Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hiện có bản cập nhật để thêm phông chữ Calibri Light và Calibri Light Italic vào Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Giới thiệu
Hiện có bản cập nhật thêm phông chữ Calibri Light và Calibri Light Italic vào Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Phông chữ Calibri Light là phông chữ mặc định cho văn bản Latinh và Kirin trong Microsoft PowerPoint 2013 và tiêu đề trong Word 2013 cũng như các tài liệu Office 2013 khác. Khi bạn xem văn bản được tạo bằng các phông chữ này trước khi cài đặt bản cập nhật này, văn bản sẽ không hiển thị như mong đợi.
Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải bản cập nhật này

Windows Update
Bản cập nhật này sẵn có từ Windows Update.
Trung tâm Tải xuống của Microsoft
Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này được lưu trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế hotfix

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.
Ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục bảo mật (.cat) liên quan đều quan trọng cho việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTime
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201211:03
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201211:03
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201211:03
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:03
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:03
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201211:03
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:59
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:59
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:59
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:59
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201211:00
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201211:00
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201211:00
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:02
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:02
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201211:00
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:54
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:54
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:54
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:54
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.171307,16825-Sep-201220:53
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.213297,16825-Sep-201220:52
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.179597,16825-Sep-201220:42
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.221187,16825-Sep-201220:33
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTime
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201211:00
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201211:00
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201211:00
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201211:00
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:59
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:59
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:59
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:59
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:59
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:59
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:59
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:00
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:00
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:59
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:53
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:53
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:53
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:00
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:00
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:53
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.171308,19225-Sep-201221:28
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.213298,19225-Sep-201221:24
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.179598,19225-Sep-201221:34
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.221188,19226-Sep-201200:29
Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ
File nameFile versionFile sizeDateTime
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:53
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:53
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:53
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201210:58
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201210:58
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:53
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:52
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:52
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:52
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:52
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:53
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:53
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:53
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:00
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:00
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:53
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:52
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:52
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:52
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201210:59
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201210:59
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:52
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.1713011,77625-Sep-201220:48
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.2132911,77625-Sep-201220:48
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.1795911,77625-Sep-201220:40
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.2211811,77625-Sep-201220:32
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameX86_34324c66b4a333b88eb1cd738a9adce8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_946f95efb79f964c.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_38bad5e7bd112d69070b7ac7da9dbfe9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_89581bb1b68ee376.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_58d33381c9dc3f9b12cfef5ce55dd90e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_20d539039081d5a6.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_5b3f38e8e43e87556fba3388013ef971_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_324605e90ae502f7.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_96f9144e8b05cd5742e2b1a372905f4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_cdf479eb90198cac.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_e4c1bb84006794e2c2dd1be7183a616c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_ff1a5cb4bc47231c.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_e531e28413ae814b7501ac4df721a726_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_3682996be313e12f.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_e62967a9f79c3df8b3111c12d5497324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_ab2041589b33bfad.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_eaad770650f436d7.manifest
File versionNot applicable
File size6,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:40
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_eb4ae83d6a019be6.manifest
File versionNot applicable
File size6,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:18
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_ec8760924e228899.manifest
File versionNot applicable
File size6,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:31
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_ed3b14e56720d28a.manifest
File versionNot applicable
File size6,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:10
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_48b4f3497bd493f9.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:35
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_4952648094e1f908.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:12
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_4a8edcd57902e5bb.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:31
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_4b42912892012fac.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:09
Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows 7 và Windows Server 2008 R2 dựa trên x64 được hỗ trợ
File nameAmd64_075afd3c63927f5e376e6dc3c71ef1ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_239242b96e392e5b.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_2ec3f8dd4c32761474e2414cf24c09c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_59cd333fc5595df1.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_3526d2228e272400890ddd2febb99009_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_85042c5396ce2f08.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_5b6e7903433be962fc7e8f33dd7688a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_2355137c771bb276.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_91c3957c7ebb3e8a1f4735980c1df28f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_a87da01e1fd3eb96.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_9892b23b28b21558213e3a1bf9830a47_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_abffa4b4864e0c0b.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_dbe46153f22a627dbcd3156ec11baf2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_6ce39fe2bcdc5529.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_e5c28ea744c8cf56781d1b1403f7400a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_21073f586eeb19fb.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_46cc128a0951a80d.manifest
File versionNot applicable
File size6,932
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:28
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_476983c1225f0d1c.manifest
File versionNot applicable
File size6,932
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:19
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_48a5fc16067ff9cf.manifest
File versionNot applicable
File size6,932
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)00:15
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_4959b0691f7e43c0.manifest
File versionNot applicable
File size6,932
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)01:05
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_a4d38ecd3432052f.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:27
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_a57100044d3f6a3e.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:19
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_a6ad7859316056f1.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)00:15
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_a7612cac4a5ea0e2.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)01:05
Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ
File nameIa64_2ba42865d589992cf39fdef4725388d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_f548d89720632cba.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_37209fab1216029b5cf2e42c0e7d88d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_71f18c57516472f4.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_616402d8674b96150353ff2974d9583d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_72bc032c7adbf079.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_8625db93405ba58140a2964286af8f98_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_a5136b793a2fe2ad.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_c4a87b9f3e57cbc3070f882579074624_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_45ee2c930ff87b49.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_d30551720ab7aae8cddb7a13f5a08024_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_548e2e47719b2c0e.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_f0bd256ff275f92cdcc5b5747d9fec54_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_52ba2fad38e0dcce.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_ffba5773d500a51a93d43a8e24ed732a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_8419d26ab5345a73.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_eaaf1afc50f23fd3.manifest
File versionNot applicable
File size6,930
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:16
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_eb4c8c3369ffa4e2.manifest
File versionNot applicable
File size6,930
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:17
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_ec8904884e209195.manifest
File versionNot applicable
File size6,930
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)00:15
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_ed3cb8db671edb86.manifest
File versionNot applicable
File size6,930
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:26
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_48b6973f7bd29cf5.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:16
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_4954087694e00204.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:16
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_4a9080cb7900eeb7.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)00:14
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_4b44351e91ff38a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:26
Thuộc tính

ID Bài viết: 2761217 - Xem lại Lần cuối: 12/28/2012 19:18:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew atdownload KB2761217
Phản hồi
pt> /html>