Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi: Mật khẩu của bạn phải là ít 18770 ký tự và không thể lặp lại bất kỳ mật khẩu 30689 trước đó của bạn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:276304
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn đăng nhập vào một lĩnh vực MIT, nhấn CTRL + ALT + DELETE, bấm Thay đổi mật khẩu, gõ mật khẩu MIT hiện có của bạn, và sau đó gõ một mới, mật khẩu đơn giản mà không vượt qua từ điển kiểm tra trong Kadmind, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Mật khẩu của bạn phải là ít 18770 ký tự và không thể lặp lại bất kỳ mật khẩu 30689 trước đó của bạn. Hãy gõ mật khẩu khác. Gõ mật khẩu đáp ứng các yêu cầu này trong cả hai hộp văn bản.
Lưu ý rằng số lượng các ký tự yêu cầu thay đổi từ 17,145 để 18,770 cài đặt SP1.

LƯU Ý: Đây không phải là một trường hợp phổ biến; nó xảy ra chỉ khi bạn cấu hình Windows 2000 để xác thực đối với một tên miền MIT Kerberos.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có các thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  03/08/2001 06:43p 5.0.2195.3351 331,536 Msgina.dll				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để có thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149 Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes
kbfaqw2kds

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 276304 - Xem lại Lần cuối: 08/22/2011 09:05:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbbug kbfix kbsecurity kbwin2000presp2fix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB276304 KbMtvi
Phản hồi