Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tại sao nội dung macro trong Excel hiển thị không chính xác? - EeeKB


Trong các phần trước, chúng ta đã biết về cách sử dụng chức năng trang tính macro để tạo danh mục và cách sử dụng chức năng Siêu liên kết để định cấu hình liên kết cho danh mục.

Tuy nhiên, khi tôi mở lại chức năng này, các chức năng trang tính macro liên quan không hoạt động nữa...

Vì chức năng trang tính macro GET.WORKBOOK(1) hoạt động nhờ các tính năng macro, tài liệu phải được lưu ở định dạng này: Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm), nhờ định dạng này danh mục trang tính có thể hiển thị bình thường trong lần mở tiếp theo.

Bấm vào nút "Lưu" ở góc trên bên phải trong Excel.Lời nhắc "Không thể lưu các tính năng sau trong sổ làm việc không chứa macro" sẽ bật lên trong Excel. Vui lòng bấm vào "Không" để tiếp tục.Chọn định dạng tệp "Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)" từ hộp thả xuống "Kiểu lưu:" và lưu định dạng này.Tệp định dạng *.xlsm.Ngoài ra, khi sổ làm việc được mở, Excel sẽ hiển thị macros theo mặc định. Danh mục trang tính có thể chỉ hiển thị khi bấm vào nút "Bật Nội dung".
Nếu giải pháp có hiệu quả không giống nhau, bạn nên tìm hiểu Diễn đàn để tìm mọi giải pháp tuyệt vời.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các nhận xét và đề xuất của bạn!

Sau khi bạn đã trải nghiệm EeeKB, nếu còn thời gian, vui lòng chấm điểm bài viết này trong bảng phản hồi ở cuối trang. Chúng tôi sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn để cải thiện của chúng tôi. Chúng tôi cũng chào đón mọi đề xuất hoặc ý tưởng hay trong phần "Nhận xét Bổ sung". (Để có giải pháp nhanh hơn cho sự cố của bạn, các truy vấn kỹ thuật có thể được đưa ra thảo luận trong bài đăng thích hợp tại Cộng đồng Microsoft)
Excel
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2740211 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:53:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007

  • kbinfo kbhowto kbstepbystep kbtypenonkb kbpubtypesc kbexpertisebeginner KB2740211
Phản hồi