Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Hệ thống đóng băng khi bạn chuyển đổi giữa hai dựa trên XAML ngụm trên một dựa trên Windows 7 nhúng nhỏ gọn thiết bị

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2768467
Triệu chứng
Giả sử rằng một thiết bị có một phần mềm dựa trên đầu vào bảng (SIP) kích hoạt đang chạy một thời gian chạy Windows Embedded nhỏ gọn 7 dựa trên hình ảnh. Khi bạn chuyển đổi giữa hai XAML dựa trên mấy hớp nhiều lần, Hệ thống đóng băng.
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Tải thông tin

Windows nhúng nhỏ gọn 7 hàng tháng Update (tháng 10 năm 2012) bây giờ có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống này Windows Embedded nhỏ gọn 7 hàng tháng Update, hãy vào website sau của Microsoft Download Center: Các loại bộ vi xử lý mỗi tập tin áp dụng để được nhìn thấy trong tên của mỗi tập tin trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ nếu tất cả các bản Cập Nhật trước đó cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Khởi động lại yêu cầu

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trên các Xây dựng trình đơn, nhấp vào Làm sạch giải pháp, và sau đó nhấp vào Xây dựng giải pháp.
  • Trên các Xây dựng trình đơn, nhấp vào Xây dựng lại giải pháp.
Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ cập nhật nào khác.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản tiếng Anh của các gói cập nhật phần mềm này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngày và thời gian mục trong Panel điều khiển.
tập đã đặt tên tinKích thước tập tinNgàyThời gianĐường dẫn
Softkb.dll122,88023 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Softkb.Map135,60423 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Softkb.rel45,47123 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.dll1,380,35223 Tháng mười năm 201203: 21Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntimecore.dll7,684,09623 Tháng mười năm 201203: 21Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Softkb.dll200,70423 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Softkb.Map199,48923 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Softkb.rel59,10123 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime.dll2,244,60823 Tháng mười năm 201203: 19Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntimecore.dll10,178,56023 Tháng mười năm 201203: 19Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Softkb.dll73,72823 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Softkb.Map72,85323 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Softkb.rel25,86723 Tháng mười năm 201203: 22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.dll987,13623 Tháng mười năm 201203: 18Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntimecore.dll3,661,82423 Tháng mười năm 201203: 18Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Softkb.dll122,88023 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Softkb.Map135,60423 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Softkb.rel45,47123 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.dll1,363,96823 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntimecore.dll7,606,27223 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Softkb.dll200,70423 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Softkb.Map199,48923 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Softkb.rel59,10123 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.dll2,236,41623 Tháng mười năm 201203: 39Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntimecore.dll10,125,31223 Tháng mười năm 201203: 38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Softkb.dll73,72823 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Softkb.Map72,85323 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Softkb.rel25,86723 Tháng mười năm 201203: 41Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.dll974,84823 Tháng mười năm 201203: 37Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntimecore.dll3,571,71223 Tháng mười năm 201203: 37Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Softkb.dll122,88023 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Softkb.Map135,60423 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Softkb.rel45,47123 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.dll1,359,87223 Tháng mười năm 201203: 59Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntimecore.dll7,548,92823 Tháng mười năm 201203: 59Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Softkb.dll200,70423 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Softkb.Map199,48923 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Softkb.rel59,10123 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.dll2,232,32023 Tháng mười năm 201203: 57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntimecore.dll10,051,58423 Tháng mười năm 201203: 57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Softkb.dll73,72823 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Softkb.Map72,75623 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Softkb.rel25,83823 Tháng mười năm 201204: 00Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.dll970,75223 Tháng mười năm 201203: 56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntimecore.dll3,563,52023 Tháng mười năm 201203: 56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Softkb.dll151,55223 Tháng mười năm 201204: 18Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Softkb.Map134,08723 Tháng mười năm 201204: 18Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Softkb.rel146,97123 Tháng mười năm 201204: 18Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.dll1,712,12823 Tháng mười năm 201204: 17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntimecore.dll8,126,46423 Tháng mười năm 201204: 17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Softkb.dll229,37623 Tháng mười năm 201204: 17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Softkb.Map197,27523 Tháng mười năm 201204: 17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Softkb.rel224,60423 Tháng mười năm 201204: 17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.dll2,523,13623 Tháng mười năm 201204: 15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntimecore.dll10,829,82423 Tháng mười năm 201204: 15Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Softkb.dll98,30423 Tháng mười năm 201204: 17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Softkb.Map71,78223 Tháng mười năm 201204: 17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Softkb.rel84,38923 Tháng mười năm 201204: 17Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99223 Tháng mười năm 201204: 14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntimecore.dll4,247,55223 Tháng mười năm 201204: 14Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Softkb.dll151,55223 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Softkb.Map134,08723 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Softkb.rel146,97123 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.dll1,712,12823 Tháng mười năm 201204: 34Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntimecore.dll8,085,50423 Tháng mười năm 201204: 34Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Softkb.dll229,37623 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Softkb.Map197,27523 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Softkb.rel224,60423 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.dll2,523,13623 Tháng mười năm 201204: 33Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntimecore.dll10,821,63223 Tháng mười năm 201204: 33Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Softkb.dll98,30423 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Softkb.Map71,78223 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Softkb.rel84,38923 Tháng mười năm 201204: 35Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99223 Tháng mười năm 201204: 31Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntimecore.dll4,198,40023 Tháng mười năm 201204: 31Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Softkb.dll114,68823 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Softkb.Map135,26723 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Softkb.rel73,45623 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.dll1,273,85623 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntimecore.dll6,455,29623 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Softkb.dll176,12823 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Softkb.Map199,26523 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Softkb.rel115,73823 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.dll2,023,42423 Tháng mười năm 201204: 50Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntimecore.dll8,359,93623 Tháng mười năm 201204: 50Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Softkb.dll73,72823 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Softkb.Map72,03823 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Softkb.rel47,79123 Tháng mười năm 201204: 52Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.dll925,69623 Tháng mười năm 201204: 48Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntimecore.dll3,219,45623 Tháng mười năm 201204: 48Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Softkb.dll94,20823 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Softkb.Map142,39223 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Softkb.rel35,78523 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.dll1,069,05623 Tháng mười năm 201205: 07Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntimecore.dll5,410,81623 Tháng mười năm 201205: 07Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Softkb.dll147,45623 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Softkb.Map196,63523 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Softkb.rel42,22323 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.dll1,609,72823 Tháng mười năm 201205: 06Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntimecore.dll7,286,78423 Tháng mười năm 201205: 06Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Softkb.dll57,34423 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Softkb.Map91,47123 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Softkb.rel16,15223 Tháng mười năm 201205: 08Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.dll782,33623 Tháng mười năm 201205: 04Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntimecore.dll2,850,81623 Tháng mười năm 201205: 04Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2768467 - Xem lại Lần cuối: 11/21/2012 07:27:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2768467 KbMtvi
Phản hồi