Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả của Office 2013 update: ngày 11 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2760610
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành một bản Cập Nhật cho Microsoft văn phòng năm 2013. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất cho 32-bit và 64-bit phiên bản của văn phòng năm 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm cải tiến độ ổn định và hiệu suất.

Vấn đề cập nhật này sửa chữa

 • Add-in được xây dựng bằng cách sử dụng Microsoft Visual Studio 2005 công cụ cho hệ thống Microsoft Office (VSTO 2005) hoặc VSTO 3.0 không làm việc trong văn phòng năm 2013.

Giải pháp

Cập nhật thông tin chi tiết

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ Cập Nhật phát hành trước đó.

Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Lưu ý Bản cập nhật này áp dụng cho phiên bản của văn phòng năm 2013 đã được cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng Microsoft Windows Installer (MSI). Bản cập nhật này không áp dụng cho phiên bản của văn phòng năm 2013 đã được cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng chuột để chạy.

Để xác định như thế nào văn phòng 2013 đã được cài đặt chuyên biệt, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu một ứng dụng văn phòng năm 2013 chẳng hạn như Microsoft Word năm 2013.
 2. Trên các Tập tin trình đơn, nhấp vào Tài khoản.
 3. Nếu văn phòng 2013 đã được cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng Click để chạy, một mục cập nhật tùy chọn được hiển thị. Nếu văn phòng 2013 đã được cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng MSI, không có mục cập nhật tùy chọn được hiển thị.
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

32-bit

Tải vềTải về gói 32-bit Cập Nhật bây giờ.

64-bit

Tải vềTải xuống gói Cập Nhật 64-bit bây giờ.

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem Bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng nhiều nhất hiện tại phần mềm phát hiện virus có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Khởi động lại thông tin

