Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

SDP [71eeb57a-b16d-4b6b-bb3d-5c03e7cfec7d] mô tả của gói chẩn đoán Lync Server thành phần cốt lõi 2010\2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2778244
Tóm tắt
Microsoft Lync Server 2010\2013 lõi phần chẩn đoán gói cho Windows Server 2008 R2 được sử dụng để thu thập một bộ toàn diện các thông tin để gỡ rối các vấn đề 2010\2013 Lync Server.
Thông tin thêm
Bài viết này mô tả thông tin gói chẩn đoán phục vụ Lync thành phần cốt lõi 2010\2013 có thể thu thập từ một máy tính đang chạy Microsoft Office Communications Server 2007 R2, Lync Server 2010 hoặc Lync Server 2013.

Lưu ý tập đã đặt tên tin đầu ra được mục bằng cách sử dụng tên của khoản mục mà đầu ra của họ đã được tạo ra. Trong tập đã đặt tên tin đầu ra, đặt chỗtiền tố> đại diện cho tên của khoản mục mà đầu ra được tạo ra.

Thông tin được thu thập

Bản ghi sự kiện Lync Server
Mô tảtập đã đặt tên tin
Sự kiện đăng nhập-ứng dụng-các định dạng văn bản, tệp .csv và.evt/.evtxtiền tố> _evt_Application.*
Sự kiện đăng nhập-hệ thống-các định dạng văn bản, tệp .csv và.evt/.evtxtiền tố> _evt_System.*
Sự kiện đăng nhập-Lync Server-các định dạng văn bản, tệp .csv và.evt/.evtxtiền tố> _evt_LyncServer.*
Tô pô Lync Server
Mô tảtập đã đặt tên tin
Đầu ra lệnh ghép ngắn Get-CsTopology - AsXMLtiền tố> _lync_topology.xml
Sản lượng Lync Server DHCPUtil
Mô tảtập đã đặt tên tin
DHCPUtil - EmulateClienttiền tố> _DHCPUtil_EmulateClient.txt
Cấu hình máy chủ Lync
Mô tảtập đã đặt tên tin
Get-CsConfiguariontiền tố> _LyncServer_CsConfiguration.zip
Lync Server truy tìm tập tin
Mô tảtập đã đặt tên tin
Truy tìm tập tin_.etl _ {truy tìm tên tệp} {tiền tố}
Lync Server phản ứng nhóm thông tin
Mô tảtập đã đặt tên tin
Thông tin phản ứng Group{tiền tố} _ LyncServer_RGS _.txt
Thông tin về quyền người dùng tập trên máy tính đích
Mô tảtập đã đặt tên tin
Gán quyền người dùng địa phươngtiền tố> _UserRights.txt
Thông tin về hệ điều hành và cho dù máy tính đích là một máy ảo
Mô tảtập đã đặt tên tin
báo cáo tình trạng ảo hóa của mục tiêu VMtiền tố> _Virtualization.htm
báo cáo tình trạng ảo hóa của mục tiêu VMtiền tố> _Virtualization.txt
Mạng thông tin
Mô tảtập đã đặt tên tin
Cơ bản IP mạng thông tin cấu hình, chẳng hạn như TCP/IP ky ipconfig, arp,
netstat, nbtstat, và netsh
tiền tố> _TcpIp-Info.txt
Sản lượng từ các tiện ích netdiag.exetiền tố> _netdiag.txt
Tường lửa thông tin từ netsh firewalltiền tố> _FirewallConfig.txt
Netsh thông tin cho IPv4tiền tố> _TCPIP-Netsh-IPv4.txt
Netsh thông tin cho IPv6tiền tố> _TCPIP-Netsh-IPv6.txt
Netsh thông tin về Giao thức Kiểm soát Truyền toàn cầu và ống khóitiền tố> _TCPIP-Netsh-TCP.txt
Thông tin autorun

