Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

vi phạm truy nhập khi bạn ngừng bản ghi dịch vụ NetMan trên một máy tính đang chạy Windows Vista SP2 hoặc Windows Server 2008 SP2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2740564
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn thử dừng dịch vụ đã kết nối mạng (NetMan) trên một máy tính đang chạy Windows Vista Service Pack 2 (SP2) hoàûc Windows Server 2008 SP2. Trong tình huống này, các bản ghi dịch vụ NetMan trả về một thông báo lỗi vi phạm truy nhập, và sau đó treo. Ngoài ra, bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự với những điều sau đây:
CohostedService bản ghi dịch vụ đã ngừng làm việc

Lưu ý
The NetMan bản ghi dịch vụ cohosted với các bản ghi dịch vụ khác. CohostedService là một giữ chỗ cho các bản ghi dịch vụ cohosted.
Giải pháp

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi bản Cập Nhật tiếp theo phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, truy cập vào web site của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, nó là bởi vì một hotfix không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Windows Vista SP2 hoặc Windows Server 2008 SP2. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một Windows Vista service pack, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935791Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

kiểm nhập thông tin

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt tập tin có các thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows Vista" trong trang. Luôn luôn đề cập đến "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
  • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như được hiển thị trong bảng sau.
    Phiên bảnSản phẩmSR_Levelbản ghi dịch vụ chi nhánh
    6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
  • Service Pack 1 tích hợp vào bản phát hành của Windows Server 2008. Vì vậy, RTM mốc quan trọng tập tin chỉ áp dụng cho Windows Vista. RTM mốc quan trọng tập tin có một 6.0.0000.xxxxxx số phiên bản.
  • Các tập tin bản kê (.manifest) và MUM tệp (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM tệp và biểu hiện tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Netman.dll6.0.6002.22906273,92001-Aug-201214: 37
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Netman.dll6.0.6002.22906348,67201-Aug-201215: 36
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Netman.dll6.0.6002.22906749,56801-Aug-201214: 14
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ phần mềm Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpX86_e8f61455a88fec1e121547b0dedb4520_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22906_none_031be782fec5d1d9.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)02-Tháng tám-2012
Thời gian (UTC)13: 13
Tên tệpX86_microsoft-windows-netman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22906_none_123340e7680e40d8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin27,914
Ngày (UTC)01-Aug-2012
Thời gian (UTC)14: 54
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpAmd64_a6f1e9ec20a143bad679e8739aebcecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22906_none_bffc48a5e63f93e9.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin698
Ngày (UTC)02-Tháng tám-2012
Thời gian (UTC)13: 13
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-netman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22906_none_6e51dc6b206bb20e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin28,204
Ngày (UTC)01-Aug-2012
Thời gian (UTC)15: 54
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpIa64_b7bb712d2ffdd0e46d1b18d15acc4fb3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22906_none_339f37258ea9e018.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)02-Tháng tám-2012
Thời gian (UTC)13: 13
Tên tệpIa64_microsoft-windows-netman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22906_none_1234e4dd680c49d4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin28,182
Ngày (UTC)01-Aug-2012
Thời gian (UTC)14: 23

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2740564 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2012 11:25:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2740564 KbMtvi
Phản hồi