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt

Bản cập nhật này chứa các tập tin được liệt kê trong bảng dưới đây.
Cho 32-bit phiên bản của văn phòng năm 2013
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Actionspane3.xsd_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a25không áp dụng13508 Tháng 5 năm 201317:45
Actionspane3.xsd_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a7951không áp dụng13508 Tháng 5 năm 201317:40
Appinfodocaddinsstorefile.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc4không áp dụng3808 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.contract.v10_gac_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.025,33608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.contract.v10_pipeline_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.025,33608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.contract.v9.0.dll_gac_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580622,01608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.contract.v9.0.dll_pipeline_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580622,01608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.serverdocument.v10_gac_x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.0194,29608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Office.contract.dll_gac_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580649,15208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Office.contract.dll_pipeline_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580649,15208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Office.contract.v10.0.dll_gac_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.024,81608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Office.contract.v10.0.dll_pipeline_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.024,81608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft_office_tools_outlook_dll_134881_134881_x86_ln.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580677,82408 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft_trinity_excel_dll_80669_80669_x86_ln.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.5806438,27208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft_trinity_smartdocs_dll_80362_80362_x86_ln.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.5806356,35208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft_trinity_word_dll_80672_80672_x86_ln.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.5806299,00808 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft_visualstudio_tools_applications_hosting_v10_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.0154,36008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft_visualstudio_tools_applications_hosting_v9_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.5806143,36008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_microsoft_visualstudio_tools_applicatio_142483_142483_x86_ln.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.5806286,72008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstaaddinadapter_gac_v10_enu_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.042.240 người08 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstaaddinadapter_pipeline_v10_enu_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.042.240 người08 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstahosting_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0165,08008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstaruntime_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.080,60008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstaserverdocument_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0202,47208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstoappinfodocument_gac_v9_x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.5806131,07208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstocommonimpl_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0358,09608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstocommoninterfaces_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.092,33608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstocontainercontrol_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.077,04008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstocoreinterfaces_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.016,03208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstoexcelhostadapter_gac_v10_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.078,59208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstoexcelimpl_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0466,14408 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstoexcelinterfaces_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0172,20008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstooutlookhostadapter_gac_v10_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.042,24808 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstooutlookimpl_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0140,49608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstooutlookinterfaces_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.057,00808 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstoruntime_gac_nomaf_runtime_internal_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0133,36008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstoruntime_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0397,02408 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstoruntime_gac_x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.0363,75208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstov4framework_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.028,35208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstowordhostadapter_gac_v10_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.084,73608 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstowordimpl_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0342,74408 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_msvstowordinterfaces_gac_nomaf_runtime_x86.6bb855f2_1a20_409a_b68c_d1b6aa15619010.0.40305.0142,52008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_vstoinstallerui_enu_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.01089608 Tháng 5 năm 201317:45
Fl_vstoinstallerui_enu_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.010,91208 Tháng 5 năm 201317:45
Fl_vstoinstallerui_enu_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a795110.0.40305.010,91208 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_vstoloaderui_dll_amd64_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.019,08008 Tháng 5 năm 201317:45
Fl_vstoloaderui_dll_x86_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.019,08008 Tháng 5 năm 201317:45
Fl_vstoloaderui_dll_x86_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a795110.0.40305.019,08008 Tháng 5 năm 201317:40
Fl_vstomessageprovider_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.048,79208 Tháng 5 năm 201317:45
Fl_vstomessageprovider_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.049,83208 Tháng 5 năm 201317:45
Fl_vstomessageprovider_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a795110.0.40305.049,83208 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.Office.Tools.Excel.adapter_pipeline.v10.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.078,59208 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.Office.Tools.Outlook.adapter_pipeline.v10.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.042,24808 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.Office.Tools.Word.adapter_pipeline.v10.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.084,73608 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.addinadapter_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580645,05608 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.addinadapter_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580645,05608 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.addinbase_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580677,82408 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.addinbase_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580677,82408 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.hostadapter.v10_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.036,09608 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.hostadapter.v10_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.036,09608 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v10_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.033,52808 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v10_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.033,52808 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.addinadapter_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580681,92008 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.addinadapter_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580681,92008 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.addinhostadapter.v10_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.064,24008 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.addinhostadapter.v10_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.064,24008 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.addinadapter_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580636,86408 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.addinadapter_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580636,86408 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.addinproxy_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580653,24808 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.addinadapter_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580636,86408 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.addinadapter_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580636,86408 Tháng 5 năm 201317:40
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.addinproxy_gac.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580665,53608 Tháng 5 năm 201317:40
Msvstaserverdoc_gac_x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.5806110,59208 Tháng 5 năm 201317:40
Msvstoappinfodocument_addin_v9_x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.5806131,07208 Tháng 5 năm 201317:40
Msvstocontainercontrol_gac_v10_x86.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc410.0.40305.063,23208 Tháng 5 năm 201317:40
Msvstoruntimecommon_gac_x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580694,20808 Tháng 5 năm 201317:40
Msvstoruntimecommon_pipeline.x86.ENU.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc49.0.30729.580694,20808 Tháng 5 năm 201317:40
Vstofiles_cat_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.452a3d81_f519_47a5_a9b2_7dee71379bc4Không aplicable89,61008 Tháng 5 năm 201317:40
Vstoinstaller_exe_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.098,44808 Tháng 5 năm 201317:45
Vstoinstaller_exe_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.082,57608 Tháng 5 năm 201317:45
Vstoinstaller_exe_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a795110.0.40305.082,57608 Tháng 5 năm 201317:40
Vstoloader_dll_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.0364,16808 Tháng 5 năm 201317:45
Vstoloader_dll_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.0268,44008 Tháng 5 năm 201317:45
Vstoloader_dll_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a795110.0.40305.0268,44008 Tháng 5 năm 201317:40
Vsto_shared_typelib100_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.017.048 người08 Tháng 5 năm 201317:45
Vsto_shared_typelib100_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.016,52008 Tháng 5 năm 201317:45
Vsto_shared_typelib100_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a795110.0.40305.016,52008 Tháng 5 năm 201317:40
Vsto_shared_typelib90_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.022,65608 Tháng 5 năm 201317:45
Vsto_shared_typelib90_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.021,63208 Tháng 5 năm 201317:45
