Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả bản cập nhật Office: 12.06.2012

Giới thiệu
Vào thứ ba, ngày 12 tháng 6 năm 2012, Microsoft đã phát hành các bản cập nhật không bảo mật. Các bản cập nhật hàng tháng này nhằm giúp khách hàng của chúng ta an toàn và luôn cập nhật. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả bản cập nhật áp dụng cho bạn.
THÔNG TIN THÊM
Các bản cập nhật trong các bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB) cũng có trong bản cập nhật ngày 12 tháng 6 năm 2012.


Cập nhật không bảo mật
  • 2687267 Mô tả bản cập nhật Bộ lọc Email Rác của Outlook 2007: 12 tháng 6 năm 2010
  • 982726 Mô tả bản cập nhật Bộ lọc Email Rác của Outlook 2010: 12 tháng 6 năm 2012


Thuộc tính

ID Bài viết: 2721217 - Xem lại Lần cuối: 07/03/2012 15:16:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2721217
Phản hồi