Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Máy chủ tập tin được phát hiện như là phần mềm gây hại trong Bộ bảo vệ Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2764944
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn cài đặt chuyên biệt Windows 8.
 • Bạn thay đổi các tập tin máy chủ bằng cách xác định tùy chỉnh các ánh xạ IP-địa chỉ-để-máy chủ tên để ngăn chặn người dùng duyệt đến một số web site.
 • Bạn chạy một quét trong Microsoft Windows Defender.
Trong trường hợp này, các tập tin máy chủ được phát hiện như mộtSettingsModifier:Win32 / PossibleHostsFileHijackphần mềm gây hại mối đe dọa bởi Bộ bảo vệ Windows.

Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra bởi vì Windows Defender có thể xác không chính xác mà các máy chủ tập tin được thay đổi bởi phần mềm gây hại, chẳng hạn như phần mềm quảng cáo hoặc phần mềm chống phần mềm gián điệp. Thông thường, các chương trình phần mềm gây hại thay đổi các tập tin máy chủ để chuyển hướng người dùng đến web site độc hại. Vì vậy, Windows Defender có thể phát hiện các tập tin máy chủ như là một mối đe dọa an ninh.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, loại trừ các tập tin máy chủ từ quét trong Bộ bảo vệ Windows. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Windows Defender.
 2. Trên các cài đặt chuyên biệt tab, bấm vào Loại trừ các tập tin và vị trí.
 3. Dưới Tập tin địa điểm, bấm vào Trình duyệt.
 4. Xác định vị trí và sau đó bấm vào các tập tin máy chủ.

  Lưu ý theo mặc định, các máy chủ tập tin nằm trong mục tin thư thoại %systemroot%\system32\drivers\etc.
 5. Bấm chuột Thêm, và sau đó nhấp vào Lưu thay đổi.

 6. Thoát khỏi Windows Defender.

Tham khảo
Cho biết thêm thông tin về SettingsModifier:Win32 / PossibleHostsFileHijack phần mềm gây hại đe dọa, đi đến Microsoft Malware Protection Center Việt mục sau đây:

SettingsModifier:Win32 / PossibleHostsFileHijack

Để biết thông tin về làm thế nào để đặt lại tệp lưu trữ các cài đặt chuyên biệt mặc định, bấm số bài viết sau đây để đi đến các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
972034 Làm thế nào có thể đặt lại tệp lưu trữ trở lại mặc định?

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2764944 - Xem lại Lần cuối: 10/05/2012 20:50:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise

 • kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2764944 KbMtvi
Phản hồi
ipt>