Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Khuôn khổ .NET 5 in Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2: tháng 1/2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2750147
Giới thiệu
Khách sạn có một Cập Nhật cho Khuôn khổ .NET 4.5. Bản cập nhật này sửa chữa một số đáng tin cậy, khả năng tương hợp về sau, ổn định, và vấn đề hiệu suất. Để biết thêm chi tiết về các vấn đề bản cập nhật này giải quyết, hãy xem phần "Vấn đề rằng bản cập nhật này giải quyết".
Thông tin thêm

Tải thông tin

Cập nhật Windows

Bản cập nhật này là có sẵn từ Cập nhật Windows.

Trung tâm tải xuống Microsoft

Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy vào website sau của Microsoft Download Center:

Tải vềTải về các gói bây giờ.

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để tải Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Khuôn khổ .NET 4.5 cài đặt chuyên biệt.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này nếu các tập tin bị ảnh hưởng đang không được sử dụng.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngày và thời gian mục trong Panel điều khiển.

Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Khuôn khổ .NET 4.5 cho chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905044,00828 Tháng 12 năm 201110:31
CLR.dll4.0.30319.190506,876,60828 Tháng 12 năm 201110:31
clrjit.dll4.0.30319.19050451,52828 Tháng 12 năm 201110:31
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050131,57628 Tháng 12 năm 201110:31
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:31
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,299,42428 Tháng 12 năm 201110:31
mscordbi.dll4.0.30319.190501,096,65628 Tháng 12 năm 201110:31
mscorlib.dll4.0.30319.190505,171,15228 Tháng 12 năm 201109:08
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,224,57628 Tháng 12 năm 201109:08
PresentationFramework.dll4.0.30319.190506,187,03228 Tháng 12 năm 201109:08
SOS.dll4.0.30319.19050746,94428 Tháng 12 năm 201110:31
System.Activities.dll4.0.30319.190501,573,89628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.Entity.dll4.0.30319.190504,163,06428 Tháng 12 năm 201109:08
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190501,084,92828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,01628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190501,051,68028 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.19050203,30428 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19050158,75228 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19050312,36028 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190506,368,76828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.dll4.0.30319.190503,174,36828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19050742,92028 Tháng 12 năm 201109:08
System.dll4.0.30319.190503,449,30428 Tháng 12 năm 201109:08
System.Web.dll4.0.30319.190505,418,47228 Tháng 12 năm 201109:08
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190504,806,65628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Xml.dll4.0.30319.190502,688,47228 Tháng 12 năm 201109:08
webengine.dll4.0.30319.1905024,53628 Tháng 12 năm 201110:31
webengine4.dll4.0.30319.19050504,79228 Tháng 12 năm 201110:31
WindowsBase.dll4.0.30319.190501,237,48828 Tháng 12 năm 201109:08

Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Khuôn khổ .NET 4.5 cho chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803443,99228 Tháng 12 năm 201110:47
CLR.dll4.0.30319.180346,876,60828 Tháng 12 năm 201110:47
clrjit.dll4.0.30319.18034451,52828 Tháng 12 năm 201110:47
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034131,56028 Tháng 12 năm 201110:47
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:47
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,299,42428 Tháng 12 năm 201110:47
mscordbi.dll4.0.30319.180341,096,65628 Tháng 12 năm 201110:47
mscorlib.dll4.0.30319.180345,171,16828 Tháng 12 năm 201109:12
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,224,56028 Tháng 12 năm 201109:12
PresentationFramework.dll4.0.30319.180346,187,01628 Tháng 12 năm 201109:12
SOS.dll4.0.30319.18034746,94428 Tháng 12 năm 201110:47
System.Activities.dll4.0.30319.180341,573,88028 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.Entity.dll4.0.30319.180344,163,08028 Tháng 12 năm 201109:12
System.IdentityModel.dll4.0.30319.180341,084,94428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028 Tháng 12 năm 201109:12
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.180341,051,18428 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.18034203,32028 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.18034158,25628 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.18034312,37628 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.dll4.0.30319.180346,368,25628 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.dll4.0.30319.180343,174,38428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.18034742,92028 Tháng 12 năm 201109:12
System.dll4.0.30319.180343,449,30428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Web.dll4.0.30319.180345,418,45628 Tháng 12 năm 201109:12
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.180344,806,67228 Tháng 12 năm 201109:12
System.Xml.dll4.0.30319.180342,688,47228 Tháng 12 năm 201109:12
webengine.dll4.0.30319.1803424,53628 Tháng 12 năm 201110:47
webengine4.dll4.0.30319.18034504,80828 Tháng 12 năm 201110:47
WindowsBase.dll4.0.30319.180341,237,47228 Tháng 12 năm 201109:12

