Mô tả về các bản Cập Nhật Office: 10 tháng bảy năm 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2732408
Giới thiệu
Ngày thứ ba 10 tháng bảy, năm 2012, Microsoft phát hành bản cập nhật bảo mật và nonsecurity sau. Các bản cập nhật hàng tháng được dự định để giữ khách hàng của chúng tôi an toàn và thông tin mới nhất. Chúng tôi đề nghị rằng bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật tất cả các áp dụng cho bạn.
THÔNG TIN THÊM
Cập nhật các bản Cập Nhật trong các sau Microsoft Knowledge Base (KB) bài viết được bao gồm trong 10 tháng bảy năm 2012.

Cập Nhật bảo mật
 • 2598361 MS12-046: Mô tả security update for Microsoft Office 2003: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2598243 MS12-046: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho văn phòng 2010 (Vbe7.dll): 10 tháng bảy năm 2012
 • 2598239 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2596942 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2 (xlsrvwfe): 10 tháng bảy năm 2012
 • 2596911 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Windows SharePoint Services 3.0: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2596786 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho InfoPath 2007 (IPEditor): 10 tháng bảy năm 2012
 • 2596744 MS12-046: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho 2007 Microsoft Office system: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2596666 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho InfoPath 2007: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2596663 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2007 Service Pack 2 (coreserver): 10 tháng bảy năm 2012
 • 2589325 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Groove Server 2010: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2553447 MS12-046: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2553431 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Infopath 2010: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2553424 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 (wosrv): 10 tháng bảy năm 2012
 • 2553365 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint quỹ 2010: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2553322 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho InfoPath 2010: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2553194 MS12-050: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 (coreserverloc): 10 tháng bảy năm 2012
Cập Nhật nonsecurity
 • 2687310 Mô tả về Cập Nhật Outlook 2007 Junk Email Filter: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2598241 Mô tả về Cập Nhật Input Method Editor 2010: 10 tháng bảy năm 2012
 • 2596598 Mô tả về Cập Nhật Outlook 2007: 10 tháng bảy năm 2012
 • 982726 Mô tả về Cập Nhật Outlook 2010 Junk Email Filter: 10 tháng bảy năm 2012

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2732408 - Xem lại Lần cuối: 07/10/2012 21:28:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Input Method Editor 2007, Microsoft Office Input Method Editor 2010

 • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2732408 KbMtvi
Phản hồi