Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"Điều này sẽ gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt khóa sản phẩm sẵn có trên máy chủ KMS" cảnh báo khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt một máy chủ lưu trữ văn phòng 2013 KMS khóa

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2758428
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn chạy thuật sĩ khối lượng kích hoạt công cụ để cài đặt chuyên biệt một Microsoft Office 2013 chìa bản ghi dịch vụ Quản lý Khóa (KMS) host phím trên một máy tính đang chạy Microsoft Windows 8. Trong tình huống này, bạn nhận được thông báo cảnh báo sau đây:

Điều này sẽ gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt khóa sản phẩm sẵn có trên máy chủ KMS và cài đặt chuyên biệt một mà bạn đã nhập.
Bạn có muốn tiếp tục?

<Yes> <No></No></Yes>

Lưu ý Chìa khóa sẵn có máy chủ Windows KMS sẽ không được gỡ cài đặt chuyên biệt nếu bạn nhấp vào.
Thông tin thêm
Bạn có thể cài đặt chuyên biệt nhiều KMS phím máy chủ của các sản phẩm khác nhau trên một máy tính.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2758428 - Xem lại Lần cuối: 10/31/2012 09:22:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Professional 2013

  • kbsurveynew kbprb kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB2758428 KbMtvi
Phản hồi