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 64-bit là Khuôn khổ .NET 4.5 cho chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905048,60028 Tháng 12 năm 201110:49
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905044,00828 Tháng 12 năm 201110:31
CLR.dll4.0.30319.190509,804,22428 Tháng 12 năm 201110:49
CLR.dll4.0.30319.190506,876,60828 Tháng 12 năm 201110:31
clrjit.dll4.0.30319.190501,236,93628 Tháng 12 năm 201110:49
clrjit.dll4.0.30319.19050451,52828 Tháng 12 năm 201110:31
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050157,16028 Tháng 12 năm 201110:49
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050131,57628 Tháng 12 năm 201110:31
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:49
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:31
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,742,81628 Tháng 12 năm 201110:49
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,299,42428 Tháng 12 năm 201110:31
mscordbi.dll4.0.30319.190501,497,04028 Tháng 12 năm 201110:49
mscordbi.dll4.0.30319.190501,096,65628 Tháng 12 năm 201110:31
mscorlib.dll4.0.30319.190505,120,46428 Tháng 12 năm 201110:49
mscorlib.dll4.0.30319.190505,171,15228 Tháng 12 năm 201109:08
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,207,66428 Tháng 12 năm 201110:49
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,224,57628 Tháng 12 năm 201109:08
PresentationFramework.dll4.0.30319.190506,187,03228 Tháng 12 năm 201109:08
SOS.dll4.0.30319.19050785,34428 Tháng 12 năm 201110:49
SOS.dll4.0.30319.19050746,94428 Tháng 12 năm 201110:31
System.Activities.dll4.0.30319.190501,573,89628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.Entity.dll4.0.30319.190504,163,06428 Tháng 12 năm 201109:08
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190501,084,92828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,00028 Tháng 12 năm 201110:49
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,01628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190501,051,68028 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.19050203,30428 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19050158,75228 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19050312,36028 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190506,368,76828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.dll4.0.30319.190503,203,55228 Tháng 12 năm 201110:49
System.Data.dll4.0.30319.190503,174,36828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19050742,92028 Tháng 12 năm 201109:08
System.dll4.0.30319.190503,449,30428 Tháng 12 năm 201109:08
System.Web.dll4.0.30319.190505,413,33628 Tháng 12 năm 201110:49
System.Web.dll4.0.30319.190505,418,47228 Tháng 12 năm 201109:08
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190504,806,65628 Tháng 12 năm 201109:08
System.XML.dll4.0.30319.190502,688,47228 Tháng 12 năm 201109:08
webengine.dll4.0.30319.1905026,58428 Tháng 12 năm 201110:49
webengine.dll4.0.30319.1905024,53628 Tháng 12 năm 201110:31
webengine4.dll4.0.30319.19050617,94428 Tháng 12 năm 201110:49
webengine4.dll4.0.30319.19050504,79228 Tháng 12 năm 201110:31
WindowsBase.dll4.0.30319.190501,237,48828 Tháng 12 năm 201109:08

