Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Internet Explorer 5.5

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:276369
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Bản cập nhật phần mềm của Microsoft Internet Explorer phân bố trong gói dịch vụ. Dịch vụ gói giúp giữ cho Internet Explorer hiện tại, cũng như mở rộng và cập nhật các chức năng của máy tính của bạn. Gói dịch vụ được tích lũy--mỗi gói dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi mà được bao gồm trong service pack trước đó và bất kỳ bản sửa lỗi mới. Bạn không cần phải cài đặt một phiên bản trước của một gói dịch vụ trước khi cài đặt các Phiên bản mới nhất. Ví dụ, bạn không cần phải cài đặt Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 (SP1) trước khi cài đặt Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) vì SP2 có chứa tất cả các bản sửa lỗi trong SP1.
THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

Ngày phát hành: 2 tháng 8 năm 2001

Làm thế nào để có được

Internet Explorer 5.5 SP2 không còn có sẵn để tải về từ Microsoft. Cho thêm thông tin về Internet Explorer sản phẩm availibility và hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Hỗ trợ tiêu chuẩn không còn có sẵn từ Microsoft cho Internet Explorer 5.5 trên hệ điều hành khác. Kết quả là, Internet Explorer 5.5 SP2 tải không có sẵn hệ điều hành khác. Cho thêm thông tin về Internet Explorer sản phẩm availibility và hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Nếu bạn đang chạy một phiên bản của Internet Explorer 5.5 ngày khác hệ điều hành, Microsoft khuyến cáo rằng bạn nâng cấp lên phiên bản mới nhất Internet Explorer 6. Để biết thêm về làm thế nào để có được phiên bản mới nhất của Internet Explorer 6, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
328548Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất trong Internet Explorer 6

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết về những gì là cố định trong SP2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
303201Danh sách các vấn đề cố định trong Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

Mô tả

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) cung cấp mới nhất Cập Nhật và an ninh sửa chữa các công nghệ Internet Explorer. Bạn có thể cài đặt Internet Explorer 5.5 SP2 như một nâng cấp lên phiên bản hiện tại của Internet Explorer, hoặc trên máy tính với không có trình duyệt Internet Explorer trước cài đặt.

Internet Explorer 5.5 SP2 và công cụ Internet làm cho nó dễ dàng hơn bao giờ hết để kết nối Internet và tìm thấy những thông tin bạn cần. Internet Explorer 5.5 SP2 và công cụ Internet, bạn có thể sử dụng kết nối Quản lý vai của bạn trình quay số mặc định khi mạng quay số đã cài đặt.
Cài đặt Internet Explorer 5.5 SP2 không thay đổi hiện tại mức độ mã hóa trên máy tính của bạn. Nếu bạn là một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), Internet nhà cung cấp nội dung, hoặc một quản trị doanh nghiệp và bạn muốn Tuỳ chỉnh hoặc phân phối Internet Explorer 6.0, bạn có thể có được Microsoft Internet Explorer Administration Kit cho Internet Explorer 6.0 từ cả hai của các Microsoft Web site sau: Lưu ý: Internet Explorer 5.5 SP2 không hỗ trợ kiểu Netscape phần bổ sung. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
303401Netscape kiểu plug-in không làm việc sau khi nâng cấp Internet Explorer

Internet Explorer 5.5 gói dịch vụ 1

Ngày phát hành: 2 tháng 11 năm 2000

Làm thế nào để có được

Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 không còn có sẵn từ Microsoft. Thông tin về Internet Explorer sản phẩm sẵn có và hỗ trợ, xem Web site sau của Microsoft:Nếu bạn đang chạy một phiên bản của Internet Explorer 5.5, Microsoft khuyến cáo bạn nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Internet Explorer 6. Để biết thêm về làm thế nào để có được phiên bản mới nhất của Internet Explorer 6, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
328548Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất trong Internet Explorer 6

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết về những gì được cố định trong SP1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
276370Danh sách các vấn đề cố định trong Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
Internet Explorer thiết lập cho Microsoft Windows 2000 không cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ tùy chọn chuyên sâu trong chương trình cài đặt. Hành vi này xảy ra vì của tệp mới của Windows Bảo vệ (WFP) tính năng trong Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256340Mô tả của Internet Explorer 5.5 thiết lập trên Windows 2000
  • Nếu bạn đang chạy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, hoặc Microsoft Windows NT 4.0, cài đặt nâng cấp Internet Explorer 5.5 SP1 máy tính của bạn để mã hóa 128-bit.
  • Nếu bạn đang chạy Windows 2000 hay Microsoft Windows Thiên niên kỷ Edition (Me), cài đặt Internet Explorer 5.5 SP1 không thay đổi mức độ hiện tại của mã hóa trên máy tính của bạn.
Để biết thêm thông tin về Internet Explorer 5.5 SP1 và Công cụ Internet, xin vui lòng xem Internet Explorer 5.5 SP1 và công cụ Internet Tính năng trang web:
55 kbgetIE550sp1 kbgetIE550sp2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 276369 - Xem lại Lần cuối: 11/18/2011 22:59:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbproductlink kbgetsp kbhowto kbmt KB276369 KbMtvi
Phản hồi