtvi
Phản hồi