Lưu ý Để biết thêm chi tiết về các tiện ích Autorun, hãy vào web site TechNet sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/bb963902.aspx
Mô tảtập đã đặt tên tin
Autorun thông tin trong định dạng .htmtiền tố> _Autoruns.htm
Autorun thông tin trong định dạng .xmltiền tố> _Autoruns.xml

Khác
Mô tảtập đã đặt tên tin
cài đặt chuyên biệt Cập Nhật và hotfixestiền tố> _Hotfixes.*
thông tin hệ thốngtiền tố> _sym_ *. *
Thông tin vai trò máy chủtiền tố> _ServerManagerCmdQuery.*
đồng gửi của ServerManager.log từ Windows\Logs mục tin thư thoạitiền tố> _ServerManager.log
Quá trình và chủ đề thông tin pstat.exetiền tố> _PSTAT.txt
Thông tin lưu trữ/đĩa
Mô tảtập đã đặt tên tin
Sợi kênh thông tin FCInfo.exe Tiện íchtiền tố> _FCInfo.txt
bản ghi dịch vụ Sao chép Dự phòng (VSS) thông tintiền tố> _VSSAdmin.txt
Hoạt động thông tin mục tin thư thoại và chính sách
Mô tảtập đã đặt tên tin
Kết quả các thông tin thiết lập của chính sách (RSoP) thông qua gpresult.exetiền tố> _GPResult.*
Hiện đang lưu trữ trên hệ thống an ninh mẫutiền tố> _AppliedSecTempl.txt
Thông tin cấp chức năng và các nhóm thành viêntiền tố> _DSMisc.txt
Kiểm tra được thực hiện bởi các Lync Server thành phần chẩn đoán gói cốt lõi
TênMô tả
Phát hiện và cảnh báo về hợp tác bộ thích ứng mạng trên một máy chủ.Cảnh báo này chỉ ra rằng hợp tác bộ thích ứng mạng được kích hoạt trên máy chủ Lync được phân tích. Mặc dù không hợp tác bộ thích ứng mạng thường phải là một vấn đề, bạn nên chắc chắn rằng hợp tác được cấu hình đúng với bộ thích ứng mạng đặt teaming trình điều khiển có sẵn. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
278431Sử dụng bộ thích ứng mạng teaming với cân bằng tải mạng có thể gây ra vấn đề về mạng
Kiểm tra xem có một CU mới hơn.Điều này nên kiểm tra xem liệu CU đặt được áp dụng. Lý tưởng quy tắc xác định một vấn đề cụ thể và có thể nhà nước chắc chắn rằng một CU cụ thể giải quyết vấn đề. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2493736 Cập Nhật cho Lync Server 2010
Kiểm tra giấy chứng nhận chủ chốt RSA yếu.Để giảm nguy cơ tiếp xúc với trái phép thông tin nhạy cảm, Microsoft phát hành một Cập Nhật nonsecurity (KB 2661254) cho tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Windows. Bản cập nhật này sẽ chặn các phím mã hóa ít hơn 1.024 bit dài. Bản cập nhật này không áp dụng cho Windows 8 phát hành xem trước hoặc Windows Server 2012 Release Candidate, bởi vì các hệ điều hành đã bao gồm các chức năng để ngăn chặn yếu RSA phím ít hơn 1.024 bit dài. Để biết thêm chi tiết, hãy vào web site của Microsoft sau đây:
Bắt đầu các bản ghi dịch vụ nếu phát hiện Lync Server bản ghi dịch vụ không chạy.bản ghi dịch vụ được yêu cầu cho máy chủ Lync đang không chạy trên máy tính. Sử dụng lệnh ghép ngắn Start-dịch vụ để Bắt đầu các bản ghi dịch vụ mà là cần thiết và không được khởi động trên máy tính này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2747217Quản lý bản ghi dịch vụ Lync Server 2010 từ một máy tính từ xa dựa-trên-Windows
Kiểm tra phiên bản Lync Server đánh giá.Phiên bản đánh giá của Lync được cài đặt chuyên biệt trên máy chủ này. Lync bản ghi dịch vụ sẽ không Bắt đầu sau khi kết thúc giai đoạn dùng thử. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2468019 Giai đoạn dùng thử Lync Server 2010 đã hết hạn
Người dùng bên ngoài có thể kí nhập mà không cần nhập thông tin kí nhậpNgười dùng bên ngoài có thể kết nối thông qua Edge phục vụ mà không cần nhập thông tin kí nhập (tên người dùng/mật khẩu) khi chứng chỉ máy chủ Edge bên ngoài là một chứng chỉ kí tự đại diện đại diện. Hoặc trên máy chủ Edge nội bộ giao diện khách hàng đã sử dụng một giấy chứng nhận với SAN.
Vấn đề di Đổi Người dùng LyncVấn đề có thể xảy ra khi bạn có máy chủ FE 2 (hoặc nhiều hơn) cấu hình với một HLB và giá trị kiểm nhập
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Policies\ Microsoft\Windows NT\RPC
RestrictRemoteClients được thiết lập để '2'
Để giải quyết các vấn đề thay đổi giá trị cho RestrictRemoteClients
CMS sao chép không thành công khi tường lửa bị vô hiệu hóaVấn đề xảy ra vì bản ghi dịch vụ tường lửa của Windows ngừng/tắt nhưng các trình điều khiển bộ lọc được vẫn còn hoạt động. Đó là khuyến cáo để có bản ghi dịch vụ tường lửa chạy trên tất cả các máy chủ Lync, do đó, các giải pháp để Bắt đầu, kích hoạt các bức tường lửa và mở yêu cầu cảng. Chạy phép-CsComputer mở cổng yêu cầu dựa trên cấu hình máy chủ.
Máy chủ Lync Edge với nhiều bên ngoài nic phải có cổng mặc định được đặt trên tất cả NICNếu chỉ có một bên ngoài NIC cổng mặc định được thiết lập, các cảnh báo sẽ được bắn, độ phân giải là để thiết lập gateway mặc định trên tất cả các giao diện cạnh bên ngoài.
Lync rộng tình trạng không phải là đến naytrạm đậu sao chép CMS không phải là đến nay, có nghĩa là hệ phục vụ này có thể không có một đồng gửi của đặt cấu hình Lync.
2667713 Giới thiệu về Lync Server 2010 CMS
Giao dịch tổng hợp PowerShell thất bại khi không có nhiều hơn một máy chủ trong Lync bơi ngoài trờiCố vấn phát hiện rằng tường lửa của Windows được kích hoạt trên hệ phục vụ này, và rằng đó không là ngoại lệ cho Windows PowerShell. Nếu bạn có nhiều hơn một máy chủ Lync là trong hồ bơi, tổng hợp các giao dịch sẽ thất bại. Xem các bài KB sau để biết thêm chi tiết.

