Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp, biểu đồ-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2726898
Tóm tắt
Bài viết này mô tả các vấn đề được cố định trong gói hotfix Microsoft Excel 2010, ngày ngày 9 tháng 8 năm 2013.
GIỚI THIỆU

Vấn đề gói hotfix này sửa chữa

Khi bạn thay đổi chiều rộng nửa Katakana Nhật kí tự đại diện đầy đủ độ rộng Katakana Nhật kí tự đại diện bằng cách sử dụng chức năng JIS trong Excel 2010, nhân vật Nhật bản Dakuten bất ngờ được bổ sung vào các kí tự đại diện Katakana Nhật bản.


Thông tin thêm

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix download available" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể cần phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" Hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) được cài đặt chuyên biệt để áp dụng gói hotfix này.

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2510690 Danh sách tất cả các gói Office 2010 SP1

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

kiểm nhập thông tin

Sử dụng các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có thể chứa tất cả các tập tin mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để xây dựng mới nhất. Hotfix này chứa chỉ các tập tin mà bạn phải có để giải quyết các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.
Phiên bản tiếng Anh của gói hotfix này sử dụng một gói phần mềm Microsoft Windows Installer để cài đặt chuyên biệt gói bản vá nóng. Những ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem chi tieát taäp tin, ngày bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.
x 86

Tải thông tin

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Xlgraphoartoartconv2010-kb2726898-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6137.500152,242,05622-Mar-132:04

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Excel-x-none.mspkhông áp dụng43,977,72820-Tháng 3-1315:18
Biểu đồ-x-none.mspkhông áp dụng1,878,01620-Tháng 3-1315:18
Oart-x-none.mspkhông áp dụng8,045,56820-Tháng 3-1315:18
Oartconv-x-none.mspkhông áp dụng3,718,65620-Tháng 3-1315:18

Sau khi các hotfix được cài đặt chuyên biệt, các phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp, hoặc một phiên bản sau này của các thuộc tính tệp, mà được liệt kê trong bảng sau:

Excel-x-none.msp

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Excel.exe14.0.6137.500120,384,40020-Tháng 3-1313:05
Excelcnv.exe14.0.6137.500117,823,39218-Tháng 3-1320:45
Xlicons.exe14.0.6120.50001,480,28024 Tháng 1210:09

Biểu đồ-x-none.msp

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Graph.exe14.0.6137.50004,303,0245-Tháng 3-1322:34

Oart-x-none.msp

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Oart.dll14.0.6137.500120,538,52020-Tháng 3-1313:14

Oartconv-x-none.msp

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Oartconv.dll14.0.6137.500111,136,17618-Tháng 3-1320:20

x 64

Tải thông tin

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Xlgraphoartoartconv2010-kb2726898-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6137.500159,293,53622-Mar-132:04

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Excel-x-none.mspkhông áp dụng45,932,54420-Tháng 3-1315:19
Biểu đồ-x-none.mspkhông áp dụng3,077,63220-Tháng 3-1315:19
Oart-x-none.mspkhông áp dụng9,436,67220-Tháng 3-1315:19
Oartconv-x-none.mspkhông áp dụng5,341,18420-Tháng 3-1315:19

Sau khi các hotfix được cài đặt chuyên biệt, các phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp, hoặc một phiên bản sau này của các thuộc tính tệp, mà được liệt kê trong bảng sau:

Excel-x-none.msp

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Excel.exe14.0.6137.500127,629,21620-Tháng 3-1313:06
Excelcnv.exe14.0.6137.500125,024,14418-Tháng 3-1320:57
Xlicons.exe14.0.6120.50001,480,28024 Tháng 1210:09

Biểu đồ-x-none.msp

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Graph.exe14.0.6137.50006,443,7125-Tháng 3-1322:57

Oart-x-none.msp

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Oart.dll14.0.6137.500129,824,66420-Tháng 3-1313:12

Oartconv-x-none.msp

tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Oartconv.dll14.0.6137.500119,214,51218-Tháng 3-1320:29


Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2726898 - Xem lại Lần cuối: 04/10/2013 05:27:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Excel 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2726898 KbMtvi
Phản hồi