Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

SharePoint 2010 dành cho dân kinh tế - Phần 2

Về tác giả
Bài viết này được cung cấp bởi MVP [Nguyễn Ngọc Thuận]. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Giải pháp
Tiếp tục loạt bài SharePoint 2010 dành cho dân kinh tế, bạn sẽ khám phá các thủ thuật áp dụng rất tốt cho lĩnh vực kế toán, tài chính. Đầu tiên, chúng ta nhắc lại các thành phần trong một công thức bạn cần chú ý:

  • Hàm số, số đặc biệt: chẳng hạn Pi(). Khi bạn gõ Pi(), hệ thống tự động trả về giá trị 3,14159265
  • Column: bạn sẽ chọn các column bạn cần tính toán dựa trên công thức.
  • Hằng số: với ví dụ trước, chúng ta có một hằng số là 2: 2[Số lượng] * [Đơn giá]

Về cơ bản, chúng ta sử dụng một column đóng vai trò trung gian để tính các column khác. Chẳng hạn bạn muốn column mới tạo bằng một column khác trong cùng một list.Như hình trên, tôi tạo một column mới kiểu Calculated và thực hiện việc gán giá trị column mới này bằng với giá trị column Số lượng.

Hoặc bạn muốn tính tỉ lệ phần trăm của một column. Chẳng hạn tôi muốn tính thuế VAT 10% đối với một sản phẩm.Các hàm cơ bản

SharePoint 201 hỗ trợ rất nhiều hàm và chúng ta cùng tìm hiểu các hàm trong loạt chuyên đề này. Đầu tiên là một bài toán cơ bản mà chắc chắn bạn sẽ gặp trong quá trình tính toán > Tính giá trị trung bình.

Để tính giá trị trung bình, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE. Tôi giả sử tôi là một nhân viên bán hàng, tôi đã thống kê được lượng hàng mà tôi bán theo các tháng 1, 2, 3 và 4. Tôi sẽ tính giá trị trung bình của 4 tháng này.Bạn có thể kiểm tra kết quả.Tôi vẫn sử dụng ví dụ trên. Bây giờ tôi muốn xem thử tôi bán sản phẩm với số lượng lớn nhất là bao nhiêu. Trong trường hợp này, tôi dùng hàm MAX.Bạn chú ý rằng khi bạn tạo một column và thực hiện các công thức thì giá trị của column mới sẽ tự động được cập nhật.

Tôi tiếp tục với ví dụ trên. Bài toán của tôi đặt ra lúc này là tôi muốn so sánh giữa chi tiêu tổng số lượng tôi bán trong 4 tháng và con số thực tế. Nếu lớn hơn thì sẽ hiển thị trạng thái Đạt chỉ tiêu, còn nhỏ hơn thể hiện trạng thái Chưa đạt chỉ tiêu. Với yêu cầu này, tôi dùng hàm IF.Ở đây, bạn chú ý dòng chữ "Chưa đạt chỉ tiêu" và "Đạt chỉ tiêu". Công thức trên có ý nghĩa nếu chỉ tiêu lớn hơn tổng số lượng, column bạn sẽ trả về giá trị Chưa đạt chỉ tiêu. Ngược lại Đã đạt chỉ tiêu. Bạn có thể để điều kiện lớn hơn hoặc bằng bằng cách đặt thêm dấu (=) sau dấu lớn hơn (>).Hết phần 2...

Để biết thêm thông tin
Để được tư vấn giải pháp SharePoint cũng như trợ giúp triển khai, bạn có thể gửi email đến nnthuan@live.com.

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2731997 - Xem lại Lần cuối: 07/30/2012 05:52:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2731997
Phản hồi
mp;t=">