Office 365: Outlook và kết nối thiết bị di động khắc phục sự cố tài nguyên

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2757863
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa liên kết tới tài nguyên kỹ thuật và thông tin hỗ trợ để khắc phục sự cố kết nối thiết bị di động trong Office 365 và Microsoft Outlook kết nối.
TÀI NGUYÊN
Bắt đầu hướng dẫn để khắc phục sự cố.

Không thể kết nối với Exchange Online bằng cách sử dụng Outlook

Bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft
 • 814441 Thông báo lỗi "lỗi không xác định đã xảy ra" trong Outlook
 • 2459968 Outlook 2011 dành cho Mac không tự động thiết lập cài đặt chuyên biệt máy chủ email của bạn cho Exchange Online trong Office 365
 • 924625 Khi bạn sử dụng Outlook với hộp thư Exchange 2007, bạn không thể kết nối với Exchange 2007 và bạn nhận được thông báo lỗi
Bài viết trợ giúpVideo

Hiệu suất tầm nhìn thấp

Bài viết trong cơ sở kiến thức
 • 2413813 Làm thế nào để khắc phục sự cố trong đó Outlook 2007 hoặc Outlook 2010 sập hoặc ngừng đáp ứng (treo) khi được sử dụng với Office 365
 • 2441551 Hiệu suất của Outlook bị chậm trong môi trường Office 365
 • 2646504 Làm thế nào để loại bỏ automappping cho hộp thư dùng chung trong Office 365

Thiết lập tài khoản tự động không thành công trong Office 365

Bài viết trong cơ sở kiến thức
 • 2404385 Outlook không thể thiết lập hồ sơ mới bằng cách sử dụng Tự động phát hiện Exchange cho hộp thư Exchange Online trong Office 365
 • 2427141 Bạn không thể tìm thấy người dùng trong danh bạ ngoại tuyến trong Office 365
 • 2429946 Làm thế nào để khắc phục sự cố vào Outlook Offline Address Book trong một môi trường Office 365
 • 2710604 Thông báo lỗi "Không thể tìm thấy tất cả yêu cầu phương pháp xác thực" khi bạn sử dụng công cụ phân tích Kết nối từ xa để kiểm tra các phương pháp xác thực bản ghi dịch vụ được chỉ định trong Office 365
 • 2710605 Thông báo lỗi "Danh bật xác thực cho mục tin thư thoại ảo" khi bạn sử dụng công cụ Exchange Analyzer để gửi yêu cầu HTTP vô danh từ máy chủ từ xa URL trong Office 365
 • 2710606 Thông báo lỗi trong công cụ phân tích Kết nối từ xa của Exchange khi bạn kiểm tra các tính năng Outlook Anywhere trong môi trường Office 365: "Không thể thiết lập chung xác thực"

Lặp lại mật khẩu nhắc trong Outlook

Bài viết trong cơ sở kiến thức
 • 2466333 Người dùng liên kết không thể kết nối với hộp thư Exchange Online
 • 2637629 Làm thế nào để gỡ rối ứng dụng không có trình duyệt không thể kí nhập vào Office 365, Azure hoặc Intune

Không thể xem thông tin rảnh/bận trong lịch Outlook

Bài viết trong cơ sở kiến thức
 • 2555008 Cách khắc phục sự cố rảnh/bận trong khi triển khai kết hợp Exchange Server và Exchange Online trong Office 365
 • 2581088 Làm thế nào để khắc phục sự cố ngăn người dùng xem thông tin rảnh/bận của người dùng khác trong Office Outlook 2007 và Outlook 2010 trong môi trường Office 365

Không thể cấu hình thiết bị di động

Bài viết trong cơ sở kiến thức
 • 2427193 điện thoại di động không thể kết nối với Exchange Online bằng cách sử dụng Exchange ActiveSync
 • 2679626 Tài khoản email Office 365 không tự động được thiết lập trên điện thoại của Google Android hoặc Apple iOS dựa trên thiết bị của bạn thông qua bản ghi dịch vụ tự động phát hiện
Công cụ và chẩn đoán bài wiki cộng đồng Office 365
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2757863 - Xem lại Lần cuối: 03/07/2016 10:25:00 - Bản sửa đổi: 28.0

Microsoft Exchange Online

 • o365022013 o365 gwt guided walk through kbtshoot o365a o365e o365m kbmt KB2757863 KbMtvi
Phản hồi