Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không có kết nối mạng trên máy khách chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 khi thông báo DHCPv6 được gửi có DUID trùng lặp

Triệu chứng
Xem xét trường hợp sau:
 • Bạn sử dụng mã định danh duy nhất DHCP (DUID) làm mã định danh duy nhất trong môi trường mạng. 
 • Bạn sử dụng ánh xạ mã định danh modem cáp và DUID trong mạng. 
 • Bạn có máy khách đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 trong môi trường mạng.
 • Một trong những máy khách gửi thông báo DHCPv6 từ modem cáp.
 • Máy khách khác gửi thông báo DHCPv6 có cùng DUID từ một modem cáp khác.
 • Bản ghi cho ánh xạ DUID và modem cáp mới sẽ ghi đè bản ghi trước.
Trong trường hợp này, máy khách không có kết nối mạng.

Chú ý
 • Khi bạn chạy lệnh sysprep mà không có tuỳ chọn /generalize hoặc bạn sử dụng một phần mềm tạo ảnh ảo để tạo hệ điều hành, sự cố DUID sẽ xảy ra.
 • Khi bạn chạy lệnh sysprep cùng với tuỳ chọn /generalize, API máy khách DHCP được gọi để xoá giá trị DUID.
 • DUID của thông báo DHCPv6 được tạo ở lần đầu dịch vụ máy khách DHCP khởi động. Giá trị DUID được lưu trữ trong mục đăng ký Dhcpv6DUID. Nếu bạn xoá giá trị mục đăng ký, giá trị sẽ được tạo lại khi giao diện được bật hoặc kết nối trên máy khách. Mục đăng ký Dhcpv6DUID được đặt trong khoá con đăng ký sau:
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters
Giải pháp

Thông tin bản cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Microsoft Update
Bản cập nhật này sẵn có trên website Microsoft Update sau:
Trung tâm Tải xuống của Microsoft
Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này được lưu trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên tệp.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Bản cập nhật Windows 7 và bản cập nhật Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản cập nhật trên trang Yêu cầu Bản cập nhật được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói bản cập nhật áp dụng một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn bản cập nhật được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản cập nhật được áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản khắc phục sự cố được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn có các bản cập nhật.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:03
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:09
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201217:31
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:02
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201217:54
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:03
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:09
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213017,92009-Oct-201217:21
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:02
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213017,92009-Oct-201217:32
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:24
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:15
Dhcpcore.dll6.1.7601.17514254,46420-Nov-201012:18
Dhcpcore6.dll6.1.7601.17970193,53609-Oct-201217:40
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:15
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.1797044,03209-Oct-201217:40
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:24
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:15
Dhcpcore.dll6.1.7601.22130257,02409-Oct-201217:29
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22130195,07209-Oct-201217:29
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:15
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213044,03209-Oct-201217:29
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:30
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:55
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201218:18
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:28
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201218:18
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:30
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:55
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213017,92009-Oct-201218:18
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:28
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213017,92009-Oct-201218:29
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414-Jul-200901:40
Dhcpcore.dll6.1.7601.17514317,95220-Nov-201013:26
Dhcpcore6.dll6.1.7601.17970226,81609-Oct-201218:17
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014-Jul-200901:40
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.1797055,29609-Oct-201218:17
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414-Jul-200901:40
Dhcpcore.dll6.1.7601.22130318,97609-Oct-201218:29
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22130226,81609-Oct-201218:29
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014-Jul-200901:40
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213055,29609-Oct-201218:29
Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:39
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201010:14
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201216:58
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:33
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.1797017,92009-Oct-201217:07
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614-Jul-200901:46
Dhcpcore.dll6.1.7601.17514617,98420-Nov-201010:25
Dhcpcore6.dll6.1.7601.17970466,94409-Oct-201217:00
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414-Jul-200901:46
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.1797087,55209-Oct-201217:00
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614-Jul-200901:46
Dhcpcore.dll6.1.7601.22130621,05609-Oct-201217:23
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22130466,43209-Oct-201217:23
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414-Jul-200901:46
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213087,55209-Oct-201217:23


Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameX86_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_en-us_57a9912a1886b664.manifest
File versionNot applicable
File size4,822
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:42
File nameX86_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_en-us_585e45c7318419ac.manifest
File versionNot applicable
File size4,822
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:42
File nameX86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_none_d91cba738d061f6b.manifest
File versionNot applicable
File size95,014
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:42
File nameX86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_none_d9d16f10a60382b3.manifest
File versionNot applicable
File size95,014
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:42
Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows 7 và Windows Server 2008 R2 dựa trên x64 được hỗ trợ
File nameAmd64_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_en-us_b3c82cadd0e4279a.manifest
File versionNot applicable
File size4,824
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:48
File nameAmd64_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_en-us_b47ce14ae9e18ae2.manifest
File versionNot applicable
File size4,824
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:48
File nameAmd64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_none_353b55f7456390a1.manifest
File versionNot applicable
File size95,032
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:48
File nameAmd64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_none_35f00a945e60f3e9.manifest
File versionNot applicable
File size95,032
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)16:48
Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ
File nameIa64_microsoft-windows-d..lient-dll.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_en-us_57ab35201884bf60.manifest
File versionNot applicable
File size4,823
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)15:54
File nameIa64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17970_none_d91e5e698d042867.manifest
File versionNot applicable
File size95,023
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)15:54
File nameIa64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22130_none_d9d31306a6018baf.manifest
File versionNot applicable
File size95,023
Date (UTC)10-Oct-2012
Time (UTC)15:54
Thuộc tính

ID Bài viết: 2763523 - Xem lại Lần cuối: 12/28/2012 19:23:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2763523
Phản hồi