Cách giải quyết thông báo lỗi "Không thể khởi động Microsoft Outlook" xảy ra khi mở Outlook 2010 (Bài viết Khắc phục Dễ dàng)

Mô tả Tình huống
Khi mở Outlook 2010, tại sao thôi thấy các thông báo lỗi như "Không thể khởi động Microsoft Outlook, không thể mở cửa sổ Outlook, không thể mở nhóm thư mục, không thể truy cập tệp, bạn không có quyền bắt buộc để truy cập tệp XXX" hoặc "Không thể mở thư mục email mặc định của bạn. Không thể truy cập tệp, Bạn không có quyền bắt buộc để truy cập tệp XXX"? Làm thế nào tôi có thể giải quyết sự cố này?

Giải pháp đơn giản 123
Trước tiên, bấm "Bắt đầu", rồi bấm "Pa-nen Điều khiển".

Thay đổi "Xem theo" thành "Biểu tượng Lớn", sau đó bấm vào "Thư".

Bấm "Tệp Dữ liệu".

Tiếp theo, bấm vào tệp dữ liệu mà bạn hiện đang sử dụng, rồi bấm "Mở vị trí tệp".

Bấm chuột phải vào tệp dữ liệu rồi bấm vào "Thuộc tính".

Cuối cùng, hãy bỏ chọn hộp "Chỉ Đọc" và bấm vào "OK".

Giờ đây, bạn phải có thể mở Outlook 2010 mà không gặp sự cố.

Vui lòng cho chúng tôi biết
Bạn có hài lòng với các nội dung của chúng tôi không? Bạn có nghĩ rằng:
"Tuyệt vời! Sự cố đã được khắc phục."
hoặc "Sự cố chưa được khắc phục. Tôi có ý tưởng hay hơn."
chúng tôi muốn bạn cung cấp cho chúng tôi các ý kiến quý giá của bạn sử dụng biểu mẫu khảo sát có thể nằm ở cuối bài viết này. Chúng tôi chào đón mọi khích lệ từ bạn và sẽ tạo thêm các bài viết kỹ thuật hữu ích cho bạn.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2751236 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:56:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft Outlook 2010

  • kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2751236
Phản hồi