Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể sử dụng VBA mã để đặt cấu hình các thuộc tính Cap loại và loại tham gia trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2755172
Tóm tắt
Bạn không thể cấu hình thuộc tính Cap loại và tham gia loại phong cách dòng trong một biểu đồ bằng cách sử dụng Visual Basic Applications (VBA) mã trong Microsoft Excel. Bạn chỉ có thể đặt cấu hình các thuộc tính bằng cách sử dụng các thiết lập trong Excel.

Lưu ý Phong cách dòng bao gồm các biên giới, loạt và xu hướng dòng, đánh dấu kiểm dòng, và bất kỳ đối tượng khác có tính chất Cap loại.
Thông tin thêm
Các thuộc tính Cap loại và loại tham gia không có thuộc tính mô hình đối tượng tương ứng mà bạn có thể sử dụng trong VBA mã. Ngoài ra, theo mặc định, Cap loại và tham gia loại tài sản được thiết lập để vòng.

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2755172 - Xem lại Lần cuối: 11/30/2012 12:46:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbprb kbmt KB2755172 KbMtvi
Phản hồi