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 64-bit là Khuôn khổ .NET 4.5 cho chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803448,60028 Tháng 12 năm 201111:05
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803443,99228 Tháng 12 năm 201110:47
CLR.dll4.0.30319.180349,802,19228 Tháng 12 năm 201111:05
CLR.dll4.0.30319.180346,876,60828 Tháng 12 năm 201110:47
clrjit.dll4.0.30319.180341,236,93628 Tháng 12 năm 201111:05
clrjit.dll4.0.30319.18034451,52828 Tháng 12 năm 201110:47
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034157,16028 Tháng 12 năm 201111:05
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034131,56028 Tháng 12 năm 201110:47
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201111:05
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:47
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,742,30428 Tháng 12 năm 201111:05
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,299,42428 Tháng 12 năm 201110:47
mscordbi.dll4.0.30319.180341,497,04028 Tháng 12 năm 201111:05
mscordbi.dll4.0.30319.180341,096,65628 Tháng 12 năm 201110:47
mscorlib.dll4.0.30319.180345,120,48028 Tháng 12 năm 201111:05
mscorlib.dll4.0.30319.180345,171,16828 Tháng 12 năm 201109:12
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,207,66428 Tháng 12 năm 201111:05
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,224,56028 Tháng 12 năm 201109:12
PresentationFramework.dll4.0.30319.180346,187,01628 Tháng 12 năm 201109:12
SOS.dll4.0.30319.18034785,34428 Tháng 12 năm 201111:05
SOS.dll4.0.30319.18034746,94428 Tháng 12 năm 201110:47
System.Activities.dll4.0.30319.180341,573,88028 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.Entity.dll4.0.30319.180344,163,08028 Tháng 12 năm 201109:12
System.IdentityModel.dll4.0.30319.180341,084,94428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028 Tháng 12 năm 201111:05
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028 Tháng 12 năm 201109:12
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.180341,051,18428 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.18034203,32028 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.18034158,25628 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.18034312,37628 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.dll4.0.30319.180346,368,25628 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.dll4.0.30319.180343,203,55228 Tháng 12 năm 201111:05
System.Data.dll4.0.30319.180343,174,38428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.18034742,92028 Tháng 12 năm 201109:12
System.dll4.0.30319.180343,449,30428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Web.dll4.0.30319.180345,413,33628 Tháng 12 năm 201111:05
System.Web.dll4.0.30319.180345,418,45628 Tháng 12 năm 201109:12
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.180344,806,67228 Tháng 12 năm 201109:12
System.XML.dll4.0.30319.180342,688,47228 Tháng 12 năm 201109:12
webengine.dll4.0.30319.1803426.60028 Tháng 12 năm 201111:05
webengine.dll4.0.30319.1803424,53628 Tháng 12 năm 201110:47
webengine4.dll4.0.30319.18034617,94428 Tháng 12 năm 201111:05
webengine4.dll4.0.30319.18034504,80828 Tháng 12 năm 201110:47
WindowsBase.dll4.0.30319.180341,237,47228 Tháng 12 năm 201109:12

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề

Windows Presentation Foundation (WPF)

Vấn đề 1

Giả sử rằng bạn thực hiện các giao diện ICommand , và sau đó bạn thực hiện một trong caùc thao taùc sau:
 • Bạn đại biểu sự kiện CanExecuteChanged để một đối tượng khác nhau.
 • Bạn nâng cao sự kiện CanExecuteChanged cùng với các tham số người gửi , và các tham số được thiết lập để một đối tượng khác nhau hoặc để trống.
Trong tình huống này, người nghe sự kiện CanExecuteChanged của bạn không nhận được sự kiện này. Sau đây là các triệu chứng điển hình của hành vi này:
 • nút chọn một, MenuItems hoặc siêu liên kết không thay đổi trạm đậu IsEnabled của họ.
 • nút chọn một, MenuItems hoặc siêu liên kết không đáp ứng để Bấm chuột hoặc đầu vào bàn phím.
Vấn đề 2

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn đặt trọng tâm vào một tế bào ở rìa của một DataGrid (ví dụ, trên một tế bào ở dòng trên hoặc dưới), hoặc trên một tế bào trong cột tận cùng bên trái hoặc bìa phải.
 • Bạn nhấn phím tương ứng với các cột cạnh (ví dụ, bạn bấm lên từ một tế bào ở hàng trên cùng).
 • Các tế bào có một yếu tố focusable (ví dụ, một hộp văn bản, siêu liên kết, nút chọn một, hoặc hộp kiểm các yếu tố).
Trong trường hợp này, tập trung di chuyển đến các phần tử focusable. Tuy nhiên, trọng tâm dự kiến sẽ vẫn còn trên các tế bào DataGrid.

