Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Nội dung di động sẽ được hiển thị là #N/A! sau khi bạn kích chỉnh sửa trong một bảng tính trong bảo vệ chế độ xem trong Excel 2010 hoặc Excel 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2761239

Triệu chứng

Giả sử bạn mở một bảng tính trong chế độ xem được bảo vệ trong Microsoft Excel 2010 hoặc Excel 2013. Bảng tính có chức năng tế bào . Sau khi bạn nhấp vào Phép chỉnh sửa, các nội dung trong mỗi tế bào trong bảng tính sẽ được hiển thị như #N/A!.

Cách giải quyết khác
Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy bấmF9để cập nhật bảng tính.

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2761239 - Xem lại Lần cuối: 01/22/2013 02:02:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010

  • kbinfo kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2761239 KbMtvi
Phản hồi