Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Kết TN3270 bản ghi dịch vụ thúc đột ngột khi một khách hàng TN3270 có một máy chủ 32-ký tự tên kết nối với các bản ghi dịch vụ tại máy chủ lưu trữ tích hợp Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2756124
Triệu chứng
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Một khách hàng TN3270 kết nối tới bản ghi dịch vụ của Microsoft máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2010 TN3270.
 • Các bản ghi dịch vụ TN3270 Bắt đầu một phiên TN3270 một máy tính lớn của IBM.
 • tên máy (ứng dụng) phục vụ của máy trạm khách hàng TN3270 là 32 kí tự đại diện. Ví dụ, tên máy (ứng dụng) phục vụ của máy trạm của khách hàng là "testclient1234.corp1.contoso.com."
Trong trường hợp này, các bản ghi dịch vụ TN3270 kết thúc bất ngờ. Ngoài ra, một sự kiện tương tự như sau được ghi vào Nhật ký hệ thống:
================================================

ID sự kiện: 7034

Nguồn: bản ghi dịch vụ điều khiển quản lý

Trò chơi mô tả:

Các bản ghi dịch vụ TN3270 kết thúc bất ngờ. Nó đã làm này 1 time(s).

================================================

Ngoài ra, một sự kiện tương tự như sau đây có thể được ghi vào Nhật ký ứng dụng:
================================================

ID sự kiện: 1000

Nguồn: Lỗi ứng dụng

Trò chơi mô tả:

Faulting ứng dụng tên: tn3servr.exe, phiên bản: 8.5.4430.2, thời gian đóng dấu: 0x4ed96d6a

Faulting module name: MSVCR80.dll, phiên bản: 8.0.50727.6195, thời gian đóng dấu: 0x4dcdd833

Ngoại trừ Mã: 0xc000000d

Lỗi in offset: 0x000000000001d5fa

Faulting quá trình id: 0xfb4

Faulting ứng dụng thời gian bắt đầu: 0x01cd911259ea7251

Faulting ứng dụng đường dẫn: C:\Program Files\Microsoft Host Integration Server 2010\system\tn3servr.exe

Faulting module đường dẫn: C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_88e41e092fab0294\MSVCR80.dll

Báo cáo Id: 9f090c5a-fd05-11e1-84cc-00155d4d5902

================================================
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, áp dụng tích lũy Cập Nhật hoặc các hotfix được đề cập trong bài viết này.

Cumulative update Cập nhật thông tin

Khắc phục sự cố mà giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói cumulative update 6 cho máy chủ lưu trữ tích hợp Server 2010. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2752426 Cumulative update Cập Nhật gói 6 cho máy chủ lưu trữ tích hợp Server 2010

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể cần phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix Download Available" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có tích lũy Cập Nhật gói 5 cho máy chủ lưu trữ tích hợp Server 2010 được cài đặt chuyên biệt.

Khởi động lại thông tin

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Các phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngày và thời gian mục trong Panel điều khiển.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của máy chủ lưu trữ tích hợp Server 2010
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Tn3servr.exe8.5.4607.2262,48812 Tháng 12 năm 201116: 15x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của máy chủ lưu trữ tích hợp Server 2010
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Tn3servr.exe8.5.4607.2262,49612 Tháng 12 năm 201116: 16x 86
Tn3servr.exe8.5.4607.2322,40012 Tháng 12 năm 201116: 16x 64
Lưu ý Bởi vì phụ thuộc tập tin, sửa chữa gần đây nhất có chứa những tập tin này cũng có thể chứa tệp bổ sung.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cách giải quyết khác
Để làm việc xung quanh vấn đề này, vô hiệu hóa các Sử dụng độ phân giải tên tùy chọn trong các thuộc tính TN3270. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở SNA quản lý Microsoft Management Console (MMC) snap-in.
 2. Mở rộng các mục nhập cho máy chủ lưu trữ Integration Server.
 3. Bấm chuột phải vào TN3270, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 4. Vô hiệu hóa các Sử dụng độ phân giải tên tùy chọn.
 5. Bấm chuột Ok.
 6. Tiết kiệm các cấu hình máy chủ lưu trữ tích hợp.
Lưu ý Nếu bạn đã chỉ định TN3270 hợp lý đơn vị (LU) bơi trạm làm việc tên và đã vô hiệu hóa các Sử dụng độ phân giải tên tùy chọn, các máy trạm không thể kết nối với các hồ bơi TN3270 LU được gán cho chúng. Trong trường hợp này, bạn không nên vô hiệu hóa các tùy chọn.
Thông tin thêm
Có những vấn đề khác có liên quan đến bằng cách sử dụng tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu trữ dài hơn 31 ký tự:
 • Khi bạn Kiểu xem hiện hoạt TN3270 buổi trong quản lý SNA, các cột TN3270 khách hàng Hiển thị chỉ là kí tự dựng sẵn đầu tiên 31 của tên máy (ứng dụng) phục vụ của máy trạm khách hàng TN3270.
 • Giả sử rằng bạn chỉ định một hồ bơi TN3270 LU để tên máy trạm, và tên máy (ứng dụng) phục vụ là dài hơn 31 kí tự đại diện. Sau đó, bạn chỉnh sửa tên máy trạm, và điều này gây ra nó để được cắt ngắn. Trong trường hợp này, máy trạm khách hàng bị ảnh hưởng của TN3270 không thể kết nối vào hồ bơi LU được chỉ định sau khi bạn lưu tên máy trạm. Bạn phải tự thêm các kí tự đại diện cắt ngắn lại tên trạm làm việc trước khi bạn lưu các thay đổi.
Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2756124 - Xem lại Lần cuối: 11/29/2012 00:01:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Host Integration Server 2010

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2756124 KbMtvi
Phản hồi