Vấn đề 3

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn tạo một Panel điều khiển chuyên biệt thực hiện giao diện IScrollInfo .
 • Bất động sản VerticalOffset trả về một giá trị vượt quá giá trị tài sản ExtentHeight .
 • Bất động sản AutoScroll được thiết lập đúng.
 • Bạn cố gắng để "auto-di chuyển" Panel điều khiển. Ví dụ, bạn nhấp vào nút chọn một chuột bên trong Panel điều khiển, và sau đó bạn kéo chuột vào một vị trí bên dưới Panel điều khiển bằng cách thực hiện một trong các hành động sau đây:
  • Bạn di chuyển các Panel điều khiển cho đến khi nó đạt đến kết thúc của nội dung của nó.
  • Bạn di chuyển các Panel điều khiển cho đến khi bạn thả nút chọn một chuột.
  • Bạn di chuyển chuột ở nơi khác.
Trong trường hợp này, một vòng lặp vô hạn có thể xảy ra. Điều này tiêu thụ bộ nhớ và có thể gây ra một ngoại lệ System.OutOfMemoryException để được ném ra, gây ra các ứng dụng để thoát khỏi.

Vấn đề 4

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn gọi phương pháp ScrollIntoView trên một ListBox hoặc một DataGrid.
  Lưu ýCuộc gọi này có thể xảy ra trong nhiều cách. Ví dụ, bạn gọi phương pháp ScrollIntoView từ bộ xử lý văn bản cho các sự kiện SelectionChanged .
 • Có là bố trí nhiệm vụ đang chờ xử lý trên ListBox hoặc trên DataGrid.
Trong trường hợp này, một ngoại lệ System.InvalidCastException có thể gây ra các ứng dụng để thoát khỏi.

Vấn đề 5

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn thực hiện các giao diện INotifyDataErrorInfo trên một đối tượng.
 • Bạn dữ liệu-kết một số thuộc tính của một yếu tố giao diện người dùng với các đối tượng thay vì một tài sản của đối tượng.
 • Bạn tắt các giới hạn trên bằng cách thực hiện một trong các hành động sau đây:
  • Bạn thay thế các giới hạn trên với một giới hạn trên khác nhau.
  • Bạn ghi đè lên các tài sản của các yếu tố giao diện người dùng với một giá trị khác nhau (nếu nó là một giới hạn trên một chiều).
  • Bạn loại bỏ các yếu tố giao diện người dùng từ cây hình ảnh và phát hành tất cả các tham chiếu đến nó.
 • Đối tượng của bạn tăng sự kiện ErrorsChanged .
Trong trường hợp này, một ngoại lệ System.NullReferenceException có thể gây ra các ứng dụng để thoát khỏi.


ngôn ngữ chung thời gian chạy (CLR)

Vấn đề 1

Hoạt động liên quan đến phương pháp Array.Sort kinh nghiệm hiệu suất chậm. Ví dụ, khi một chương trình cố gắng để sắp xếp một danh sách thả xuống.

Vấn đề 2

Sau khi bạn nâng cấp từ các.NET Framework 4 Khuôn khổ .NET 4.5, ứng dụng đã cài đặt chuyên biệt trước NET Framework 4 có thể sụp đổ. Ngoài ra, bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự với những điều sau đây:

"Thời gian chạy ngôn ngữ phổ biến phát hiện một chương trình không hợp lệ"

Vấn đề 3

Giả sử rằng bạn nâng cấp một máy tính từ một phiên bản trước đó của Khuôn khổ .NET Khuôn khổ .NET 4.5. Trước khi nâng cấp, có là một ứng dụng mà có thể đọc các quầy hiệu suất từ ASP.NET. Tuy nhiên, sau khi bạn nâng cấp Khuôn khổ .NET, tính năng này có thể không đọc các quầy hiệu suất từ ASP.NET.

