Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tạo biểu đồ với Chart Web Part trong SharePoint Server 2010

Về tác giả
Bài viết này được cung cấp bởi MVP [Nguyễn Ngọc Thuận]. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Giới thiệu
Chart Web Part trong SharePoint 2010 cho phép bạn tạo biểu đồ để kết nối đến dữ liệu từ List, từ Excel hoặc thong qua Business Connectivity Services để kết nối đến các dữ liệu bên ngoài từ Dynamic CRM, AX, Oracle hoặc SAP. Trong bài viết này, bạn sẽ được thực hành một ví dụ tạo một biểu đồ so sánh doanh thu bán hàng của một cửa hàng bán điện thoại di động
Giải Pháp
Trước tiên bạn thực hiện chèn Chart Web Part vào SharePoint site.Sau khi đưa web part lên site, click Data & AppearanceClick Connect Chart To DateClick Connect to a List để thực hiện kết nối dữ liệu từ list


Trước khi kết nối đến list bạn cần phải có một list. Chẳng hạn tôi có list sau. List thể hiện doanh thu bán hàng trong từng quý ứng với từng sản phẩm.Trước khi kết nối đến list bạn cần phải có một list. Chẳng hạn tôi có list sau. List thể hiện doanh thu bán hàng trong từng quý ứng với từng sản phẩm.Sau khi click Connect to a List, bạn có thể chọn kết nối đến list chứa thông tin doanh thu này.Tại bước 3, bạn coi lại dữ liệu và click Next.Tại bước cuối cùng bạn có thể thiết lập như sau tương tự cho các quý 2, 3 và 4. Bạn click + sau đó click Series Properties để thay đổi.Click Finish và xem lại.Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản cho bạn thấy được khả năng kết nối và thể hiện biển đồ của SharePoint 2010.

Để biết thêm thông tin
Để được tư vấn triển khai SharePoint, bạn có thể liên hệ qua email nnthuan@live.com hoặc thuan@outlook.com.

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2755466 - Xem lại Lần cuối: 10/09/2012 07:30:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint 2010 For Internet Sites Enterprise, Microsoft SharePoint 2010 For Internet Sites Standard

  • kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2755466
Phản hồi