Mô tả của dự án Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2752074
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành một bản Cập Nhật cho Microsoft dự án Server 2013. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 64-bit của dự án máy chủ năm 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm cải tiến độ ổn định và hiệu suất.
Giải pháp

Cập nhật thông tin chi tiết

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ Cập Nhật phát hành trước đó.

Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

64-bit

Tải vềTải xuống gói Cập Nhật 64-bit bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Khởi động lại thông tin

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt

Bản cập nhật này chứa các tập tin được liệt kê trong bảng dưới đây.
64-bit
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Changeskipworkflow.aspxkhông áp dụng19,29711-Tháng bảy-135:27
Costconstraintanalysis.aspxkhông áp dụng80,84311-Tháng bảy-135:28
Eventswsdl.aspxkhông áp dụng34,90911-Tháng bảy-135:27
Exp_pdf_server.dll15.0.4454.1000140,88814-Tháng bảy-1316:49
Exp_xps_server.dll15.0.4499.100077,48014-Tháng bảy-1316:49
Fiscalperiod.aspxkhông áp dụng9,09311-Tháng bảy-135:27
Htmlutil.dll15.0.4535.10002,613,44015-Tháng bảy-136:50
Igxserver.dll15.0.4535.100010,214,56015-Tháng bảy-136:50
Lookuptablewsdl.aspxkhông áp dụng42,18711-Tháng bảy-135:27
Microsoft.Office.Project.Schema.dll15.0.4457.10006,377,05615-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll15.0.4525.10001,404,60015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.Intl.dll15.0.4508.1000385,20011-Tháng bảy-135:27
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll15.0.4508.1000299,68015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll15.0.4508.10001,053,34415-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.Database.dll15.0.4510.100010,988,19215-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.dll15.0.4525.10008,174,26415-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll15.0.4457.100056,91215-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.extensibility.dll15.0.4457.100092,80011-Tháng bảy-135:27
Microsoft.Office.Project.Server.inproc.dll15.0.4508.1000750,24015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll15.0.4510.10001,766,56015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll15.0.4535.1000434,36015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll15.0.4535.10001,005,80015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll15.0.4508.10003,120,85615-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.queuing.exe15.0.4515.100044,24015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll15.0.4508.1000277,15215-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll15.0.4525.100010,400,44015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.wmserviceextensions.taskprovider.dll15.0.4442.100096,50411-Tháng bảy-135:28
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll15.0.4508.1000464,03215-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.Server.workflowactivities.dll15.0.4466.100047,18411-Tháng bảy-135:28
Microsoft.Office.Project.Shared.dll15.0.4525.1000957,11215-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Project.webproj.dll15.0.4493.1000813,64815-Tháng bảy-136:51
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4535.1000786,62415-Tháng bảy-136:50
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89611-Tháng bảy-135:27
Microsoft.projectserver.dll15.0.4457.1000610,96015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.projectserver.dll15.0.4457.1000610,96015-Tháng bảy-136:51
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00014-Tháng bảy-1316:49
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00014-Tháng bảy-1316:49
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98411-Tháng bảy-135:27
Mshy3hu.LexKhông áp dụng933,57911-Tháng bảy-135:27