Vấn đề 4

Giả sử rằng bạn nâng cấp một máy tính từ các.NET Framework 4 Khuôn khổ .NET 4.5. Trước khi nâng cấp, các phương pháp Type.IsAssignableFrom trả về một giá trị của đúng.Tuy nhiên, sau khi n├óng cß║Ñp, các phương pháp không chính xác trả về một giá trị của sai.

Để tái tạo các vấn đề này, sử dụng các mã sau đây:

public class TestConstraint where T: U{  public T t;}Class Program {  static void Main( string[] args )  {    Type t = typeof( TestConstraint ).GetGenericArguments()[ 0 ];   Type u = typeof( TestConstraint ).GetGenericArguments()[ 1 ];   Console.WriteLine( u.IsAssignableFrom(t) );// The .NET Framework 4.0 displays "true." However, the .NET Framework 4.5 displays "false."  } }


Vấn đề 5

Các lớp học CryptoStream ném một ngoại lệ ArgumentNullException trong Khuôn khổ .NET 4.5 thay vì ném một ngoại lệ CryptopgraphicException như nó đã làm trong các.NET Framework 4. Nếu một lớp CryptoStream cố gắng để giải mã dữ liệu không hợp lệ và sẽ xử lý của hai lần đó bằng cách sử dụng một mô hình mà tương tự như sau đây, cuộc gọi thứ hai phương pháp xử lý ném một ngoại lệ ArgumentNullException :

using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, decryptor, CryptoStreamMode.Read)){ using (StreamReader sr = new StreamReader(cs))  { }}
Vấn đề 6

Giả sử rằng bạn nâng cấp một phiên bản trước đó của Khuôn khổ .NET để Khuôn khổ .NET 4.5 trên một máy tính. Khi bạn sử dụng một số điều khiển bên thứ ba trên một ứng dụng, bạn có thể nhận được một ngoại lệ System.Security.SecurityException , và các ứng dụng đổ vỡ crash.

Hình thức Windows

Vấn đề 1

Giả sử rằng bạn có một ứng dụng dựa trên NET Framework 4.5 Windows mẫu. Khi bạn nhấp vào mục menu để mở một cửa sổ phụ trong ứng dụng, các tương tác với các cửa sổ trình đơn và trẻ em hoạt động không chính xác.

Ví dụ, bạn có thể gặp những điều sau đây:
 • Khi bạn mở một trình đơn phím lối tắt trong cửa sổ phụ, hình thức cửa sổ chính của mất tập trung.
 • Bạn không thể sử dụng mnemonics để truy cập vào một mục trình đơn.
Vấn đề 2

Khi bạn thiết lập hai điều khiển để xuất hiện trong các tế bào tương tự như một điều khiển TableLayoutPanel cửa sổ hình thức, các điều khiển hai có thể được bố trí trong một tế bào khác nhau.

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra bởi vì các vị trí thực tế của các điều khiển được giải quyết một cách khác nhau trong các.NET Framework 4 và Khuôn khổ .NET 4,5.

Vấn đề 3

Bất động sản System.Windows.Forms.FontDialog.Color trả về một giá trị màu như là lớp System.Drawing.SystemColors . Các đối tượng màu có tên khác nhau từ những cái tên tiêu chuẩn màu sắc, ví dụ: "SystemText."

Tiêu chuẩn màu tên được xác định các thành viên tĩnh của cấu trúc màu và có thể được công nhận không chỉ bởi Khuôn khổ .NET, mà còn bởi Windows hình thức.

Để biết thêm chi tiết về cấu trúc màu , hãy vào web site MSDN sau đây:

XML

Vấn đề 1

Khi bạn cố gắng để xác định lại không gian tên XML mặc định trong biến đổi XSL, một ngoại lệ được ném. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể xây dựng không gian tên tuyên bố xmlns ='uri:schema1'.

