你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Lỗi cài đặt .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Sự cố này xảy ra khi bạn cố cài đặt Microsoft .NET Framework 3.5 trên máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 hoặc Windows Server 2012.
Giải pháp cho mã lỗi 0x800F0906
Mã lỗi này xảy ra vì máy tính không thể tải xuống tệp được yêu cầu từ Windows Update.
Phương pháp 1: Kiểm tra kết nối internet của bạn
Hành vi này có thể do cấu hình mạng, proxy hoặc cấu hình tường lửa hoặc do lỗi mạng, proxy hoặc lỗi tường lửa. Để khắc phục sự cố này, thử kết nối với trang web Microsoft Update.

Nếu bạn không thể truy cập trang web này, hãy kiểm tra kết nối Internet của bạn hoặc liên hệ với quản trị viên mạng để xác định xem có cấu hình chặn truy cập vào trang web hay không.
Phương pháp 2: Cấu hình thiết đặt Chính sách Nhóm
Hành vi này cũng có thể do quản trị viên hệ thống cấu hình máy tính để sử dụng Windows Server Update Services (WSUS) thay vì máy chủ Microsoft Windows Update để phục vụ. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn và yêu cầu họ bật thiết đặt Chính sách Nhóm Chỉ định thiết đặt cho cài đặt cấu phần tùy chọn và sửa cấu phần và cấu hình giá trị Đường dẫn tệp nguồn thay thế hoặc chọn tùy chọn Liên hệ trực tiếp với Windows Update để tải xuống nội dung sửa thay vì Windows Server Update Services (WSUS).

Để cấu hình thiết đặt Chính sách Nhóm, làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm Cục bộ hoặc Bảng điều khiển Quản lý Chính sách Nhóm.

  Windows 8 và Windows Server 2012: Trỏ đến góc trên bên phải của màn hình, bấm Tìm kiếm, gõ chính sách nhóm, bấm Thiết đặt, sau đó bấm Chỉnh sửa chính sách nhóm.
  Bắt đầu Chính sách Nhóm trong Windows 8

  Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: Trỏ đến góc trên bên phải của màn hình, bấm Tìm kiếm, gõ chính sách nhóm, sau đó bấm Chỉnh sửa chính sách nhóm.
  Mở chính sách nhóm trong Windows 8.1
 2. Bung rộng Cấu hình Máy tính, bung rộng Khuôn mẫu Quản trị, sau đó chọn Hệ thống. Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây.
  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 3. Mở thiết đặt Chính sách Nhóm Chỉ định thiết đặt cho cài đặt cấu phần tùy chọn và sửa cấu phần, sau đó chọn Kích hoạt. Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây.
  Ảnh chụp màn hình cho bước này
 4. Nếu bạn muốn chỉ định tệp nguồn thay thế, trong hộp Đường dẫn tệp nguồn thay thế, chỉ định đường dẫn đủ điều kiện của thư mục chia sẻ chứa nội dung của thư mục \sources\sxs từ phương tiện cài đặt.
  Ví dụ về đường dẫn thư mục chia sẻ: \\server_name\share\Win8sxs
  Hoặc, chỉ định tệp WIM. Để chỉ định tệp WIM làm vị trí tệp nguồn thay thế, thêm tiền tố WIM: vào đường dẫn, sau đó thêm chỉ mục của hình ảnh mà bạn muốn sử dụng trong tệp WIM dưới dạng hậu tố.
  Ví dụ về đường dẫn tệp WIM: WIM:\\server_name\share\install.wim:3
  Chú ý Trong ví dụ này, 3 biểu thị chỉ mục của hình ảnh có tệp tính năng được tìm thấy.
 5. Nếu có thể thực hiện điều này, chọn hộp kiểm Liên hệ trực tiếp với Windows Update để tải xuống nội dung sửa thay vì Windows Server Update Services (WSUS).
 6. Chạm hoặc bấm OK.
 7. Tại dấu nhắc lệnh nâng cao, gõ lệnh sau, sau đó nhấn Enter để áp dụng chính sách ngay lập tức:
  gpupdate /force
Phương pháp 3: Sử dụng phương tiện cài đặt Windows
Bạn có thể sử dụng phương tiện cài đặt Windows làm nguồn tệp khi bạn bật tính năng .NET Framework 3.5. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Lắp phương tiện cài đặt Windows.
 2. Tại dấu nhắc lệnh nâng cao, chạy lệnh sau:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess
  Chú ý Trong lệnh này, <drive> là trình giữ chỗ cho tên ổ đĩa cho ổ đĩa DVD hoặc cho phương tiện cài đặt Windows 8. Ví dụ: bạn chạy lệnh sau:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Phương pháp 4: Các bước thay thế cho Windows Server 2012 và cho Windows Server 2012 R2
Trong Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2, bạn cũng có thể chỉ định nguồn thay thế bằng cách sử dụng Windows PowerShell cmdlts hoặc bằng cách sử dụng Thêm Thuật sĩ Vai trò và Tính năng.

