Cách tải bản cập nhật tiên quyết dành cho Internet Explorer 10 Release Preview không thể cài đặt trong Windows 7

Tóm tắt
Khi bạn cài đặt Internet Explorer 10 Release Preview cho Windows 7, chương trình cài đặt tìm cách tự động cài đặt các thành phần tiên quyết. Nếu phần này của quá trình cài đặt bị lỗi, Internet Explorer sẽ dừng quá trình cài đặt. Nếu điều này xảy ra, bạn phải cài đặt phần mềm tiên quyết theo cách thủ công trước khi có thể cài đặt Internet Explorer 10 Release Preview cho Windows 7. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng liên kết trong phần "Thông tin Bổ sung" để tải các cấu phần cập nhật đơn lẻ.
Thông tin thêm
Chú ý Internet Explorer 10 Release Preview cho Windows 7 không thể tự động cài đặt các điều kiện tiên quyết nếu bất kỳ quá trình cài đặt bản cập nhật nào đang diễn ra hoặc nếu quá trình khởi động hệ thống đang chờ xử lý.

Để kiểm tra xem bạn có quá trình cài đặt bản cập nhật hoặc khởi động lại nào đang diễn ra trong Windows 7 không, hãy mở Hệ thống và Bảo mật, rối bấm vào Windows Update. Sau đó, thực hiện tác vụ sau nếu thích hợp:
 • Nếu quá trình cài đặt bản cập nhật đang diễn ra, hãy để quá trình cài đặt đó kết thúc trước khi bạn tìm cách cài đặt Internet Explorer 10 Release Preview cho Windows 7.
 • Nếu tất cả bản cập nhật đã được cài đặt nhưng quá trình khởi động lại hệ thống đang chờ xử lý, hãy khởi động lại máy tính trước khi bạn tìm cách cài đặt Internet Explorer 10 Release Preview cho Windows 7.

Các bản cập nhật dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Để biết thông tin về các bản cập nhật cụ thể áp dụng cho Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1), bấm vào số bài viết sau để chuyển đến bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật, bấm vào liên kết của tệp thích hợp, tuỳ thuộc vào liệu bạn đang chạy phiên bản hệ điều hành 32 bit hay 64 bit.
 • 2729094 Đã có bản cập nhật cho phông Segoe UI symbol trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Bản cập nhật này hỗ trợ thêm cho các ký tự emoji và một số ký tự đơn điều khiển có trong Windows 8 và Windows Server 2012. Sau khi cài đặt mục này, bạn phải khởi động lại máy tính.
 • 2731771 Hiện có bản cập nhật cung cấp các API mới để chuyển đổi giữa giờ địa phương và Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC) trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

  Bản cập nhật này cung cấp các API mới để chuyển đổi giữa giờ địa phương và Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Sau khi cài đặt mục này, có thể bạn phải khởi động lại máy tính.
 • 2533623 Tư vấn Bảo mật Microsoft: Tải thư viện không an toàn có thể cho phép thực thi mã từ xa

  Bản cập nhật này cung cấp các cải tiến API mới cho Windows nhằm giúp nhà phát triển tải các thư viện bên ngoài một cách chính xác và an toàn. Sau khi cài đặt mục này, có thể bạn phải khởi động lại máy tính.
 • 2670838Hiện có bản cập nhật nền tảng dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

  Bản cập nhật này cải thiện các tính năng và hiệu năng trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1. Nó bao gồm các bản cập nhật cho các thành phần DirectX sau: Direct2D, DirectWrite, Direct3D, Windows Imaging Component (WIC) và Windows Advanced Rasterization Platform (WARP). Ngoài ra, nó bao gồm các bản cập nhật cho Windows Animation Manager (WAM), XPS Document API và MPEG-2 Video Decoder. Sau khi cài đặt mục này, có thể bạn phải khởi động lại máy tính.
ie10 internet explorer 10 cập nhật khởi động lại xem trước
Thuộc tính

ID Bài viết: 2770065 - Xem lại Lần cuối: 12/28/2012 19:34:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Internet Explorer 10 Release Preview

 • kbsurveynew kbhowto KB2770065
Phản hồi