Dịch vụ RPC Server ngừng đáp ứng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:272303
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu một người sử dụng độc hại truyền một thủ tục từ xa bị thay đổi Gọi (RPC) khách hàng gói vào một máy tính dựa trên Windows 2000, hệ phục vụ RPC dịch vụ trên máy chủ có thể ngừng đáp ứng (hàng). Nếu điều này xảy ra, bạn phải khởi động lại máy chủ cho các dịch vụ RPC Server để hoạt động đúng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin. Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có các sau khi tập tin thuộc tính hoặc sau này:
  Date    Time   Size   File name  ----------------------------------------  08/25/00  06:21p  426,256  Rpcrt4.dll  08/25/00  06:22p  183,056  Rpcss.dll				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Vấn đề này đã được sửa chữa đầu tiên trong Windows 2000 Service Gói 2.
THÔNG TIN THÊM
Đối với thông tin liên quan về vấn đề này, vui lòng truy cập Microsoft Web site sau: Để thêm bảo mật liên quan đến thông tin về Microsoft sản phẩm, xin vui lòng ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes lúc các cùng thời gian, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 272303 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 21:33:24 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kbwin2000presp2fix kbmt KB272303 KbMtvi
Phản hồi