Tiền tố '' đã được ánh xạ tới không gian tên ' uri:schema2'.


Vấn đề 2

Giả sử rằng bạn sử dụng XmlSerializer lớp để serialize một loạt các structs thực hiện giao diện IEnumerable một cách rõ ràng. Trong tình huống này, một ngoại lệ System.Reflection.TargetInvocationException được ném trong Khuôn khổ .NET 4.5.

Mạng lớp học thư viện

Vấn đề 1

Giả sử rằng bạn chạy một ứng dụng dựa trên NET Framework 4.5 sử dụng không đồng bộ API để đọc chunked phản ứng. Trong tình huống này, các phản ứng chunked có thể được đọc đồng bộ.

Nguyên nhân

Các lớp học HttpWebRequest cho phép người gọi đọc phản hồi HTTP đồng bộ hoặc không đồng bộ. Tuy nhiên, nếu các phản ứng là một hồi đáp HTTP chunked, sau đó các bộ phận của các phản ứng được đọc bằng cách sử dụng đồng bộ I/O (Winsock cuộc gọi) ngay cả khi người gọi dùng đường dẫn mã không đồng bộ. Trong tình huống này, các chủ đề cuộc gọi bị chặn cho đến khi nhận dữ liệu trên mạng.

Vấn đề 2

Giả sử rằng bạn có một ứng dụng dựa trên NET Framework 4.5 liên lạc với một máy chủ qua giao thức giao thông vận tải lớp bảo mật/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) bằng cách sử dụng các lớp học HttpWebRequest hoặc SslStream . Nếu các máy chủ yêu cầu một thương lượng SSL trong khi các ứng dụng đang gửi dữ liệu, các ứng dụng có thể gặp phải một ngoại lệ không được và sau đó sụp đổ.

Vấn đề 3

Một hồ bơi chủ đề đóng băng trong các lớp học HttpWebRequest nếu một HTTPS yêu cầu được hủy bỏ trong một thương lượng SSL trong khi hoạt động ghi đang chờ xử lý.

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra vì một tranh đoạt điều có thể xảy ra khi các lớp học HttpWebRequest hoặc các lớp học SslStream xử lý thương lượng SSL. Trong tình huống này, các hồ bơi chủ đề có thể tạo chủ đề của nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, các nguồn tài nguyên được tổ chức trong bộ nhớ không được xóa.

Vấn đề 4

Giả sử bạn có một ứng dụng dựa trên NET Framework 4.5 liên lạc với một máy chủ thông qua một proxy. Nếu một yêu cầu được hủy bỏ và xác thực proxy đang được đàm phán cùng một lúc, các ứng dụng có thể gặp phải một ngoại lệ không được và sau đó sụp đổ.

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra vì một sửa chữa trước đó để Thread.Abort() phương pháp chế biến. Sửa chữa này thêm một chức năng mà có thể ném một ngoại lệ mới. Vì vậy, các phương pháp Thread.Abort() không còn ném ngoại lệ này.


ASP.NET

Vấn đề 1

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn có một ứng dụng web ASP.NET Hiển thị nội dung khác nhau dựa trên cài đặt chuyên biệt ngôn ngữ của trình duyệt.
 • Người dùng sử dụng Internet Explorer 10 trên một truyền thống Trung Quốc Phiên bản của Windows 8 để duyệt đến ứng dụng web.
Trong trường hợp này, các ứng dụng web không hiển thị các phiên bản Trung Quốc truyền thống của nội dung cho người dùng.

Vấn đề 2

Khi bạn chạy chương trình Perfmon.exe trên máy tính địa phương của bạn để giám sát một số quầy hiệu suất của ASP.NET trên một máy tính từ xa (ví dụ, các ứng dụng chạy hiệu suất quầy), bạn luôn luôn nhận được một giá trị là 0. Bạn nhận được giá trị này ngay cả khi có rất nhiều ứng dụng ASP.NET chạy trên máy tính từ xa.

