Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010 cho Windows Phone: tháng 10 năm 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2737907
Tóm tắt
This article describes the Cập Nhật tích lũy cho Microsoft Lync 2010 for Windows Phone ngày tháng 10 năm 2012.
GIỚI THIỆU

Vấn đề cập nhật này sửa chữa

Bản cập nhật này tích lũy sửa chữa các vấn đề sau:
  • 2750301 Một bản Cập Nhật có sẵn cho phép Microsoft Lync 2010 cho Windows Phone để hiển thị trạm đậu không hoạt động xuất hiện sau 5 phút ở trạm đậu nhàn rỗi
  • 2736032 Một bản Cập Nhật có sẵn đó cho biết thêm một ví dụ về một định dạng tên người dùng trong phần "Chi tiết" trong Lync 2010 cho Windows Phone
  • 2736033 "Không thể kết nối với hội nghị" lỗi tin thư thoại khi bạn nhấp vào một liên kết "Tham gia cuộc họp trực tuyến" trong Lync 2010 cho Windows Phone
  • 2735320 Số điện thoại di động không được hiển thị trong thẻ liên hệ của người dùng trong Lync 2010 cho Windows Phone
  • 2751200 Bạn không thể tham gia một hội nghị bằng cách nhấp vào một URL trong Lync 2010 cho Windows Phone
Gói này cũng sửa chữa các vấn đề được liệt kê trước đó trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:
  • 2673226 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010 cho Windows Phone: tháng 3 2012
Giải pháp

Cập nhật thông tin gói

Windows Phone thị trường

Gói Cập Nhật có sẵn để tải về từ thị trường Windows Phone. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:Lưu ý Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, số phiên bản trong màn hình "Giới thiệu" của Lync 2010 cho Windows Phone hiện các phiên bản là 4.1.8092.0 thay vì 4.3.8092.1 không chính xác. Số phiên bản không phải là phù hợp với số phiên bản, thị trường Windows Phone.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết cho cài đặt chuyên biệt gói cập nhật này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại điện thoại dựa trên Windows Phone để lưu dữ liệu trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản cập nhật này thay thế Cập Nhật sau đây:
2673226 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010 cho Windows Phone: tháng 3 2012

kiểm nhập thông tin

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập để áp dụng bản cập nhật này.
Tham khảo
Cho biết thêm thông tin về thuật ngữ phần mềm Cập Nhật, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2737907 - Xem lại Lần cuối: 10/22/2012 10:00:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

  • kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2737907 KbMtvi
Phản hồi