Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tính năng chuyển hướng thư mục không hoạt động

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:274789
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn bật tính năng chuyển hướng cặp máy tính của bạn cho một thư mục, chẳng hạn như, tài liệu của tôi, và thư mục đó cũng là sẵn dùng gián tuyến, hành vi sau đây có thể xảy ra:
  • Nếu bạn xem các thuộc tính của thư mục My Documents bằng cách nhấp chuột phải Tài liệu của tôi và nhấp vào Thuộc tính, mục tiêu được chỉ định là vị trí mạng cũ của thư mục My Documents.
  • Đồng bộ hóa các thay đổi được thực hiện cho các tập tin, hoặc tập tin, trong cặp tài liệu của tôi trong khi gián tuyến không thành công. Khi đồng bộ hoá cố, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
    Tệp gián tuyến (\\Server\share trên máy chủ): không thể kết nối đến '\\Server\share.' Tên mạng không thể được tìm thấy.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra bởi vì bạn đã thay đổi để một tập tin hoặc các tập tin trong thư mục chuyển hướng trong khi gián tuyến và những thay đổi đó đã không được đồng bộ hóa với phiên bản mạng. Nếu Phiên bản mạng ban đầu của thư mục chuyển hướng không sẵn sàng để đồng bộ hóa các thay đổi, các thư mục không thể được chuyển hướng đến một vị trí mạng mới.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết hành vi này, bạn phải làm cho vị trí mạng trước đó trong thư mục chuyển hướng có sẵn và cho phép tệp gián tuyến được đồng bộ hóa. Khi các tệp gián tuyến được đồng bộ hóa, các thư mục có thể được chuyển hướng đến một vị trí mới.

Nếu vị trí mạng ban đầu của các tập tin chuyển hướng không thể được trả lại trực tuyến, thiết lập lại bộ đệm ẩn tệp gián tuyến hoặc cơ sở dữ liệu trên mỗi khách hàng bị ảnh hưởng.

Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
230738 Làm thế nào để khởi động lại bộ đệm ẩn tệp gián tuyến/sở dữ liệu
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 274789 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 21:57:56 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbgpo kbprb kbmt KB274789 KbMtvi
Phản hồi