Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Có bản Cập Nhật cho Khuôn khổ .NET 5 in Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows Vista

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2770445
Giới thiệu
Bản cập nhật này giải quyết một issuein các gói phần mềm Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5 redistributable ngày 16 tháng 8 năm 2012 trên một máy tính đang chạy một hệ điều hành sau:
  • Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 R2SP1
  • Windows Vista SP2
Vấn đề này gây ra các chữ ký kỹ thuật số trên các tập tin được sản xuất và chữ ký của Microsoft để hết hạn sớm.

Để biết thêm chi tiết về vấn đề, hãy vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông tin thêm

Cập nhật thông tin

Bản cập nhật này chỉ chứa các phiên bản đã ký một cách chính xác của các tập tin, và sẽ thay thế các tập tin của bạn cài đặt chuyên biệt các.NET Framework 4.5.

Lưu ýBản cập nhật này là không cần thiết nếu bạn đã tải xuống và cài đặt chuyên biệt các gói phần mềm Khuôn khổ .NET 4.5 redistributable được công bố trên hoặc sau ngày 9 tháng 8 năm 2011 từ cácMicrosoft tải về Trung tâm, hoặc nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Làm thế nào để có được các bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này là có sẵn từWindows Update.

Microsoft tải về Trung tâm

Nếu bạn đã cập nhật thủ công các tập tin bị ảnh hưởng cho Khuôn khổ .NET 4.5, sau đó cài đặt chuyên biệt lại các.NET Framework 4.5 redistributable gói từ cácMicrosoft tải về Trung tâm.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có các phiên bản của Khuôn khổ .NET 4.5 được công bố trước ngày 9 tháng 1 năm 2012 được cài đặt chuyên biệt trên một máy tính đang chạy một hệ điều hành sau:
  • Cửa sổ 7 SP1
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Vista SP2

kiểm nhập thông tin

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không có torestart máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế một Cập Nhật phát hành trước đó.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2770445 - Xem lại Lần cuối: 09/16/2013 01:31:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.5

  • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2770445 KbMtvi
Phản hồi