Để sử dụng Windows PowerShell, làm theo các bước sau:
 1. Lắp phương tiện cài đặt Windows.
 2. Trong cửa sổ lệnh Windows PowerShell nâng cao, chạy lệnh sau:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <drive>:\sources\sxs
  Chú ý Trong lệnh này, <drive> là trình giữ chỗ cho tên ổ đĩa cho ổ đĩa DVD hoặc cho phương tiện cài đặt Windows. Ví dụ: bạn chạy lệnh sau:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Để sử dụng Thêm Thuật sĩ Vai trò và Tính năng, làm theo các bước sau:
 1. Lắp phương tiện cài đặt Windows.
 2. Bắt đầu Thêm Thuật sĩ Vai trò và Tính năng.
 3. Trên trang Chọn tính năng, chọn hộp kiểm Tính năng .Net Framework 3.5, sau đó bấm Tiếp theo.
 4. Trên trang Xác nhận lựa chọn cài đặt, bấm vào liên kết Chỉ định đường dẫn nguồn thay thế. Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây.

  hình ảnh
 5. Trên trang Chỉ định Đường dẫn Nguồn Thay thế, nhập đường dẫn của thư mục SxS làm đường dẫn cục bộ hoặc đường dẫn chia sẻ mạng. Ảnh chụp màn hình cho bước này được liệt kê dưới đây.

  imageimage
 6. Bấm OK.
 7. Bấm Cài đặt để kết thúc thuật sĩ.
Giải pháp cho mã lỗi 0x800F081F
Mã lỗi này có thể xảy ra khi nguồn cài đặt thay thế được chỉ định và một trong các điều kiện sau đúng:
 • Vị trí được chỉ định bởi đường dẫn không chứa tệp cần thiết để cài đặt tính năng.
 • Người dùng cố gắng cài đặt tính năng không có ít nhất một quyền truy cập ĐỌC vào vị trí và vào tệp.
 • Nhóm tệp cài đặt bị hỏng, không đầy đủ hoặc không hợp lệ cho phiên bản Windows mà bạn đang chạy.
Để khắc phục sự cố này, đảm bảo đường dẫn đầy đủ của nguồn đúng (x:\sources\sxs) và bạn có ít nhất một quyền truy cập Đọc vào vị trí. Để thực hiện điều này, thử truy cập nguồn ngay từ máy tính bị ảnh hưởng. Xác minh rằng nguồn cài đặt chứa nhóm tệp hợp lệ và đầy đủ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, thử sử dụng nguồn cài đặt khác.
Giải pháp cho mã lỗi 0x800F0907
Mã lỗi này xảy ra nếu nguồn cài đặt thay thế không được chỉ định hoặc không hợp lệ và nếu thiết đặt Chính sách Nhóm Chỉ định thiết đặt cho cài đặt cấu phần tùy chọn và sửa cấu phần được cấu hình thành "Không bao giờ tải xuống tải trọng từ Windows Update."

Để khắc phục sự cố này, xem lại thiết đặt chính sách để xác định xem thiết đặt có phù hợp cho môi trường của bạn hay không. Nếu bạn không muốn tải xuống tải trọng tính năng từ Windows Update, hãy xem xét việc cấu hình giá trị "Đường dẫn tệp nguồn thay thế" trong thiết đặt Chính sách nhóm.