Vấn đề 3

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Trong một Microsoft Visual Studio 2012 web site dự án, bạn thêm các <thead></thead> từ khóa vào một điều khiển bảng HTML trên trang .aspx. Ví dụ, bạn làm như sau:
  <table id="Table1" runat="server"><thead></thead></table>
 • Bạn cố gắng để xây dựng web site toàn bộ.
Trong trường hợp này, bạn nhận được một lỗi biên soạn giống như sau:

"Kết quả quá tải phương pháp tốt nhất cho 'System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRowCollection.Add(System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow)' có một số đối số không hợp lệ"


Vấn đề 4

Giả sử rằng bạn thiết lập giá trị tài sản cachedRolesInCookie để thật sự trong ứng dụng web của bạn. Ứng dụng của bạn công đối tượng RolePrincipal vào cookie, và sau đó gửi nó trong phản ứng. Trong trường hợp này, giá trị cookie vai trò là có sản phẩm nào trong các ứng dụng sau đây yêu cầu.

Vấn đề 5

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn có một ứng dụng web ASP.NET, và các loại AntiXssEncoder được bật trong ứng dụng.
 • Một trong các web site trong các ứng dụng có điều khiển Máy chủ Web liên kết sử dụng tài sản NavigateUrl đểtrỏ tới "mailto:xxx@contoso.com".
 • Người dùng truy cập web site bằng cách sử dụng trình duyệt của mình, và sau đó nhấp vào siêu liên kết.
Trong trường hợp này, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang không tồn tại.

Khuôn khổ thực thể

Vấn đề 1

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn phát triển một ứng dụng sử dụng Microsoft SQL Server Compact 3.5 hoặc SQL Server Compact 4.0 và khuôn khổ thực thể trong Microsoft Visual Studio 2010.
 • Các ứng dụng sử dụng một truy vấn "LINQ để tổ chức" để thực hiện nhiều tham giatuyên bố trên các thực thể thiết lập để có được dữ liệu.
 • Bạn di chuyển các ứng dụng với một máy tính có Khuôn khổ .NET 4.5 cài đặt chuyên biệt.
 • Bạn cố gắng để chạy các ứng dụng.
Trong trường hợp này, các ứng dụng có thể kinh nghiệm giảm hiệu suất vì thế hệ của SQL phát biểu trong khuôn khổ thực thể mà không thực hiện so với SQL Server Compact 3.5 hoặc SQL Server Compact 4.0.

Vấn đề 2

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn chạy một ứng dụng truy vấn cho dữ liệu bằng cách sử dụng khuôn khổ thực thể trên một máy tính có Khuôn khổ .NET 4.5 cài đặt chuyên biệt.
 • Các truy vấn sử dụng "nhóm theo xem" xây dựng.
Trong trường hợp này, bạn có thể trải nghiệm hiệu suất tầm nhìn thấp truy vấn.

Lưu ý Vấn đề này không xảy ra khi các ứng dụng đang chạy trong các.NET Framework 4.

Windows Workflow Foundation (WF)

Vấn đề 1

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn có một dự án Bộ sưu tập Ảnh Studio 2010 hoạt động hiện tại, hoặc bạn tạo ra một dự án hoạt động thư viện mới.
 • Bạn có một số nguồn tập tin các dự án sẽ được nhúng vào hội đồng.
 • Bạn xây dựng các dự án trong Visual Studio 12 năm 2011.
Trong trường hợp này, quá trình xây dựng là thành công. Tuy nhiên, các tập tin tài nguyên không nhúng vào lắp ráp một cách chính xác.

