Ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh bị xoá khi bạn mở tài liệu trong Word 2013

Triệu chứng
Hãy xem xét trường hợp sau: Trong Microsoft Word 2013, bạn mở tài liệu sử dụng một trong các định dạng tệp sau:
 • Word Document (.docx)
 • Tài liệu Word Bật Macro (.docm)
 • Khuôn mẫu Word (.dotx)
 • Khuôn mẫu Word Bật Macro (.dotm)
 • Tài liệu Word XML (.xml)
 • Tài liệu Word 2003 XML (.xml)
 • Tài liệu Word 97-2003 (.doc)
 • Trang Web Word (.html)
 • Định dạng Rich Text (.rtf)
Trong trường hợp này, bạn thấy rằng tất cả ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh đều bị xoá. Ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh trong tài liệu Word hiển thị dưới dạng tên thẻ màu hồng đi kèm văn bản trong tài liệu. (Màu hồng là màu mặc định).

Nguyên nhân
Ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh được xoá theo quyết định của toà án Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 12 năm 2009. Những khách hàng mua hoặc cấp phép Word 2013 sẽ nhận thấy rằng phần mềm không bao gồm triển khai gắn thẻ XML tuỳ chỉnh cụ thể.

Thông tin thêm
Các tính năng sau của ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh bị xoá trong Word 2013:
 • Tất cả phần tử giao diện người dùng liên quan đến ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh đều bị xoá.
 • Tất cả mô hình đối tượng cho ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh trả lại các lỗi sau khi được truy cập:

  Phương pháp đó không khả dụng cho đối tượng đó

  Thuộc tính đó́ không khả dụng cho đối tượng đó
 • Khi bạn mở tệp chứa ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh, ngôn ngữ đánh dấu bị xoá khi bạn lưu tệp. Khi bạn mở tệp chứa ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh, bạn nhận được thông báo sau:

  Tệp này chứa các phần từ XML tuỳ chỉnh, các phần tử này không được Word hỗ trợ nữa. Nếu bạn lưu tệp này, các phần tử XML tuỳ chỉnh này sẽ bị xoá vĩnh viễn.

  Chú ý Có thể kiểm soát hoạt động của thông báo thông qua Chính sách Nhóm bằng cách sử dụng chính sách được gọi là CustomMarkupWarning.

Tất cả giải pháp chứa ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh sẽ phải được sửa đổi. Nhiều trường hợp được triển khai bằng cách sử dụng ngôn ngữ đánh dấu XML tuỳ chỉnh có thể được triển khai bằng cách sử dụng các công nghệ thay thế sẵn có trong Word 2013. Những công nghệ này bao gồm điều khiển nội dung, trường biểu mẫu và dấu trang. Ví dụ: điều khiển nội dung (ngoài các công nghệ khác như dấu trang) cho phép nhà phát triển tạo tài liệu có cấu trúc và có thể dùng để gán các giá trị tuỳ ý cho nội dung có cấu trúc. Các giá trị tuỳ ý này có thể dùng để gán nghĩa ngữ nghĩa cho các phần của nội dung.

Để biết giải thích và thông tin thêm về điều khiển nội dung, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Tham khảo
Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
978951 Mô tả bản cập nhật tháng 1 năm 2010 cho Word 2003 và Word 2007

2445062 Thông báo Lỗi khi bạn cố mở tài liệu trong Word: "Tệp này chứa các phần từ XML tuỳ chỉnh, các phần tử này không được Word hỗ trợ nữa"

2445060 Ánh xạ XML tuỳ chỉnh bị xoá khi bạn mở tài liệu trong Word 2010 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Властивості

Ідентифікатор статті: 2761189 – останній перегляд: 10/22/2012 13:39:00 – виправлення: 1.0

Microsoft Word 2013

 • KB2761189
Зворотний зв’язок