Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khám phá Web Part Relevant Documents trong SharePoint 2010

Về tác giả
Bài viết này được cung cấp bởi MVP [Nguyễn Ngọc Thuận]. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Giới thiệu
Relevant Documents là một loại web part được sử dụng cho mục đích quản lý văn bản trong SharePoint.

Relevant Documents hiển thị các nội dung có liên quan đến user hiện đang đăng nhập (Current user). Gồm:

- Các tài liệu, văn bản được chỉnh sửa cuối cùng bởi current user.
- Các tài liệu, văn bản được tạo bởi current user.
- Các tài liệu được check-out bởi current user.

Tất cả các loại tài liệu, văn bản đều có thể được chọn khi bạn thiết lập web part Relevant Documents.
Thực hành
Trước tiên, bạn có thể thực hiện việc upload tài liệu, văn bản lên thư viện và kiểm tra tính năng của Relevant Documents

Mở site và thực hiện thêm web part.Click Insert > Web Part. Bên dưới Categories, chọn Content Rollup. Chọn Relevant Documents.Lưu lại trang. Thực hiện upload, check-out hoặc chỉnh sửa tài liệu trong thư viện Shared Documents, sau đó kiểm tra lại kết quả tại web part Relevant DocumentsBây giờ, bạn bắt đầu thực hiện các thiếp lập cho web part Relevant Document. Click vào mũi tên ngay trên tiêu đề web part và chọn Edit Web Part.Click vào Data. Tại đây có các tùy chọn cho bạn

- Include documents last modified by me: cho phép hiển thị các văn bản, tài liệu được chỉnh sửa ở mới đây nhất.
- Include documents checked out to me: cho phép hiển thị các văn bản, tài liệu được check-out.
- Include documents created by me: cho phép hiển thị tất cả các văn bản, tài liệu đã tạo.
- Display a link to the containing folder or list: cho phép hiển thị cả thư mục hoặc list.

Nhập số lượng item bạn muốn hiển thị bên dưới Maximum number of items shown (between 1 and 10,000). Mặc định là 15.Click OK.

Bạn lưu ý, web part Relevant Documents sẽ hiển thị các văn bản, tài liệu có liên quan đến bạn. Một tài khoản khác khi đăng nhập sẽ không thể thấy các tài liệu có liên quan đến bạn.
Để biết thêm thông tin
Để được tư vấn triển khai giải pháp SharePoint, bạn có thể liên hệ nnthuan@live.com hoặc thuan@outlook.com

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2755481 - Xem lại Lần cuối: 10/09/2012 07:35:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2755481
Phản hồi