Chú ý Bạn phải là thành viên của nhóm Quản trị viên để thay đổi thiết đặt Chính sách Nhóm trên máy tính cục bộ. Nếu thiết đặt Chính sách Nhóm cho máy tính mà bạn muốn quản lý được kiểm soát ở cấp độ miền, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm hoặc Bảng điều khiển Quản lý Chính sách nhóm nếu có trong môi trường của bạn.
 2. Bung rộng Cấu hình Máy tính, bung rộng Khuôn mẫu Quản trị, sau đó chọn Hệ thống.
 3. Mở thiết đặt Chính sách Nhóm Chỉ định thiết đặt cho cài đặt cấu phần tùy chọn và sửa cấu phần, sau đó chọn Kích hoạt.
 4. Xác định xem thiết đặt Chính sách Nhóm Không bao giờ tải xuống tải trọng từ Windows Update có được bật hay không, sau đó xác định thiết đặt mong muốn cho môi trường của bạn.
 5. Nếu bạn muốn chỉ định tệp nguồn thay thế, trong hộp Đường dẫn tệp nguồn thay thế, chỉ định đường dẫn đủ điều kiện của thư mục chia sẻ chứa nội dung của thư mục \sources\sxs từ phương tiện cài đặt. Hoặc, chỉ định tệp WIM. Để chỉ định tệp WIM làm vị trí tệp nguồn thay thế, thêm tiền tố WIM: vào đường dẫn, sau đó thêm chỉ mục của hình ảnh mà bạn muốn sử dụng trong tệp WIM dưới dạng hậu tố. Sau đây là ví dụ về các giá trị mà bạn có thể chỉ định:
  • Đường dẫn thư mục được chia sẻ: \\server_name\share\Win8sxs
  • Đường dẫn của tệp WIM, trong đó 3 biểu thị chỉ mục của hình ảnh có tệp tính năng được tìm thấy: WIM: \\server_name\share\install.wim:3
 6. Nếu bạn muốn, chọn hộp kiểm Liên hệ trực tiếp với Windows Update để tải xuống nội dung sửa thay vì Windows Server Update Services (WSUS).
 7. Chạm hoặc bấm OK.
 8. Tại dấu nhắc lệnh nâng cao, gõ lệnh sau, sau đó nhấn Enter để áp dụng chính sách ngay lập tức:
  gpupdate /force

Thông tin thêm
Những lỗi này có thể xảy ra khi bạn sử dụng thuật sĩ cài đặt, công cụ Quản lý, Phân phối và Triển khai Hình ảnh (DISM) hoặc lệnh Windows PowerShell để bật .NET Framework 3.5.

Trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012, .Net Framework 3.5 là Tính năng theo Yêu cầu. Siêu dữ liệu cho Tính năng theo Yêu cầu được bao gồm. Tuy nhiên, các nhị phân và tệp khác được liên kết với tính năng không được bao gồm. Khi bạn bật tính năng, Windows cố gắng liên hệ với Windows Update để tải xuống thông tin còn thiếu để cài đặt tính năng. Cấu hình mạng và cách máy tính được cấu hình để cài đặt các bản cập nhật trong môi trường có thể ảnh hưởng đến quá trình này. Do đó, bạn có thể gặp lỗi khi lần đầu tiên cài đặt những tính năng này.
Thông báo lỗi được liên kết với các mã lỗi này
Mã lỗiThông báo lỗi
0x800F0906
Không thể tải xuống các tệp nguồn.
Sử dụng tùy chọn "nguồn" để chỉ định vị trí của tệp cần thiết để khôi phục tính năng. Để biết thêm thông tin về cách chỉ định vị trí nguồn, xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Tệp nhật ký của DISM có thể được tìm thấy tại C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Windows không thể hoàn tất các thay đổi được yêu cầu.
Windows không thể kết nối với Internet để tải xuống các tệp cần thiết. Đảm bảo rằng bạn được kết nối với Internet và bấm "Thử lại" để thử lại.
Cài đặt một hoặc nhiều vai trò, dịch vụ vai trò hoặc tính năng không thành công.
Không thể tìm thấy tệp nguồn. Thử cài đặt lại vai trò, dịch vụ vai trò hoặc tính năng trong phiên Thêm Thuật sĩ Vai trò và Tính năng mới và trên trang Xác nhận của thuật sĩ, bấm "Chỉ định đường dẫn nguồn thay thế" để chỉ định vị trí hợp lệ của tệp nguồn cần thiết cho cài đặt. Vị trí phải có thể truy cập được bởi tài khoản máy tính của máy chủ đích.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Mã lỗi: 0x800F0906
Lỗi: 0x800f0906
0x800F081F
Không thể tìm thấy tệp nguồn.
Sử dụng tùy chọn "Nguồn" để chỉ định vị trí của tệp cần thiết để khôi phục tính năng. Để biết thêm thông tin về cách chỉ định vị trí nguồn, xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Tệp nhật ký của DISM có thể được tìm thấy tại C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Mã lỗi: 0x800F081F
Lỗi: 0x800F081F
0x800F0907
DISM không thành công. Không có hoạt động nào được thực hiện.
Để biết thêm thông tin, xem lại tệp nhật ký.
Tệp nhật ký của DISM có thể được tìm thấy tại C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Do thiết đặt chính sách mạng, Windows không thể kết nối với Internet để tải xuống tệp cần thiết để hoàn tất các thay đổi được yêu cầu. Liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để biết thêm thông tin.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Mã lỗi: 0x800F0907
Lỗi: 0x800F0907
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về cách lập kế hoạch triển khai Net Framework 3.5 trong môi trường của bạn, hãy xem báo cáo Xem xét Triển khai Microsoft .NET Framework 3.5.
属性

文章 ID:2734782 - 上次审阅时间:06/30/2015 17:04:00 - 修订版本: 13.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
反馈