2751720Giao dịch tổng hợp Lync Server 2010 PowerShell thất bại
Kích hoạt tính năng-CsAdForest thất bạiXảy ra khi bạn đã khóa xuống quảng cáo môi trường. Do quyền như yêu cầu bị thiếu trên thùng chứa đối tượng đã xóa.
nhóm ứng dụng bản ghi Dịch vụ Web Lync Server 2010 phát hànhtheo mặc định, thiết lập Khuôn khổ .NET phiên bản là v4.0 cho nhóm ứng dụng Lync Server 2010 khi bạn cài đặt chuyên biệt Lync Server 2010 trên một máy tính dựa trên Windows Server 2012. Tuy nhiên, các bản ghi Dịch vụ Web Lync Server 2010 sử dụng Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0Preparing một Locked-Down hoạt động mục tin thư thoại tên miền bản ghi dịch vụ
2777747404.17 - Không tìm thấy thông báo lỗi khi bạn cố gắng để kết nối với một bản ghi Dịch vụ Web Lync Server 2010
Lync giấy chứng nhận có thể hết hạn trong 21 ngày hoặc ít hơnHết hạn hoặc sớm để hết hạn giấy chứng nhận trong 21 ngày sẽ được phát hiện
Lync giấy chứng nhận có thể hết hạn trong 7 ngày hoặc ít hơnHết hạn hoặc sớm để hết hạn giấy chứng nhận trong 7 ngày sẽ được phát hiện
Windows Server là thiếu KB975954 để ngăn chặn có thể deadlocks trong LyncBạn đang thiếu Windows Cập Nhật KB975954. Bản cập nhật này Khuôn khổ .NET địa chỉ các vấn đề mà dẫn đến hiệu suất tầm nhìn thấp trên máy chủ Lync. Khi vấn đề này xảy ra bạn có thể thấy một sự vi phạm truy nhập trong một số Lync quá trình hoặc bạn có thể nhìn thấy một treo ở một số quy trình Lync. Áp dụng các hotfix Khuôn khổ .NET từ KB975954. Xem bài viết cơ sở kiến thức để biết thêm thông tin về làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

