Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Lỗi thông điệp "Không thể tìm cài đặt ISAM" sau khi cài đặt bản địa hoá bản Visual Basic 6.0 Service Pack 4 và Service Pack 5

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:273458
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Trong 6.0 Visual Basic, Visual Studio 6.0 Service Pack 4 (SP4) hoặc Visual Studio 6.0 Service Pack 5 (SP5) được cài đặt, nếu bạn biên dịch và chạy chương trình đã bản địa hoá có chứa một nội tại Dữ liệu kiểm soát với các DatabaseName bất động sản thiết lập để cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000, thông báo lỗi sau xuất hiện:
Không thể tìm thấy cài đặt ISAM
Vấn đề không xảy ra bên trong môi trường phát triển tích hợp (IDE).

Vấn đề này chỉ áp dụng cho không phải tiếng Anh Phiên bản của Microsoft Windows và Visual Basic. Có rất nhiều nguyên nhân có thể khác cho lỗi này.Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
209805Bạn nhận được một thông báo lỗi "Không thể tìm thấy các cài đặt ISAM" hoặc một số loại tệp bị thiếu khi bạn chuyển nhập tệp, xuất khẩu các tập tin hoặc liên kết tập tin trong Access 2000
257819 Làm thế nào để sử dụng ADO với dữ liệu Excel từ Visual Basic hoặc VBA
NGUYÊN NHÂN
Visual Studio 6.0 SP4 và Visual Studio 6.0 SP5 đã không tàu DLLs có chứa các tài nguyên bản địa hoá cho Microsoft Access 2000 (ví dụ, vb6it.dll cho tiếng Ý). Kết quả là, chương trình biên soạn bản địa hóa tải phiên bản Visual Studio Service Pack 3 (SP3) của các dll và ném các thông báo lỗi trong phần "Triệu chứng".

Chương trình hoạt động đúng trong IDE, bởi vì IDE (VB6.exe) sử dụng một VB6IDE.dll địa phương, mà đã được bao gồm trong Visual Studio 6.0 SP4 và Visual Studio 6.0 SP5.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lỗi này đã được cố định trong service pack mới nhất của Microsoft Visual Studio 6.0. Để tải về gói dịch vụ mới nhất cho Visual Studio 6.0, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
vb6it VB6 VB6IDE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 273458 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 21:42:34 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbvs600sp6fix kbbug kbfix kbmt KB273458 KbMtvi
Phản hồi