Dòng thư Office 365 khắc phục sự cố mục chỉ dẫn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2757871
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa liên kết tới tài nguyên kỹ thuật và thông tin hỗ trợ để khắc phục sự cố luồng thư trong Office 365.

Để khắc phục sự cố thường gặp các vấn đề về dòng thư trong Office 365, hãy xem phần Dòng thư hướng dẫn hướng dẫn. Hướng dẫn giúp quản trị viên để chẩn đoán và khắc phục sự cố liên quan đến luồng thư trong tình huống khác nhau.
TÀI NGUYÊN
Trước khi bạn xem các tài nguyên trong bài viết này, xin lưu ý rằng các Phân tích Kết nối từ xa của Microsoft cung cấp một số kiểm tra tab Office 365 là hữu ích khi bạn khắc phục sự cố luồng thư trong Office 365. Các bài kiểm tra bao gồm:
  • Kiểm tra kết nối Exchange Server tên miền (DNS) Office 365
  • Kiểm tra SMTP Email đến
  • Kiểm tra SMTP Email đi
Các tài nguyên thảo luận về dòng thư.

Không thể gửi bức e-mail

Bài viết trong cơ sở kiến thức
  • 2269971 Người dùng nhận được gửi/nhận được thông báo lỗi sau khi các cấu hình nhiều tài khoản trong Office 365 bằng cách sử dụng Outlook
  • 2617114 Bạn không thể gửi thư email trong Office 365 Small Business từ miền đó thiết lập lên cho toàn bộ redelegation
Cộng đồng Office 365

Không thể nhận được bức e-mail

Bài viết trong cơ sở kiến thức
  • 2415053 Thư không nhận được một tên miền mới mà bạn thêm vào cổng Office 365
  • 2526164 Bạn không nhận được email thông báo trong Office 365 Small Business cho một miền được đặt cho toàn redelegation
Cộng đồng Office 365

Nondelivery báo cáo (NDR)

Bài viết trong cơ sở kiến thức
  • 2685437 "Gửi đã thất bại" và "550 5.1.1 giải. ADR. RecipNotFound"NDR sau khi hộp thư được di chuyển sang Office 365
Cộng đồng Office 365

Luồng thư đến và từ môi trường tại chỗ

Bài viết trong cơ sở kiến thức
  • 2730609 Chỗ người dùng không nhận được thư từ người dùng Office 365 trong triển khai kết hợp Exchange
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2757871 – останній перегляд: 03/07/2016 10:30:00 – виправлення: 14.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365022013 kbmt KB2757871 KbMtvi
Зворотний зв’язок