Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách cấu hình Outlook để kết nối với tài khoản email outlook.com

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2735989
Tóm tắt
Ngày 31 tháng 7 năm 2011, miền outlook.com đã được Microsoft Hotmail. Bài viết này giải thích cách cấu hình tài khoản email outlook.com trong Microsoft Outlook.
Thông tin thêm
Bạn có thể người quản lí tài khoản email Outlook.com trong Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 hoặc Microsoft Office Outlook 2003. Trước tiên, cài đặt chuyên biệt Outlook Hotmail Connector. Sau đó, cấu hình Outlook Hotmail Connector để kết nối với tài khoản email outlook.com.

Outlook 2010

Để cấu hình tài khoản email outlook.com trong Microsoft Outlook 2010, hãy làm theo các bước sau:
 1. cài đặt chuyên biệt Outlook Hotmail Connector, (nếu bạn chưa được cài đặt chuyên biệt nó), bạn có thể cài đặt chuyên biệt nó từ website sau của Microsoft:
 2. Cấu hình tài khoản @outlook.com của bạn bằng cách làm theo các bước sau:
  1. Trong Outlook, bấm vào Thông tin trên máy Tệp Menu, và sau đó bấm Thêm tài khoản.
  2. Nhấp vào Cấu hình cài đặt chuyên biệt máy chủ hoặc các loại máy chủ bổ sung, sau đó bấm Tiếp theo.
  3. Nhấp vào Khác, bấm Microsoft Outlook Hotmail Connector, sau đó bấm Tiếp theo.
  4. Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó nhấp vào OK.
  5. Khi hộp thoại xác nhận xuất hiện, hãy nhấp vào Kết thúc.

   Lưu ý: @hotmail.com và @live.com được tự động cấu hình khi bạn sử dụng Outlook Hotmail Connector.

Outlook 2007 và Outlook 2003


Để cấu hình tài khoản outlook.com email trong Outlook 2007 hoặc Outlook 2003, hãy làm theo các bước sau:
 1. cài đặt chuyên biệt Outlook Hotmail Connector, (nếu bạn chưa được cài đặt chuyên biệt nó), từ website sau của Microsoft:
 2. Cấu hình tài khoản @outlook.com của bạn bằng cách làm theo các bước sau:
  1. Trong Outlook, bấm vào Outlook Connector Menu, và sau đó bấm Thêm tài khoản mới.
  2. Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó nhấp vào OK.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2735989 - Xem lại Lần cuối: 11/05/2014 03:22:00 - Bản sửa đổi: 8.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

 • kbmt KB2735989 KbMtvi
Phản hồi