Vấn đề 2

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn tạo một Tác vụ Dự án giao diện điều khiển ứng dụng được đặt tên là "WorkflowConsoleApplication1."
 • Bạn mở công việc mặc định, và bạn thêm một đối số kiểu chuỗi.
 • Bạn thiết lập giá trị mặc định của các đối số mới để một giá trị nhất định, chẳng hạn như "ví dụ".
 • Bạn thêm dòng sau vào các mã:
  [assembly:System.Windows.Markup.XmlnsDefinition("foobar", "WorkflowConsoleApplication1")]
 • Bạn xây dựng các giải pháp và sau đó bạn cố gắng mở công việc mặc định một lần nữa.
Trong trường hợp này, các nhà thiết kế quy trình làm việc không thể là loade và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

"Công việc thiết kế bắt gặp vấn đề với tài liệu của bạn"

Windows Communication Foundation (WCF)

Vấn đề 1

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn phát triển một dự án bản ghi dịch vụ WCF rằng mục tiêu Khuôn khổ .NET 4.0 trên một máy tính có Khuôn khổ .NET 4.5 cài đặt chuyên biệt.
 • Bạn đặt giá trị tài sản aspNetCompatibilityEnabled thành true trong web.config file.
 • Bạn triển khai các dự án bản ghi dịch vụ WCF trên máy tính khác có Khuôn khổ .NET 4.0 cài đặt chuyên biệt.
Trong trường hợp này, một ngoại lệ System.ServiceModel.ServiceActivationException được ném.

Lưu ýVấn đề này không xảy ra khi bạn triển khai các dự án bản ghi dịch vụ WCF trên một máy tính có Khuôn khổ .NET 4.5 cài đặt chuyên biệt.

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra bởi vì giá trị mặc định của các thuộc tính AspNetCompatibilityRequirementsNotAllowed trong Khuôn khổ .NET 4.0. Tuy nhiên, giá trị mặc định này được thay đổi để được phép trong Khuôn khổ .NET 4.5.

Giải pháp

Để làm việc xung quanh vấn đề này, một cách rõ ràng đặt phương thức tương hợp về sau ASP.NET cho bản ghi dịch vụ trên hợp đồng bản ghi dịch vụ bằng cách thêm mã sau đây:

[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
Vấn đề 2

API công cộng ByteStreamMessageEncoder.CreateMessage tạo ra một lớp XmlDictionaryReader sử dụng mặc định XmlDictionaryReaderQuotas thay vì các hạn ngạch tối đa được xác định trong XmlDictionaryReaderQuotas.Max. Điều này có thể gây ra một ngoại lệ (vượt quá hạn ngạch tối đa) System.Xml.XmlException để xảy ra.

Vấn đề 3

Khi bạn cố gắng truy cập vào một tài sản dòng tải lên (ví dụ, tài sản HttpRequest.InputStream )thay vì một hoạt động bản ghi dịch vụ, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Phương pháp hoặc bất động sản này không được hỗ trợ sau khi HttpRequest.GetBefferlessInputStream đã được gọi"

Vấn đề 4

Khi bạn cố gắng tạo ra WCF proxycho ASMX bản ghi dịch vụ bằng cách sử dụng một trong hai hộp thoại Thêm tài liệu tham khảo bản ghi dịch vụ hoặc tiện ích Khuôn khổ .NET 4.5 Svcutil.exe, tham khảo bản ghi dịch vụ tạo ra là không hợp lệ với thiếu loại.

Vấn đề 5

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn tạo một dự án ASP.NET MVC4 Web API trong Visual Studio 12 năm 2011.
 • Bạn thêm một tài liệu tham khảo bản ghi dịch vụ WCF trong dự án.
Trong trường hợp này, các tập tin Reference.cs để tham khảo bản ghi dịch vụ là có sản phẩm nào.

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra vì lớp DataContractSerializer đã gặp phải một loại (Newtonsoft.Json.Linq.JToken) nó không hỗ trợ. Trong trường hợp này, nó ném một ngoại lệ, và sau đó tắt máy tạo ra các tài liệu tham khảo bản ghi dịch vụ.
Tác giả: sandysun
Nhà văn: v-fismao
Xem công nghệ: sandysun; preetikr; brettl; ashk; v-dchick
Biên tập:
v-mordew

Thuộc tính

ID Bài viết: 2750147 - Xem lại Lần cuối: 04/22/2013 08:52:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.5

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2750147 KbMtvi
Phản hồi