Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 1/2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2737911
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cumulative update for Microsoft Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600, và Polycom CX3000 động ngày tháng 1 năm 2013.

Lưu ý Đổi tên Lync 2010 điện thoại Edition Lync điện thoại Edition. Phần mềm làm việc với Lync 2010 và Lync 2013.

Giới thiệu

Vấn đề này Cập Nhật tích lũy sửa chữa

Bản Cập Nhật tích lũy này sửa chữa các vấn đề sau:
 • 2703325 Cập Nhật có sẵn mà kích hoạt tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức" trên điện thoại Lync điện thoại Edition
 • 2781616 Mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition có thêm hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung
 • 2781617 Một điện thoại khu vực phổ biến mà đang chạy Lync điện thoại Edition không cố gắng để kí nhập sau khi khởi động lại máy chủ kết thúc trước
 • 2802790 Đồ họa đầu ra không hiển thị đúng trên màn hình điện thoại Polycom đang chạy Lync điện thoại Edition
 • 2781618 Một màn hình trắng hoặc một Đường căn ngang màu trắng sẽ xuất hiện trên một điện thoại Polycom đang chạy Lync điện thoại Edition
 • 2781620 Trắng dòng xuất hiện trên màn hình điện thoại Polycom đang chạy Lync điện thoại Edition
 • 2781619 Một bản cập nhật sẵn có thêm hỗ trợ cho trực tuyến Lync trong Lync điện thoại Phiên bản
Bản cập nhật này cũng sửa chữa các vấn đề được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB) sau đây:
 • 2701671 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 6 năm 2012
 • 2672349 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 2 2012
 • 2636067 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 11 năm 2011
 • 2577594 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 7 năm 2011
 • 2529977 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 4 năm 2011
 • 2493723 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 1 năm 2011
Thông tin thêm

Cập nhật thông tin

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 1/2013

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này tích lũy.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này tích lũy.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật tích lũy này thay thế bản Cập Nhật tích lũy sau:
2701671 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 6 năm 2012

kiểm nhập thông tin

Để sử dụng một trong các bản Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Chi tieát taäp tin

Gói cập nhật này chứa một hình ảnh có thể được sử dụng để cập nhật điện thoại sau đây:
 • Polycom CX500
 • Polycom CX600
 • Polycom CX3000
Hình ảnh phiên bản này là 7577.4372.
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Điện thoại Lync Edition

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2737911 - Xem lại Lần cuối: 02/20/2013 11:35:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2737911 KbMtvi
Phản hồi