Chọn "Thiết lập Nhanh" hoặc "Thiết lập Tùy chỉnh" sau khi kết nối với trang web Windows Update trên Windows XP có thể xảy ra lỗi 0x8024400A. [Hướng dẫn từng bước]

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Vấn đề
Nếu bạn kết nối với trang web Windows Update trên Windows XP và chọn [Thiết lập Nhanh] hoặc [Thiết lập Tùy chỉnh], lỗi 0x8024400A xảy ra.

0x8024400ANguyên nhân
Sự cố̀ như vậy có thể xảy ra khi Windows XP Gói Dịch vụ 3 hoặc phiên bản mới nhất của Windows Update Agent chưa được cài đặt.Giải pháp
Hãy thử các bước từ một trong những phương pháp hiển thị dưới đây.


Để xem phiên bản của Gói Dịch vụ đã được cài đặt chưa, hãy thực hiện như sau.

1. Bấm [Bắt đầu], bấm chuột phải vào [Máy tính], rồi chọn [Thuộc tính].


2. Trước tiên, kiểm tra màn hình Thuộc tính Hệ thống. Đối với Gói Dịch vụ 1 hoặc Gói Dịch vụ 2, sử dụng "phương pháp 1" và đối với Gói Dịch vụ 3, sử dụng "phương pháp 2".

Phương pháp 1: Nếu bạn chưa cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3,
Trong phương pháp này, bạn có thể giải quyết sự cố bằng cách cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3.
 1. Nhấp vào liên kết này và bấm vào [Tải xuống].
 2. Trên màn hình Tải xuống tệp - Cảnh báo Bảo mật , bấm vào [Lưu]. 3. Trên màn hình Lưu với tên, đặt vị trí lưu thành [Màn hình] và bấm [Lưu]. 4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, cài đặt bằng cách bấm đúp vào [WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU]. 5. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, khởi động lại máy tính và chạy Windows Update để xem sự cố còn tái diễn nữa không.

Nếu kích thước tệp không phải là 315 MB sau khi tải xuống, hãy nhấp vào liên kết tiếp theo để tải xuống và cài đặt tệp.

Nếu cách này không hiệu quả và kích thước tệp vẫn không phải là 315 MB, tải xuống tệp thiết lập Windows XP Gói Dịch vụ 3 từ máy tính khác và di chuyển tệp này sang máy tính của bạn bằng cách sử dụng thiết bị lưu trữ di động như USB để cài đặt.
phương pháp 2: Nếu bạn chưa cài đặt phiên bản mới nhất của Windows Update Agent,
Trong phương pháp này, bạn có thể giải quyết sự cố bằng cách cài đặt Windows Update Agent.
 1. Nhấp vào liên kết này và bấm vào [Lưu].


 2. Trên màn hình Tải xuống tệp - Cảnh báo Bảo mật , bấm vào [Lưu]. 3. Trên màn hình Lưu với tên, đặt Vị trí Lưu thành Đĩa Cục bộ (C:) và bấm [Lưu].


  Bạn không nên thay đổi tên của tệp.

 4. Bấm vào [Bắt đầu][Chạy] theo thứ tự. 5. Từ màn hình Chạy, nhập C:\WindowsUpdateAgent30-x86.exe /wuforce và bấm [Tiếp theo].


  Khi nhập C:\WindowsUpdateAgent30-x86.exe /wuforce , để khoảng trống trước /wuforce.

 6. Khi màn hình Mở Tệp - Cảnh báo Bảo mật xuất hiện, bấm vào [chạy] để hoàn tất quá trình cài đặt. 7. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, khởi động lại máy tính và chạy Windows Update để xem sự cố còn tái diễn nữa không.Gửi Phản hồi

Trang web Hỗ trợ của Microsoft hoan nghênh và theo dõi chặt chẽ các ý tưởng của bạn. Vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin phản hồi và nhận xét ​​quý báu của bạn tới liên kết dưới đây.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2742387 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:55:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Update

 • kbstepbystep kbtshoot KB2742387
Phản hồi