Khi sử dụng SUM(IF()) thay vì của COUNTBLANK() trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:274537
TÓM TẮT
Chức năng bảng tính COUNTBLANK cung cấp nhiều nhất phương pháp thuận tiện cho việc xác định số lượng tế bào trống trong một phạm vi, nhưng trong hai trường hợp nó không phải là thỏa đáng. Những tình huống là khi các tế bào quan tâm là trong một bảng tính đóng cửa hoặc khi chúng không tạo thành một lục địa tầm hoạt động. Bài viết này cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng một công thức mảng SUM(IF()) trong những người trường hợp.
THÔNG TIN THÊM
Chức năng bảng tính COUNTBLANK sẽ xác định số lượng các tế bào trống trong một phạm vi được xác định, nhưng cho nó để làm như vậy, phạm vi của các tế bào phải là lục địa và trong một cuốn sách mở công việc.

Sử dụng COUNTBLANK chức năng, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu Microsoft Excel và mở một bảng tính mới.
 2. Nhập dữ liệu sau trong các tế bào A1:G1
     David  <blank>  Carol  <blank>  Meng  <blank>  Helge					
 3. Nhập dữ liệu sau trong các tế bào A3:G3
    <blank>  Johnson  <blank>  Philips <blank>  Phua  <blank>					
 4. Cho phạm vi A1:G1 tênRangeOne và phạm vi A3:G3 tênRangeTwo.
 5. Để đếm các ô trống trong RangeOne, hãy nhập dưới đây trong các tế bào A5:B5
    Blanks  =COUNTBLANK(RangeOne)					
 6. Lưu bảng tính với tênTestBook1.
COUNTBLANK là sẽ tạo ra kết quả đúng khi sử dụng giữa sách bài tập, nhưng cả hai sách bài tập phải được mở. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Mà không đóng TestBook1, mở một bảng tính mới.
 2. Trong cell A1 nhập CountBlank và trong ô B1, nhaäp = COUNTBLANK(TestBook1.xls!RangeOne) và chú ý rằng câu trả lời chính xác được trả lại.

  Chú ýTrong Excel 2007/2010, bạn có thể gõ= COUNTBLANK(TestBook1.xlsx!RangeOne) bởi vì một tệp Excel tiêu chuẩn có một .xlsx mở rộng.
 3. Lưu bảng tính mới nhưTestBook2.
 4. Trên các Cửa sổ trình đơn, nhấp vào TestBook1.xls.

  Chú ýTrong Excel 2007/2010, chúng ta phải nhấnChuyển đổi Windows trong các Windows nhóm vào các Xem tab và sau đó bấm TestBook1.xlsx.
 5. Đóng TestBook1, rồi quay trở về TestBook2.
 6. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Liên kết, sau đó bấm Cập nhật các giá trị, và sau đó nhấp vào Đóng. Trong Excel 2007, nhấp vào Chỉnh sửa các liên kết trong các Kết nối nhóm vào các Dữ liệu Menu tab, bấm vào Cập nhật các giá trị, và sau đó nhấp vào Đóng.

  Nhận thấy thông báo lỗi # GIÁ TRỊ! trong ô B1.
 7. Mở lại TestBook1 sau đó trở lại để TestBook2, nếu cần thiết Cập nhật các liên kết, và nhận thấy rằng giá trị đúng một lần nữa được hiển thị trong tế bào B1.
Một khó khăn tương tự xảy ra nếu các tế bào trống caàn số đếm được tìm thấy trong phạm vi không tiếp giáp. Không giống như các chức năng khác như SUM, COUNTBLANK sẽ chấp nhận chỉ có một loạt các đối số, do đó, một cách tiếp cận khác nhau là cần thiết. Trong cả hai của những trường hợp này bạn có thể kết hợp các khoản tiền và nếu chức năng trong một mảng công thức để có được kết quả mà bạn cần.

LƯU Ý: Khi vào mảng công thức, bạn phải nhấn CTRL + SHIFT + ENTER đồng thời thay vì chỉ đơn giản là Ấn ENTER.

Sử dụng các SUM(if()) mảng công thức, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở bảng tính TestBook2 và trong ô A3, nhậpSumIf.
 2. Trong tế bào B3, nhập= Tổng (IF (ISBLANK (TestBook1.xls!RangeOne), 1, 0)). Hãy chắc chắn bấm CTRL + SHIFT + ENTER khi bạn hoàn thành các mục để tạo ra một mảng công thức.

  Chú ýTrong Excel 2007/2010, bạn có thể gõ= Tổng (IF (ISBLANK (TestBook1.xlsx!RangeOne), 1, 0)) bởi vì một tệp Excel tiêu chuẩn có một .xlsx mở rộng.
 3. Đóng TestBook1 và một lần nữa Cập nhật các liên kết.

  Lưu ý rằng trong khi COUNTBLANK chức năng một lần nữa trả về một lỗi, SUM(IF()) biểu hiện tiếp tục hiển thị giá trị đúng.
Biểu thức SUM(IF()) cũng có thể được sử dụng để đối phó với các yêu cầu để đếm các ô trống trong phạm vi không tiếp giáp. Để làm điều đó, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở TestBook1 và trong tế bào A6 nhậpSumIf.
 2. Trong tế bào B6, nhập=SUM(if(ISBLANK(RangeOne),1,0)+if(ISBLANK(RangeTwo),1,0)).

  Chú ý rằng số lượng chính xác của các tế bào trống được hiển thị.
Trong công thức mảng, các cộng với (+) đăng nhập chỉ ra rằng hai Nếu biểu thức là để được kết hợp trong một hoạt động OR hợp lý. Nếu một và thao tác được yêu cầu, bạn sẽ sử dụng dấu hoa thị (*) để thay thế.
THAM KHẢO

Để thêm thông tin về cách kết hợp SUM và nếu chức năng, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
267982 Làm thế nào để sử dụng một hợp lý và hoặc hoặc trong một tuyên bố SUM + nếu trong Excel
XL2000 XL2003 XL2007 XL2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 274537 - Xem lại Lần cuối: 09/20/2011 12:35:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbhowto kbmt KB274537 KbMtvi
Phản hồi