975954 Sửa chữa: Khi bạn chạy một ứng dụng NET Framework 2.0, một ngoại lệ System.AccessViolationException xảy ra, hoặc chết khóa xảy ra trên hai chủ đề trong một miền ứng dụng
Giao diện mạng máy chủ trung gian hòa giải không được cấu hìnhTất cả các mạng lưới địa giao diện chỉ IP cho hòa giải server đang từ cùng một mạng con hoặc có chỉ là 1 NIC. Đảm bảo rằng các máy chủ có hai giao diện mạng đã được cấu hình với địa chỉ IP từ mạng con khác nhau. Xem các bài KB sau để biết thêm chi tiết.

2758662 Vấn đề bộ điều hợp duy nhất mạng máy chủ Lync Server 2010 trung gian hòa giải
Giao diện mạng cạnh máy chủ không được cấu hìnhTất cả các mạng lưới địa giao diện chỉ IP cho máy chủ edge là từ cùng một mạng con hoặc có chỉ 1 NIC. Đảm bảo rằng các máy chủ có hai giao diện mạng đã được cấu hình với địa chỉ IP từ mạng con khác nhau. Xem các bài KB sau để biết thêm chi tiết.
2757916Vấn đề cấu hình mạng máy chủ Lync Server 2010 cạnh
Ứng dụng lưu trữ Lync Windows không thể kí nhập vào hồ bơi Lync Server 2010 với CU7 hoặc hồ bơi Lync Server 2013Ứng dụng Store Windows Lync (aka Lync MX) không thể kí nhập vào hồ bơi Lync Server 2010 với CU7 (Cập Nhật tháng 10 năm 2012) hoặc Lync Server 2013 Hồ bơi là người sử dụng nội bộ.

Cùng một vấn đề có thể được xem như là một người dùng bên ngoài là tốt, nếu chứng chỉ được gán cho Lync Edge truy cập bản ghi dịch vụ đã được kiểm nhập mà không có một CDP mà điểm đến vị trí HTTP
Định tuyến lỗi xảy ra bất cứ khi nào máy chủ kết thúc phía trước được dual homed với chính và PSTN NICKhi một kết thúc trước, hòa giải server được cấu hình với một hồ bơi, phải ngửa mặt chính NIC (đối với các giao tiếp nội bộ) và một bên ngoài-phải ngửa mặt PSTN NIC (đối với các cổng/SIP cung cấp thông tin liên lạc), lỗi định tuyến thể xảy ra - đặc biệt là liên quan đến khách hàng điện thoại di động Lync.

thành phần chẩn đoán cốt lõi SDP liên lạc Lync server 2010 2013

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2778244 - Xem lại Lần cuối: 01/22/2013 18:23:00 - Bản sửa đổi: 11.1

Microsoft Lync Server 2013, Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition

  • kbsurveynew kbmt KB2778244 KbMtvi
Phản hồi