Mshy7bg.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7ct.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7cz.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7da.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7el.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7en.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7es.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7et.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7eu.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7fi.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7fr.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7ge.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7gl.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7hr.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7it.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7lt.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7lv.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7nb.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7nl.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7no.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7pb.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7pl.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7pt.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7ro.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7ru.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7sk.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7sl.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7srm.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7sro.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7sw.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7tr.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7uk.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Msores.dll15.0.4535.100062,282,94415-Tháng bảy-136:38
Msoserver.dll15.0.4535.100024,869,56815-Tháng bảy-136:50
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28815-Tháng bảy-136:50
Notificationswsdl.aspxKhông áp dụng14,53811-Tháng bảy-135:27
Oartodfserver.dll15.0.4535.10003,830,96015-Tháng bảy-136:50
Oartserver.dll15.0.4535.100021,434,55215-Tháng bảy-136:50
Office.ODF15.0.4535.10004,993,70415-Tháng bảy-136:38
Onetnative.dll15.0.4535.1000510,65615-Tháng bảy-136:49
Pdplib.Debug.jsKhông áp dụng88,86111-Tháng bảy-135:28
Pdplib.jsKhông áp dụng61,28611-Tháng bảy-135:28
Pjintl.dll15.0.4454.10004,384,87211-Tháng bảy-135:28
Portfolioanalyseswsdl.aspxKhông áp dụng92,99611-Tháng bảy-135:27
Portfolioanalysis.Debug.jsKhông áp dụng6,50311-Tháng bảy-135:28
Portfolioanalysis.jsKhông áp dụng3,42111-Tháng bảy-135:28
Projectdatabasecreate.SQLKhông áp dụng10,553,94611-Tháng bảy-135:28
Projectpostupgrade.SQLKhông áp dụng371,13411-Tháng bảy-135:28
Projectpreupgrade.SQLKhông áp dụng6,73311-Tháng bảy-135:28
Projectserverapishim.Generated.Debug.jsKhông áp dụng164,95414-Tháng bảy-1316:52
Projectserverapishim.Generated.jsKhông áp dụng86,98411-Tháng bảy-135:28
Projectwsdl.aspxKhông áp dụng234,71511-Tháng bảy-135:27
PS.Core.Debug.jsKhông áp dụng354,65115-Tháng bảy-136:51
PS.Core.jsKhông áp dụng218,19111-Tháng bảy-135:28
PS.Debug.jsKhông áp dụng894,24111-Tháng bảy-135:27
PS.projectmanagers.Debug.jsKhông áp dụng265,93515-Tháng bảy-136:51
PS.projectmanagers.jsKhông áp dụng167,74511-Tháng bảy-135:28
PS.teammembers.Debug.jsKhông áp dụng341,19515-Tháng bảy-136:51
PS.teammembers.jsKhông áp dụng217,20111-Tháng bảy-135:28
PS.Timeline.Debug.jsKhông áp dụng77,10711-Tháng bảy-135:28
PS.Timeline.jsKhông áp dụng77,10711-Tháng bảy-135:28
Pstimelineapishim.Generated.Debug.jsKhông áp dụng2,25511-Tháng bảy-135:28
Pstimelinesharedapi.Generated.Debug.jsKhông áp dụng3.287 người11-Tháng bảy-135:28
Pwastyle.CSSKhông áp dụng10,25911-Tháng bảy-135:28
Queuesystemwsdl.aspxKhông áp dụng66,39711-Tháng bảy-135:27
Resourceconstraintanalysis.aspxKhông áp dụng67,14811-Tháng bảy-135:28
Resourcewsdl.aspxKhông áp dụng78,16011-Tháng bảy-135:27
Riched20.dll15.0.4535.10002,225,32015-Tháng bảy-136:50
Saext.dll15.0.4454.1000303,21615-Tháng bảy-136:40
Schedengine.exe15.0.4535.100014,963,42415-Tháng bảy-136:51
Securitywsdl.aspxKhông áp dụng94,07011-Tháng bảy-135:27
Sharedapi.Generated.Debug.jsKhông áp dụng32,94414-Tháng bảy-1316:52
SP.userprofiles.Debug.jsKhông áp dụng140,56511-Tháng bảy-135:27
SP.userprofiles.jsKhông áp dụng140,55911-Tháng bảy-135:27
Statusingwsdl.aspxKhông áp dụng205,00811-Tháng bảy-135:27
Timesheetwsdl.aspxKhông áp dụng88,24811-Tháng bảy-135:27
Viewwsdl.aspxKhông áp dụng40,23911-Tháng bảy-135:27
Workflowwsdl.aspxKhông áp dụng84,41511-Tháng bảy-135:27
Wssinteropwsdl.aspxKhông áp dụng36,51911-Tháng bảy-135:27

TechCenter hệ thống văn phòng chứa đặt hành chính Cập Nhật và triển khai chiến lược nguồn lực cho tất cả các phiên bản của văn phòng. Để biết thêm chi tiết về TechCenter hệ thống văn phòng, đi đến trang web của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2752074 - Xem lại Lần cuối: 09/10/2013 18:33:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Project Server 2013

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2752074 KbMtvi
Phản hồi