Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Outlook, lịch, hoặc nối kết liên hệ có sẵn trong cổng Office 365 dành cho người dùng mới

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2730143
VẤN ĐỀ
Bạn thêm người dùng mới và gán giấy phép Microsoft Exchange Online trong Microsoft Office 365 dành cho người dùng. Tuy nhiên, sau khi người dùng kí nhập vào cổng Office 365, Outlook, lịch, hoặc nối kết liên hệ có sẵn (mờ) cho người dùng đó.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy kiểm tra xem người dùng có một giấy phép Exchange Online hoặc hộp thư trong môi trường tại chỗ.
  • Nếu người dùng không có một giấy phép Exchange Online, liên kết không có sẵn cho đến khi người dùng có một giấy phép Exchange Online.
  • Nếu người dùng có hộp thư trong môi trường tại chỗ, một hộp thư Exchange Online không được thiết lập cho người dùng. Điều này có nghĩa là các liên kết không có.
  • Nếu tổ chức Office 365 mới được thiết lập và liên kết cho tất cả người dùng có một giấy phép Exchange Online vẫn không khả dụng sau 24 giờ, hãy liên hệ với Office 365 hỗ trợ giúp.
  • Nếu người dùng có một giấy phép Exchange Online, người dùng phải kí xuất khỏi cổng Office 365 và sau đó kí nhập lại. Có thể mất 15 phút để liên kết để trở nên có sẵn sau khi người dùng được gán một giấy phép Exchange Online. Nếu các liên kết cho người dùng đó vẫn không khả dụng sau 15 phút, liên hệ với Office 365 hỗ trợ giúp.
THÔNG TIN
Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong những điều sau đây là đúng:
  • Tổ chức Exchange Online vẫn được thiết lập trong Office 365. Bạn có thể mất giờ tổ chức được thiết lập trong Office 365.
  • Người người dùng hộp thư Exchange Online vẫn được thiết lập trong Office 365. Có thể mất 15 phút cho hộp thư của người dùng mới được thiết lập trong Office 365.
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2730143 - Xem lại Lần cuối: 10/07/2014 03:09:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2730143 KbMtvi
Phản hồi