SharePoint 2010 dành cho dân kinh tế - Phần 1

Về tác giả
Bài viết này được cung cấp bởi MVP [Nguyễn Ngọc Thuận]. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Giải pháp
SharePoint 2010 là một giải pháp tổng thể, trao quyền cho người sử dụng, cho mọi đối tượng người dùng cuối trong tổ chức. Bộ phận kinh doanh ngoài các chức năng liên quan đến BI liệu có tận dụng được tối đa khả năng mà SharePoint mang lại hay không? Các bộ phận kế toán, tài chính cần ứng dụng, tính toán, liệu SharePoint có đáp ứng được hay không?

Trong loạt bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu một số giải pháp cơ bản giúp ích cho bộ phận kế toán, tài chính hoặc bán hàng có thể làm việc với các công thức của mình.

Chẳng hạn bạn điền một form như sau:Sau khi click Save, SharePoint sẽ tự động tính tổng theo công thức Số lượng x Đơn giáĐể làm quen với việc sử dụng các hàm công thức, biểu thức, trước tiên bạn cần phải nắm các khái niệm cơ bản về List, Library như tạo Column theo mục đích của mình, sử dụng các thiết lập riêng biệt cho từng column mà bạn tạo, chẳng hạn với column Currency, chúng ta có thể thiết lập cho các giá trị không bao gồm các chữ số hàng thập phân.

Nếu như ai đã từng sử dụng các column sẽ thấy có một kiểu column có tên Calculated.Nhìn hình sau đây bạn sẽ hiểu ví dụ đầu bài viết của tôi.Bên dưới Formula, tôi sử dụng công thức nhân 2 giá trị thuộc column Số lượng Đơn giá. Bên dưới dòng The data type returned from this formula is, tôi chọn giá trị xuất ra là Currency. Ngoài ra, tôi chọn 0 đối với tùy chọn hiển thị phần thập phân. Đơn vị tiền tệ của tôi là USD.

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng cơ bản về cách tính toán. Nhiệm vụ của tôi là giúp bạn tìm hiểu SharePoint hỗ trợ việc tính toán này tốt như thế nào. Ở phần 1 này, chúng ta sẽ xem cấu trúc của một công thức gồm những thành phần nào.

Trước tiên, công thức của bạn luôn bắt đầu bằng dấu (=). Các thành phần của một công thức trong SharePoint gồm:

  • Hàm số, số đặc biệt: chẳng hạn số Pi. Bạn phải gõ Pi(), khi gõ hệ thống trả về giá trị 3,14159265.
  • Column: bạn sẽ chọn các column mà bạn cần tính toán.
  • Hằng số: với ví dụ trên chúng ta không có hằng số. Một ví dụ chẳng hạn = 2 [Số lượng] * [Đơn giá]. 2 là hằng số.
  • Các dấu toán tử: cộng, trừ, nhân, chia, giai thừa, lũy thừa.....
Không chỉ có các phép tính cơ bản, SharePoint 2010 còn hỗ trợ bạn khá nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế toán, tài chính. Bạn sẽ tìm hiểu ở những phần kế tiếp.

Hết phần 1.

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2731983 - Xem lại Lần cuối: 07/30/2012 05:51:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2731983
Phản hồi