Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hotfix từ Q259545 gây ra "Stop mã lỗi 0x0000000A" thông báo lỗi trong tập tin Disk.sys

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:276409
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi hai hay nhiều Fibre Channel bộ điều hợp mạng được cài đặt nhưng duy nhất được kết nối với một thiết lập duy nhất của đĩa, không có vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, sau khi một tập hợp các đĩa được gắn vào bộ điều hợp thứ hai, bạn có thể nhận được thông báo 0xA lỗi dừng với các thông số sau đây:
BugCheckCode.....0x0000000a
BugCheckParameter1. .0x00000218
BugCheckParameter2. .0x00000002
BugCheckParameter3. .0x00000001
BugCheckParameter4. .0x80420bb2

ExceptionCode.....0x80000003
ExceptionFlags....0x00000001
ExceptionAddress...0x8046617f

Lỗi này cũng xảy ra nếu bất kỳ của những thiết bị từ SCM được kết nối với hệ thống:

1. Sandisk USB CF đọc
2. Microtech USB Cameramate
3. Microtech ZIO-MMC (Multimedia card) đọc
4. Zio-SD (Secure Digital) đọc
5. USB-Smartmedia đọc
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra sau khi bạn áp dụng hotfix được diễn tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
259545 Windows 2000 bắt đầu từ từ sau khi sửa đổi tham số SMART Drive
Sau khi IRP được cấp phát, thông tin chủ đề không được đặt.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
Bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time  Version    Size  File name  -------------------------------------------------------  10/24/2000 09:09p 5.0:2195.2557  29,072 Ntoskrnl.exe				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 2.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149 Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 276409 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 22:18:03 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbhardware kbwin2000presp2fix kbmt KB276409 KbMtvi
Phản hồi