Các mô tả về Cập Nhật cho Lync Server 2010, Unified Communications quản lý API 3.0 Runtime: tháng 12 năm 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2772400
Tóm tắt
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho Microsoft Lync Server 2010, Unified Communications quản lý API 3.0 Runtime ngày tháng 12 năm 2011.

GIỚI THIỆU
Bản cập nhật này cải thiện độ tin cậy, ổn định và hiệu suất của Lync Server 2010.

Giải pháp

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Nó chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo có chứa hotfix này.

Để giải quyết vấn đề này ngay lập tức, liên hệ với bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix. Cho một danh sách đầy đủ của các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và các thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản cập nhật này không thay thế một Cập Nhật phát hành trước đó.

kiểm nhập thông tin

Sử dụng một trong các Cập Nhật gói trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào để các sổ kiểm nhập.

Chi tieát taäp tin

Bản cập nhật này không thể chứa tất cả các file mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để xây dựng mới nhất. Bản cập nhật này chứa chỉ là các tập tin mà bạn phải có để sửa chữa các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Sau khi Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt, các phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp, hoặc một phiên bản sau này của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau:
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
File_default.TMXkhông áp dụng1,347,51823-10-1220: 29không áp dụng
File_gac_collaboration.dll4.0.7577.2065,593,71223-10-1221: 23x 86
File_gac_internal.Media.dll4.0.7577.1907,576,89618-02-1221: 21x 64
File_gac_sipeps.dll4.0.7577.1991,696,33625-05-128: 29x 64
File_ocstracer.exe4.0.7577.172655,10406-10-1110: 42x 64

Tham khảo
Cho biết thêm thông tin về phần mềm Cập Nhật thuật ngữ, bấm vào bài viết sau đây số để xem các Bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2772400 - Xem lại Lần cuối: 11/06/2012 20:52:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Unified Communications Managed API v3.0 Core Runtime

  • kbqfe kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2772400 KbMtvi
Phản hồi