Vsto_shared_typelib90_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a795110.0.40305.021,63208 Tháng 5 năm 201317:40
Vsto_shared_vstoee_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.0163,96808 Tháng 5 năm 201317:45
Vsto_shared_vstoee_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.0116,88008 Tháng 5 năm 201317:45
Vsto_shared_vstoee_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.923c1899_09ae_418b_b39d_a7a9eb6a795110.0.40305.0116,88008 Tháng 5 năm 201317:40
Cho 64-bit phiên bản của văn phòng năm 2013
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Actionspane3.xsd_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a25không áp dụng13508 Tháng 5 năm 201317:43
Appinfodocaddinsstorefile.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0ekhông áp dụng3808 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.contract.v10_gac_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.025,33608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.contract.v10_pipeline_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.025,33608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.contract.v9.0.dll_gac_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580622,01608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.contract.v9.0.dll_pipeline_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580622,01608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.serverdocument.v10_gac_amd64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.0194,29608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Office.contract.dll_gac_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580649,15208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Office.contract.dll_pipeline_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580649,15208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Office.contract.v10.0.dll_gac_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.024,81608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft.VisualStudio.Tools.Office.contract.v10.0.dll_pipeline_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.024,81608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft_office_tools_outlook_dll_134881_134881_amd64_ln.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580677,82408 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft_trinity_excel_dll_80669_80669_amd64_ln.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.5806438,27208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft_trinity_smartdocs_dll_80362_80362_amd64_ln.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.5806356,35208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft_trinity_word_dll_80672_80672_amd64_ln.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.5806299,00808 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft_visualstudio_tools_applications_hosting_v10_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.0154,36008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft_visualstudio_tools_applications_hosting_v9_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.5806143,36008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_microsoft_visualstudio_tools_applicatio_142483_142483_amd64_ln.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.5806286,72008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstaaddinadapter_gac_v10_enu_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.042.240 người08 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstaaddinadapter_pipeline_v10_enu_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.042.240 người08 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstahosting_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0165,08008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstaruntime_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.080,60008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstaserverdocument_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0202,47208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstoappinfodocument_gac_v9_amd64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.5806131,07208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstocommonimpl_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0358,09608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstocommoninterfaces_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.092,33608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstocontainercontrol_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.077,04008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstocoreinterfaces_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.016,03208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstoexcelhostadapter_gac_v10_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.078,59208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstoexcelimpl_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0466,14408 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstoexcelinterfaces_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0172,20008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstooutlookhostadapter_gac_v10_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.042,24808 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstooutlookimpl_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0140,49608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstooutlookinterfaces_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.057,00808 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstoruntime_gac_amd64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.0363,75208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstoruntime_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0397,02408 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstoruntime_gac_nomaf_runtime_internal_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0133,36008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstov4framework_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.028,35208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstowordhostadapter_gac_v10_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.084,73608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstowordimpl_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0342,74408 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_msvstowordinterfaces_gac_nomaf_runtime_amd64.d8808fa9_2a5b_4d10_9248_fc4fe81024bc10.0.40305.0142,52008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_vstoinstallerui_enu_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.01089608 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_vstoinstallerui_enu_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.010,91208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_vstoloaderui_dll_amd64_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.019,08008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_vstoloaderui_dll_x86_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.019,08008 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_vstomessageprovider_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.048,79208 Tháng 5 năm 201317:43
Fl_vstomessageprovider_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.049,83208 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.Office.Tools.Excel.adapter_pipeline.v10.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.078,59208 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.Office.Tools.Outlook.adapter_pipeline.v10.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.042,24808 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.Office.Tools.Word.adapter_pipeline.v10.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.084,73608 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.addinadapter_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580645,05608 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.addinadapter_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580645,05608 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.addinbase_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580677,82408 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.addinbase_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580677,82408 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.hostadapter.v10_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.036,09608 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.hostadapter.v10_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.036,09608 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v10_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.033,52808 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v10_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.033,52808 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.addinadapter_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580681,92008 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.addinadapter_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580681,92008 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.addinhostadapter.v10_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.064,24008 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.addinhostadapter.v10_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.064,24008 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.addinadapter_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580636,86408 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.addinadapter_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580636,86408 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.addinproxy_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580653,24808 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.addinadapter_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580636,86408 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.addinadapter_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580636,86408 Tháng 5 năm 201317:43
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.addinproxy_gac.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580665,53608 Tháng 5 năm 201317:43
Msvstaserverdoc_gac_amd64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.5806110,59208 Tháng 5 năm 201317:43
Msvstoappinfodocument_addin_v9_amd64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.5806131,07208 Tháng 5 năm 201317:43
Msvstocontainercontrol_gac_v10_amd64.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e10.0.40305.063,23208 Tháng 5 năm 201317:43
Msvstoruntimecommon_gac_amd64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580694,20808 Tháng 5 năm 201317:43
Msvstoruntimecommon_pipeline.AMD64.ENU.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0e9.0.30729.580694,20808 Tháng 5 năm 201317:43
Vstofiles_cat_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.14479ca2_22b2_4090_9cc8_28ada6332f0ekhông áp dụng89,61008 Tháng 5 năm 201317:43
Vstoinstaller_exe_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.098,44808 Tháng 5 năm 201317:43
Vstoinstaller_exe_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.082,57608 Tháng 5 năm 201317:43
Vstoloader_dll_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.0364,16808 Tháng 5 năm 201317:43
Vstoloader_dll_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.0268,44008 Tháng 5 năm 201317:43
Vsto_shared_typelib100_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.017.048 người08 Tháng 5 năm 201317:43
Vsto_shared_typelib100_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.016,52008 Tháng 5 năm 201317:43
Vsto_shared_typelib90_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.022,65608 Tháng 5 năm 201317:43
Vsto_shared_typelib90_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.021,63208 Tháng 5 năm 201317:43
Vsto_shared_vstoee_amd64.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.0163,96808 Tháng 5 năm 201317:43
Vsto_shared_vstoee_x86.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8.41b86362_9d8b_4d9b_b426_8a6d1f809a2510.0.40305.0116,88008 Tháng 5 năm 201317:43

Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Windows 8
 1. Swipe trong từ cạnh phải của màn hình, và sau đó bấm vào tra cứu. Nếu bạn đang sử dụng một con chuột, điểm đến góc dưới bên phải của màn hình, và sau đó nhấp vào tra cứu.
 2. Loại Cập nhật Windows, khai thác hoặc nhấp vào cài đặt chuyên biệt, và sau đó nhấp hoặc nhấp vào Xem cài đặt chuyên biệt các Cập Nhật trong kết quả tra cứu.
 3. Trong danh sách thông tin Cập Nhật, xác định vị trí và sau đó bấm vào bấm Cập Nhật 2760610, và rồi bấm vào hoặc nhấp vào Gỡ cài đặt chuyên biệt.
Windows 7
 1. Bấm chuột Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Loại Appwiz.cpl, và sau đó nhấp vào Ok.
 3. Bấm chuột Xem cài đặt chuyên biệt các Cập Nhật.
 4. Trong danh sách thông tin Cập Nhật, xác định vị trí và sau đó nhấp vào Cập Nhật 2760610, và sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt chuyên biệt.
TechCenter hệ thống văn phòng chứa đặt hành chính Cập Nhật và triển khai chiến lược nguồn lực cho tất cả các phiên bản của văn phòng. Để biết thêm chi tiết về TechCenter hệ thống văn phòng, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2760610 - Xem lại Lần cuối: 06/12/2013 09:29:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Academic 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013

 • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2760610 KbMtvi
Phản hồi